Page 39 - Packaging 6/2021
P. 39

DODAVATELÉ / ROBOTIZACE
    Jak mohou společnosti těžit z fúze umělé inteligence a IIoT nebo tak- zvané AIoT: Artificial Intelligence of Things?
Toto bylo jedno z témat, kterému se společnost KUKA věnovala na vele- trhu Hannover Messe. Prediktivní údržba, nejznámější případ použití pro aplikaci AI a IIoT v průmyslu, již ne- stačí. Díky prediktivní údržbě mohou společnosti dosáhnout lepší dostup- nosti jednoho stroje. To, co je skutečně zapotřebí, je životaschopná strategie pro vytváření automatizačních celků. Aby toho bylo dosaženo, musí všichni, kdo jsou do tohoto procesu automa- tizace zapojeni, plně spolupracovat
a jednotlivé procesy musejí být vzá- jemně propojeny. Vhodným přístupem je kombinace AI a IIoT do AIoT.
Pandemie vyvolala hlad po řadě výrobků. Nejmarkantněji to v Čes-
ku vidíme na nedostatku čipů pro automobilový průmysl. Přibližně před dvěma roky jste vydali tiskovou zprávu o uplatnění vašich robotů
při jejich výrobě. Jednoznačně se
ukazuje, že robotizace je řešením pro mnoho výrobců.
V České republice zvyšuje dlouhodo- bě nízká nezaměstnanost požadavky na vyšší stupeň robotizace výroby. Řada výrobních závodů, pokud chtějí obstát v mezinárodní konkurenci, musí navyšovat výrobu při dodržení kritérií kvality a přesnosti, flexibility, rychlosti a energetické účinnosti. Řešení existuje, je jím již zmíněná průmyslová automatizace s využitím robotů. Jedná se investici do bu- doucnosti, která se rozhodně vyplatí. Fakta: výkon robota je mnohonásob- ně vyšší než člověka, může pracovat
nepřetržitě v třísměnném provozu, dodržuje vysokou kvalitu výroby
s minimálními nároky na údržbu.
Patříte mezi tradiční vystavovatele na MSV v Brně. Čím jste nalákali návštěvníky na váš stánek?
Mohli vidět naše nové roboty pro zpracovatelský průmysl, zejména pro potravinářský a farmaceutický sektor. Robot KR DELTA, který je kompaktní, s minimálními požadavky na údrž- bu a s možností nasazení v čistém prostředí, robot KR SCARA je rychlý a vysoce efektivní, vyznačuje se ma- ximální účinností a hospodárností.
      Stroje pro automatickou výrobu obalů z vlnité lepenky, které se přizpůsobí vašemu produktu
přes 100 typů klopových krabic podle FEFCO v paměti minimální časy přestavby
Plzeňská 2561/164, 150 00 Praha 5, tel:. +420 257 224 475, fax: +420 257 210 565 e-mail: info@sigloch-kolbus.cz, www.sigloch-kolbus.cz   37   38   39   40   41