Page 55 - Packaging 6/2021
P. 55

LOGISTIKA / OBALY
    je k fixaci důvtipně využit samotný obal při skládání.
Pozorujeme úsilí o zvyšování pře- pravní hustoty balíků, tedy objemové hmotnosti (hmotnosti na kubický metr). Při kalkulaci ceny z ní dnes vychází většina mezinárodních přepravních společností, jako je UPS, TNT, DPD nebo Der Kurier. U nás pak v mezinárodní přepravě PPL, Česká pošta pak při zásilkách nad 850 kg. Podle Gabriely Fárové ze společnosti Raja může optimalizace obalu pro paletu nebo nákladní auto snížit náklady na přepravu až o desetinu. Nedostatečné vyplnění obalu pro- duktem navíc vede k vyšší nutnosti používat výplňový materiál. Podle společnosti Raja představují mate- riálové náklady 60–80 % nákladů
na obal a u některých typů obalů lze optimalizací jejich výšky a šířky ušetřit až pětinu materiálu.
Automatizace a trasování
Dalším trendem je šíření automati- zace, od skladových operací k celému balení a expedici. Jedním z průkop- níků je v tomto směru samozřejmě Amazon, zmiňme ovšem i DB Schen- ker, který koncem loňského roku zavedl ve své skladové logistice smart picking s chytrými brýlemi Picavi, doplňující již dříve uvedené inteli- gentní skenovací rukavice ProGlove.
I ve skladech dalších společností již zaměstnanci používají brýle s rozšíře- nou realitou (VR), například od spo- lečnosti Samsung, schopné skenovat kódy produktů nebo zobrazit jejich polohu. Mezi další nové technologie patří robotřídičky, například v Zásil- kovně. Robotřídička PackMan umí třídit zásilky dvě hodiny na jedno nabití, které trvá deset minut. Za ho- dinu roztřídí 10 000 zásilek, tedy dvojnásobek toho, co lidé. Zvyšuje
se využití automatizovaných systé- mů. Retraky stále častěji využívají lithium-iontové baterie, což umožňuje jejich provoz v užších uličkách skladu – Jungheinrich již takto prodává dva z pěti svých retraků.
Roste význam digitálních identifiká- torů – obvykle v podobě etiket – díky nimž lze znát aktuální stav a polohu objednaného zboží. Téměř polovina respondentů zmíněného výzkumu Dotcomu uvedla, že svůj nákup
na e-shopu neopakovala kvůli nízké transparentnosti o stavu a poloze
objednávky z předchozího nákupu. Technologie sledování pohybu vozidel urychluje přepravu. Dalším krokem bude zřejmě zavádění autonomních aut bez řidičů. Naopak možnost vy- užívání dronu pro dopravu menšího zboží z e-shopů, o níž se před časem dost mluvilo, se ukazuje jako proble- matická zejména k četným bezleto- vým zónám, zejména ve městech.
Podobu obalů ovlivňují i zpětná logistika a účtování
Výrazně se na logistice e-shopů proje- vují změny cen a účtování přepravních a kurýrních společností. Česká pošta poměrně nedávno změnila účtová-
ní dopravného tak, že nyní vychází
z délky nejdelší strany obalu. Podle společnosti Raja jsou nejlepším řešením pro e-shopy lepenkové obaly s nastavi- telnou výškou (tzv. teleskopické). Vratek je standardně kolem 7 %
a narůstají, ale pandemie tento podíl zdvojnásobila. To e-shopy vede jed- nak k omezování možností dobírek (které mají vyšší procento vratek),
jednak zvýrazňuje potřebu obalů
s možností zpětné logistiky, ať již
z důvodů vrácení zboží bez důvodu, dané zákonem, případně reklamace či záruční opravy. Pokud jde
o e-commerce v oblasti módy a oděvů vůbec, s příchodem velkých světo- vých firem (Zalando apod.) získali zákazníci možnost vrácení zboží zdarma. Obaly pro zpětnou logistiku často používají více integrovaných odtrhovacích pásek.
Závěrem
Koronavirová pandemie urychlila po- dle některých e-shopů vývoj na českém trhu zhruba o dva roky oproti předcho- zím prognózám. Velmi patrné to bylo například v oblasti potravin a dalšího rychloobrátkového zboží, ale e-shopy začaly zavádět či výrazně rozšiřovat
i společnosti, které tento způsob prodeje dosud považovaly spíše za doplňkový (jako je například IKEA). S předpoklá- daným koncem pandemie pravděpo- dobně dojde k určitému poklesu, bude ale jen mírný a dočasný.
  PACKAGING 6/2021 55   53   54   55   56   57