Page 54 - Packaging 6/2021
P. 54

Společnost Dotcom nedáv- no publikovala studii, zaměřenou na e-commer- ci a obalový průmysl. Podle 87 % nakupujících v e-shopech doba dodání
ovlivní jejich rozhodnutí znovu na- koupit u daného prodejce, 67 % by si dokonce připlatilo za dodání v den objednání.
Některé e-shopy proto začínají nabízet službu „expresního dodání“ v řádu desítek minut, které bylo dosud doménou kurýrních společ- ností. Česká pošta má ovšem zatím stále výhodu ve velkém počtu míst, kde lze v případě adresátovy nepří- tomnosti zásilku zanechat k vy- zvednutí, a tedy i krátké (obvykle docházkové) vzdálenosti a otevírací doby. Asi každý z nás se již setkal
s potřebou požádat o převzetí sou- sedy – což je ještě komplikovanější při potřebě zaplatit zboží až při jeho převzetí – nebo s příliš „velkory- sým“, i půl dne trvajícím intervalem vyzvednutí, který je zpřesněn až ně- kolik minut před příjezdem kurýrní společnosti. Zde může pomoci větší rozšíření samoobslužných výdej- ních schránek.
TEXT: MIROSLAV DOČKAL
Samoobslužné schránky: e-shopy versus přepravci
Poměrně novým fenoménem jsou sa- moobslužné výdejní schránky. Začaly je zavádět jak kurýrní společnosti
– jako je Zásilkovna – tak samotné e-shopy, průkopníkem je v tomto smě- ru Alza.cz, ale i internetová samoob- sluha Rohlík.cz. Ještě novějším jevem jsou pokusy o využívání „e-shopo- vých“ (tedy firemních, jako v případě Alzy) výdejních schránek pro další e-shopy na komerční bázi, tedy jejich přiblížení se funkci schránek kurýr- ních společností. Alza ve spolupráci
s Balíkobotem (platforma Lockers.ai), zajišťujícím doručovatelský servis 2500 spolupracujícím subjektům, zřídila letos zhruba 1500 AlzaBoxů: výdejních míst se 150 000 schránka- mi v ČR a na Slovensku. V polovině příštího roku má jít o dvojnásobek, včetně Maďarska. Již nyní projde AlzaBoxem každá třetí zásilka Alzy. Letos zavedla samoobslužné boxy pro výdej i podání zásilek společnost PPL, pod názvem Parcelboxy. Do konce červ- na 2022 by jich mělo být v provozu pět set. Jsou poměrně velké: každý z nich má 75 schránek různých velikostí až do rozměru 43cm × 43cm × 60cm
s nosností 31,5 kg. Často budou –
na základě smlouvy se společností Lidl – umístěny v blízkosti supermarketů zmíněného řetězce. Obdobně může- me vidět snahu e-shopů o zavedení možnosti expresního doručení, což bylo dosud doménou kurýrních společností. V samoobslužných schránkách lze často doručené zboží přímo zaplatit. Souběžným, a do jisté míry opačným jevem je outsourcing některých slu- žeb, které e-shopy mohou delegovat na externí logistické společnosti (tzv. 3PL, logistika třetích stran). Zejména jde o zpracování objednávek a re- klamace. Tento jev je ovšem více než u nás patrnější jinde ve světě, kde roč- ně roste o 12–15 % a využívají jej 85 % společností ze seznamu Fortune 500, zahrnujícího největší a nejvýznam- nější světové firmy. Podle většiny spo- lečností, které 3PL vyzkoušely, snížila tato služba jejich logistické náklady.
Ekologičtější a ekonomičtější obaly
Zajímavým trendem, i když spíše
na západ od našich hranic, je ochota části zákazníků připlatit si za eko- logičtější způsob balení – některé e-shopy již tuto možnost nabízejí jako volitelnou. Jako ekologičtější obal jsou obvykle vnímány nejen retai- lové obaly výrobků jen s přilepenou adresnou etiketou, tedy zcela bez dalšího přepravního obalu (za takové balení samozřejmě nemá připlácení smysl, na druhé straně tento postup zcela nezaručuje ochranu výrobku při přepravě), ale i obaly v krabicích ze skládačkové či lépe vlnité lepenky, s přirozeným hnědým „kraftovým“ odstínem a minimálním potiskem, pokud možno bez přidané lepicí pás- ky, a s minimem fixačního materiálu uvnitř, což lze ovšem skloubit s dob- rou ochranou výrobku v případě, že
LOGISTIKA / OBALY
  Obalová logistika e-shopů
Vloni činil podíl zboží koupeného přes e-shopy na českém maloobchodním obratu 16 % a dále stoupal, tedy zhruba 200 miliard Kč. Oproti předloňsku se jedná o zvýšení o čtvrtinu. ČR je e-shopová velmoc, je jich u nás 50 000. Jak e-shopy změnily a dále mění svou obalovou logistiku v posledních dvou covidových letech?
    54 PACKAGING 6/2021

   52   53   54   55   56