Page 56 - Packaging 6/2021
P. 56

Více než 200 účastníků mělo na místě mož- nost vidět, jak vypadá práce skladníka, když má k ruce tým robotů. Kdo přišel, mohl si
na vlastní kůži vyzkoušet třeba příjem nebo expedici B2C zásilek vůbec prvního klienta fulfillmento- vého skladu, kterým je provozovatel e-shopu YOURGAME.
Při slavnostním úvodu generální ředitel Ing. Ivan Richtár popsal krátkou historii projektu DEXTRUM: „Za extrémně krátké období několika měsíců se nám podařilo zrekonstruovat původní halu pro průmyslovou hutní
a strojírenskou výrobu a uzpůsobit ji našim potřebám. Tak vzniklo zázemí
pro poskytování moderních logistických služeb e-shopům, ale také všem výrobním a obchodním společnostem, které hledají pomoc při organizování intralogistiky pro B2B a především B2C segment.“ Sklad byl jako první v České republice vybudován s maximálním využitím robotů a automatizace. Společnost Kva- dos disponuje odborníky v oblastech analýzy a implementace logistických procesů, optimalizace procesů v logis- tice a automatizace a robotizace skla-
TEXT A FOTO: RADIM ADAM
dových manipulací. Proto je schopna nastavit optimální procesy skladování a manipulace i pro sortiment dalších zákazníků. Nabízí možnost propojení a integrace e-shopů nebo ERP systémů pomocí vyspělé elektronické komu- nikace nebo s využitím intuitivního B2B portálu, kde lze snadno sledovat, co se děje se zbožím a zadávat systému úkoly.
Speciální požadavky na sklad
Nejprve bylo potřeba vylít dostatečně kvalitní a rovnou novou podlahu, která bude vhodná pro pohyb robotů. Dále byl oddělen prostor do samo- statné protipožární zóny, instalovány kompletně nové rozvody elektric-
ké, počítačové a wifi sítě, zaveden nový koncept vytápění a provedeno množství dalších prací, které každá rekonstrukce přináší.
Roboty jezdí ke skladníkům
Klíčovým úkolem však bylo vybudo- vání robotizovaného skladu fungují- cího na platformě AGV robotů, která komplexně řídí manipulaci ve skladu. Robotizací se mění celý koncept práce, kdy již skladníci nechodí
do skladu, ale sklad takzvaně „chodí“
za nimi: regály (racky) jsou dováže- ny přímo k pracovníkům do určené oblasti, čímž se výrazně zefektivní jak příjem, tak expedice. Celý systém je řízen pomocí vyspělého WMS systému a nástroje pro řízení robotů WES/WCS.
Od analýz po plnou automatizaci
Celé řešení dodala a realizovala sku- pina KVADOS Group, za kterou při slavnostním otevření vystoupil její generální ředitel Miroslav Hampel. Dodávka, kterou skupina zajišťovala, zahrnovala jak samotné vybudová-
ní elektrické i komunikační síťové infrastruktury, tak dodávku robotů pod vlastní značkou myFABER®. Současně samozřejmě skupina dodala komplexní řídicí skladový a robotický systém na platformě produktů my- STOCK® WMS a myFABER®. KVADOS Group se postarala o vypracování celého konceptu řešení, projektové dokumentace, dodávku regálových systémů, pracovišť pro kompleta-
ci využívající prvky pick to light
a laserových pointerů nebo balicích pracovišť.
„Jedná se o první dodávku takto kom- plexního řešení zahrnujícího i dodáv-
LOGISTIKA / ROBOTIZACE
  První robotizovaný sklad v ČR
26. října 2021 proběhlo slavnostní otevření prvního robotizovaného skladu pro fulfillment v areálu logistického parku v Paskově, který provozuje společnost DEXTRUM Fulfillment, a. s.
     56 PACKAGING 6/2021   54   55   56   57   58