Page 52 - Packaging 5/2021
P. 52

KONGRES / OBALKO 9
    také nápojům a papíru. Na programu však bylo pivo a inovativní skupinový obal pro multipacky pivních plechovek. Řešení představili Michal Matys (Pivo- var Svijany), Jiří Andrš (Pivovar Clock) a Jan Kaprhál (Smurfit Kappa).
Pozornost mezi příznivci i odpůrci zálohování PET lahví a plechovek bezpochyby vzbudila Lucia Morvai, zástupkyně Správca zálohového systé- mu. Na Slovensku se rozhodli připojit k přibližně desítce evropských zemí
a zavádějí zálohovací systém, který je ve svých cílech, recyklačních i osvěto- vých, velmi ambiciózní a jenž startuje již v lednu 2022. Systém se pocho- pitelně dotkne mnoha společností, které působí v Česku i na Slovensku. Jedno z nich je Kofola ČeskoSlovensko a právě „náčelník“ této nápojářské skupiny Jannis Samaras navázal s pří- spěvkem Udržitelnost je o hledání cest. Naznačil přístup Kofoly k udr- žitelnosti, prezentoval výsledky LCA spojené s obalovým portfoliem Kofoly a nastínil (po)kroky firmy na poli
udržitelnosti (využití rPETu, široké nasazení vratných obalů, projekt Cirkulka a další).
Ceremonie i neformální 3D večírek
Závěr prvního kongresového dne
patřil dvěma společenským událostem. Nejdříve se uskutečnila Ceremonie Obal roku, která představuje slavnostní předání cen této jediné certifikované obalové soutěže v Česku. Pořádá ji oba- lový institut Syba (obalroku.cz). Během přibližně hodinové ceremonie si trofeje a diplomy převzaly desítky designérů, konstruktérů a majitelů inovativních firem.
Po důstojné ceremonii navázal už uvolněný večírek Obalového Business Mixeru. Za líbivých a k tanci vybíze- jících melodií živé kapely ochutnávali účastníci kulinářské speciality, vína
či koktejly a neformálně debatovali se stávajícími nebo novými obchodními partnery. V duchu letošního „3D kon- gresu“ bylo možné také vyzkoušet svět ve virtuální realitě.
OBALKO je nejen odborný program, ale
také praxe ve firmách. Druhý den se proto zájemci vydali do Všetat, aby si prohlédli digitální továrnu nejen na vý- robu lepenky. Několik desítek účastní- ků mohlo nahlédnout do zákulisí vý- roby a získat detailní informace o tom, jak funguje závod společnosti Thimm pack’n’display. Představena byla na- příklad nová platforma pos4you. Celou továrnu charakterizuje vysoký stupeň automatizace, robotizace a digitaliza- ce. Návštěvníci si také „sáhli“ na nový zvlňovací stroj i zařízení na zpracování vlnité lepenky s digitálním laserovým výsekem.
Příznivci moderních provozů měli šanci ještě 20. října, kdy účastníci kongresu OBALKO 9 vyrazili do nového závodu na výrobu nápojových plecho- vek ve Stříbře. Po prohlídce společnosti Canpack následovala prohlídka Plzeň- ského Prazdroje.
Příští kongres OBALKO se uskuteč- ní ve dnech 13.–14. října 2022 opět v Aquapalace Hotelu Prague.
 V průběhu kongresu Obalko 9 byly uděleny
Ceny předsedkyně poroty Obal roku 2021
Tradice udílení ocenění „best-of-the-best“: zlatá, stříbrná a bronzová CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY pokračuje. Tato výsada je plně v kompetenci Jany Žižkové, předsedkyně poroty soutěže OBAL ROKU 2021.
  ZLATÁ CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY
DM MAXLINER 3D – stroj pro digitální zušlechtění ražbou
KURZ CZECH & SLOVAK, POBOČKA LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG, NĚMECKO
DM MAXLINER 3D je největší stroj
na trhu, unikátní řešení s dvojím zu- šlechtěním v jednom průchodu strojem – parciální lak a lepidlo s metalickou ražbou. Rozlišení inkjetových tiskových hlav 600 dpi s pokrytím od
4 g/m2 do 100 g/m2. Jedná se o technolo- gii 3D digitální ražby – přenos metalic- kých vrstev na UV lakem potištěný sub- strát. Přípravné časy nové zakázky jsou 5–8 minut. Software scanneru skenuje
v celé délku archu pozici prvního archu, porovná jej s nahranými daty, přepočítá skutečnou pozici a přenastaví tiskové hlavy. Z hlediska přesnosti a rychlosti překonává všechna dnes dostupná
řešení. Produkční rychlost je 3500–6000 archů B1 za hodinu s použitím obou technologií zušlechtění současně.
STŘÍBRNÁ CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY
Obal na mleté maso
MASO UZENINY POLIČKA
Unikátní a zcela nové balení mletého masa, které je šetrné k životnímu pro- středí. Jeho hlavní výhodou je úspora použitých plastů až o 50 % oproti běžné vysoké tvrdé misce s fólií. Menší balení v rámci dodavatelského řetězce znamená také až o 34 % menší uhlíko- vou stopu a výrazně nižší náročnost na logistiku i počet rozvozových aut na českých silnicích. Nový způsob va- kuového balení přináší o dva dny delší trvanlivost mletého masa a možnost zamrazení pro pozdější využití. Balení zachovává stejné množství masa jako u tvrdé vaničky. Obvyklé váhy balení
500–1 200 g. Nová linka má oproti star- ším technologiím vyšší výkon a nižší energetickou náročnost. Nové balení je však kromě toho, že je šetrné k život- nímu prostředí, také velmi praktické. Snadno se otevírá a v chladničce zabere mnohonásobně méně místa. Díky vakuovému balení zůstane mleté maso déle čerstvé.
STŘÍBRNÁ CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY
Vrece na toaletný papier CHEMOSVIT FOLIE
Jedným z trvalo udržateľných riešení Chemosvit Folie je obal na toaletný papier, kde aplikujeme štyri z piatich pravidiel trvalej udržateľnosti. Zvolili sme PE štruktúru. Balenie je plne recy- klovateľné a použitím PCR (post-con- sumer) a PIR (post-industrial) recyklátu šetríme zdroje. Znižovanie hrúbky balenia o 5–10 μm znamená úsporu
52 PACKAGING 5/2021

   50   51   52   53   54