Page 57 - Packaging 6/2021
P. 57

LOGISTIKA / ROBOTIZACE
    ku robotů, kterou firma realizovala,
a zvládla to za unikátní dobu 3 měsíců. A to i přes extrémní problémy v dodava- telském řetězci a komplikace s dopravou z Asie, kde si necháváme na zakázku vyrábět část dodávaných technologií,“ shrnul Miroslav Hampel.
Realizaci podpořili členové Asociace pro inovace v logistice, z. s., (apil.cz) dodávkou komponent řešení. Sklad v Paskově bude do budoucna sloužit mimo jiné jako laboratoř a místo pro testování nejmodernějších technolo- gii v praxi.
Laboratoř nejnovějších technologií
Na slavnostním otevření bylo prezen-
továno také zařízení Cubiscan 325, které umí snadno a automatizovaně přenášet do systému data o rozměru a váze sortimentu a pořídit foto- grafii pro následné efektivní řízení logistiky.
Poprvé byl v Evropě představen au- tomatizovaný vozík myFABER® AGV Forklift, který manipuluje s europa- letami o váze až 2 tuny do výšky pěti metrů, ale hlavně je schopen s nimi manipulovat a nalézt je s tolerancí
± 20 cm ve třech směrech proti umís- tění na navigační mapě.
Návštěvníci mohli vidět také auto- nomní čisticí stroje značky GS, které na trh dodává společnost BETTAROE
Robotics. Tyto roboty jsou schopny autonomního provozu, kdy zametají nebo vytírají velké průmyslové plo- chy bez nutnosti lidské obsluhy. Unikátem ve střední Evropě je také řešení HAI PICK. To s využitím robotů manipuluje s přepravkami typu KLT nebo papírovými boxy
od výrobce HAI Robotics, kterého na evropském trhu zastupuje KVAD- OS Robotics.
To vše dělá z logistického areálu
v Paskově sklad s největším množ- stvím různých typů robotů instalova- ných na jednom místě přinejmenším v Česku a na Slovensku.
 Česká pobočka Linde Material Handling oslavila 30+1 let na trhu
Firma Linde Material Handling Česká republika oslavila 31 let na českém trhu. Slavnostní akce u příležitosti oslav spojené s tradiční zákaznickou konferencí proběhly v Praze a v Ostravě.
Na konferenci spojené s oslavou působnosti na čes- kém trhu vystoupili nejenom známí umělci, ale i vý- znamné osobnosti spojené s ekonomikou a rozvo-
jem podnikání. Pavel Osička, obchodní ředitel a prokurista Linde Material Handling Česká republika ve své úvodní řeči uvedl: „Na letošní oslavy 30+1letého výročí jsme se oprav- du těšili. O to víc, že nám loni ty kulaté narozeniny překazila pandemie. Letos jsme je tedy uspořádali v ještě atraktivnější podobě, doplněné předvedením poloautomatických vychystá- vacích vozíků a představením nejnovější generace elektrických vysokozdvižných vozíků na českém trhu.“
Na akcích v pražském Průmyslovém paláci a v ostravském Trojhalí nejdříve v konferenční části vystoupili Lukáš Ko- vanda, hlavní ekonom Trinity Bank a Tomáš Prouza, prezi- dent Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Poté následo- valo slavnostní představení nových vozíků na venkovním polygonu, kde byly v náročných podmínkách předvedeny jejich funkce a vlastnosti. Zábavnou část rozproudilo vystoupení Dary Rolins s jejími tanečnicemi, následované vystoupením Ondřeje Rumla.
„Letošní rok je pro nás opravdu významný. Nejenomže jsme mohli oslavit výročí firmy, ale zaznamenali jsme i další úspěchy. Instalovali jsme zajímavé projekty s robotickými vozíky, otevřeli jsme náš nový e-shop. Představení nové generace elektrických vozíků, které se svými vlastnostmi zcela vyrovnají vozíkům se spalovacím motorem na českém trhu, bylo pro nás pověstnou třešničkou na dortu narozenin Linde Material Handling na čes- kém trhu,“ vysvětlil Pavel Osička.
Nové vychystávací vozíky s poloautomatickou výbavou, které byly na akci předvedeny, přispívají ke zvýšení efek- tivity skladů tím, že při vychystávání samy následují obslu- hu a šetří tak čas obvykle nutný na nastupování a vystupo- vání z vozíku.
Největší pozornost na sebe poutal čelní elektrický vozík X35, který je prvním elektrickým vozíkem na trhu, který se vyrovná ve všech parametrech vozíkům se spalovacím motorem a je schopný dlouhodobě pracovat i ve velmi náročných podmínkách.
  PACKAGING 6/2021 57
   55   56   57   58   59