Page 52 - Packaging 6/2021
P. 52

Vytěžit maximum ze svých nákladních vozidel či kontejnerů je neustálou výzvou pro všechny přepravní spo- lečnosti a logistická od- dělení velkých i malých firem. Obzvlášť v této době, kdy se majitelé flotil ná- kladních automobilů potýkají s nedo- statkem řidičů a společnosti převážející své zboží lodní dopravou zase s nedo- statkem kontejnerů. To má za následek zvyšující se ceny přepravy. Například spotová sazba (Spotové transakce jsou takové, které jsou obchodovány ihned,
okamžitě, spotově.) Shanghai Contai- nerized Freight Index (SCFI) na trase Šanghaj-Evropa byla v červnu 2020 nižší než 1 000 USD za TEU do konce roku 2020 vyskočila na přibližně 4 000 USD za TEU a do konce července 2021 vzrostla na 7 395 USD1. Tyto neustále zvyšující se ceny nejen v přepravě nutí firmy hledat možnosti, jak co možná nejvíce ušetřit. Většinou se vydají cestou investic do modernizace výroby či její úplné automatizace, přenasta- vení procesů nebo vyjednání lepších podmínek s dodavateli. Málokdy je však napadne optimalizovat v rámci
logistického řetězce samotnou naklád- ku zboží do kontejneru či kamionu.
Při optimalizaci nakládky musíte vzít v úvahu specifikace vozidla či kontej- neru (například objem chladicí jednot- ky), těžiště nakládky, pořadí destinací vykládky, rozměry produktu podle typu a mnoho dalšího. Správně naplá- novaná nakládka dokáže ušetřit nejen nemalé peníze za potřebu menšího množství nákladových prostor, ale
v konečném důsledku také snížit režij- ní náklady při plánování a nakládání, a tedy zvýšit ziskovou marži. Většina firem často optimalizaci vůbec neřeší
LOGISTIKA / OPTIMALIZACE
  Ušetřete na přepravě
optimalizací nakládky
Optimalizace nakládky je proces, kdy dochází k výpočtu nejefektivnějšího způsobu naložení zboží do daného nákladového prostoru za účelem maximalizace jeho kapacity. Ale není to tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Píše Anna Melounová ze společnosti EasyCargo.
   52 PACKAGING 6/2021

   50   51   52   53   54