Page 41 - Packaging 6/2021
P. 41

VELETRHY / IPACK-IMA
  Veletrh IPACK-IMA 2022 bude hostit WorldStar Packaging Awards
Veletrh se uskuteční na výstavišti Fiera Milano od 3. do 6. května příštího roku. Globální akce bude zahrnovat inovace, mezinárodní trendy a tématem bude udržitelnost.
Zaměření na výrobce, zpracovatele a technolo- gie pro rychloobrátkové a průmyslové zboží. Online tiskové kon- ference se zúčastnila
Eva Skopková. Na tiskové konferenci zazněla úvodní slova od Rossana Bozziho, CEO IPACK-IMA. V průběhu veletrhu IPACK-IMA 2022 v Miláně
v době od 3. do 6. 5. 2022 se uskuteč- ní soutěž WorldStar, Global Pac- kaging Awards podporovanou World Packaging Organization (WPO). Oznámil to prezident Světové obalové organizace na tiskové konferenci
k IPACK-IMA 2022. „Je pro nás důležité být přítomni v Itálii, jedné z předních světových zemí ve výrobě obalových technologií a materiálů,“ řekl Pierre Pie- naar – prezident WPO. „Aplikace, které shromažďujeme od výrobců obalů z ce- lého světa pro potravinářské i nepotravi- nářské produkty, jsou na nejvyšší úrovni, s jedinečnými nápady. Cílem WorldStar Awards je zvýšit povědomí o důležitosti obalů a uznání úsilí vlastníků značek,
výrobců, designérů a brandingových agentur při vytváření řešení, která řeší nové globální výzvy a trendy, jako je udržitelnost, hygiena a bezpečnost.“ Valerio Soli, prezident IPACK-IMA, také uvedl: „Jsme potěšeni, že můžeme na IPACK-IMA 2022 hostit událost takového významu, která potvrzuje me- zinárodní atraktivitu této akce. IPACK- -IMA představuje zásadní okamžik pro dodavatele zpracovatelských a balicích řešení ve službách trhu, který žádá stále pokročilejší technologická řešení: veletrh podporující dodavatelský řetězec, který se musí dát znovu dohromady a mluvit se svými partnery.“
Veletrh IPACK-IMA také oslaví vítěze ocenění Best Packaging Awards 2022, které pořádá Istituto Italiano Imbalag- gio (Italský obalový institut, Anna Paola Cavanna), aby upozornil na ino- vace navržené italským průmyslem. Dalším bodem programu „Na cestě
k IPACK-IMA“, byla talk show, která pomáhá obnovit kontakty a síťovou aktivitu určenou mezinárodním ná- kupčím a vystavovatelům a pořádaná
ve spolupráci s Packaging Mea. „Pro- cessing & Packaging Stories by Ipack Ima“, byla 8. listopadu v Dubaji, zúčast- nili se Almarai, Della Toffola, Green Etichs, Spinneys, UCIMA a Unilever. Luciano Sottile (UCIMA) přednesl zprávu o výkonu výrobců balicích strojů, jejichž obrat v roce 2020 činil 7,81 miliardy eur. Italský export balicích strojů je 78 %, v hodnotě
6,8 miliardy eur, sektor zaměstnává 35 630 pracovníků.
(Zdroj: Ipack Ima Business Monitor ve spolupráci s MECS).
IPACK-IMA představuje kompletní, průřezovou nabídku věnovanou špič- kovým materiálům a technologiím
v oblasti procesů a balení a zamě- řenou na celý průmysl spotřebního zboží a zboží dlouhodobé spotřeby. Statistiky ročníku 2018: 1 500 vysta- vovatelů a více než 74 000 návštěv- níků, z toho 18 500 ze 146 zemí. Akci pořádá Ipack Ima Srl, společný pod- nik UCIMA (Unie italských výrobců balicích strojů) a Fiera Milano.
Ještě k článku „Tiskárna etiket na zelené louce“
Byli jsme upozorněni autorem článku, Martinem Bělíkem, že námi (mnou – Jiřím Richtrem) upravený text, kde se zmiňují „ofsetové archové rotačky“, by mohl vzbudit dojem, že se jedná o rotačky kotoučové. Autor tím mínil tzv. ofsetky – ofsetové stroje potiskující archy – tedy běžné vybavení tiskáren. Pro úplnost dodáváme, že všechny stroje, jejichž tisková forma rotuje (což je i tento případ), se nazývají rotačními. Ale přiznáváme, že se to obvykle nepoužívá. Tímto se autorovi i všem čtenářům, které jsme snad uvedli v omyl, omlou- váme (jmenovitě Jiří Richtr).
    PACKAGING 6/2021 41

   39   40   41   42   43