Page 53 - Packaging 5/2021
P. 53

KONGRES / OBALKO 9
     materiálu. Po použití obsahu môže obal poslúžiť ako plastové vrece na odpadky. To sa spolu s ostatným plastovým odpa- dom dostane na recyklačnú linku a my môžeme opäť použiť PCR regranulát pri výrobe obalov na hygienické potreby
a možno práve aj na takýto obal splňujú- ci primárnu funkciu ochrany výrobku aj sekundárnu funkciu vrecka na odpad.
BRONZOVÁ CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY
UNIVERZÁLNÍ FIXACE BMW G38 THIMM THE HIGHPACK GROUP Původní balení tvořila vlnitá lepenka
a plasty a obsahovalo pouze 28 kusů výrobků uložených ve 4 patrech. Nově navržené inovativní řešení dokáže pojmout 40 kusů výrobků v 5 patrech uložených do standardního paletového boxu (navýšení o 30 %). Zároveň je nová varianta plně mono materiálová. Fixace z vlnité lepenky připomíná svým tvarem mřížku a její díly přesně kopírují nepravidelný tvar P/L varianty výrobků. Ty jsou v ní pevně aretovány pomocí výčnělků (montážních částí)
Zlatá
zapadajících do vytvořených proseků. Díky tomu je zajištěno snadné vkládání a zároveň jsou ochráněny pohledové stěny a gumové části. Horní díly jsou spojeny pomocí zámečků se spodním prokladem obsahující odnosná ucha. To zajišťuje kompaktnost celé fixace
a umožňuje stohovatelnost a manipulo- vatelnost při plném osazení díly.
DESIGN TOUCH
GALERIE DU THÉ
FIALA & ŠEBEK – VISUAL COMMUNICATION
Designové a obalové řešení nové značky superprémiových čajů určených pro e-commerce trh a cílených na nejná- ročnější klientelu jihovýchodní Asie
a arabského světa. Rizika projektu vy- žadovala dosáhnout maximálního efek- tu s běžně dostupným obalovým mate- riálem. Koncept kombinuje exkluzivní minimalismus s „unboxing experience“. Balení využívá „vrstev“, jejichž postup- ným odkrýváním vtahujeme zákazníka do příběhu a zvyšujeme jeho emoční zaujetí ještě před samotnou konzumací.
Primárním obalem jsou uzavíratelné hliníkové dózy či stabilobagy opatřené etiketami ze strukturovaného ručního papíru a stuhou zušlechtěnou mikro- embosem. Využíváme max. tří pantone barev doplněných bronzovou horkou ražbou. Stejně jsou zpracovány i do- plňkové materiály. Pevné sekundární balení využívá kraft mikrovlnu.
CENA UDRŽITELNOSTI
100% recyklovatelná paleta Plasteta® STABILPLASTIK
Paleta Stabilplastik je vyráběna
z 100 % odpadového recyklátu PP/PE. S akcentem na cirkulární ekonomiku
a udržitelnou efektivnost zpracování, Stabilplastik nabízí odběr rozbitých či znehodnocených palet od svých zákaz- níků, čímž je nejenom zbavuje odpadu, ale z recyklátu vyrábí opět bezodpado- vým způsobem nové palety. Recyklace plastů tímto postupem šetří 10 – 26× více energie. V rámci udržitelného hos- podaření je řešeno i celkové snižování energetické náročnosti výroby (30 % spotřeby energie je z dodávek z vlast- ních fotovoltaických panelů).
Další benefity palety:
Vysoká životnost a odolnost.
Odpadají opravy a nutnost ošetřování palet = úspora nákladů.
Až o 74 % nižší dopad na životní prostředí než paleta dřevěná (LCA certifikace).
Odolnost vůči chemickým látkám, po- větrnostním vlivům, hmyzu, houbám, plísním, vlhkosti.
Hygienická a zdravotní nezávadnost (certifikace SZÚ).
Možnost označení firemním logem, RFID aj. čipy a tím paletu „upgradovat“ do oblasti chytrých řešení, např. včetně využití IoT apod.
       Stříbrná
Stříbrná
Bronzová
PACKAGING 5/2021 53
   51   52   53   54   55