Page 51 - Packaging 5/2021
P. 51

KONGRES / OBALKO 9
      Pánek (Budějovický Budvar), Tomáš Kör- ner (Geis CZ) a Milan Kovařík (Zemský výbor Epal pro ČR a SR).
Cena surového dřeva, jako mnoho jiných komodit stoupá a může za to nejen kůrovec. Vliv na současnou situaci s rostoucími cenami, podle panelistů, má cena dřeva v USA, která se zvedla až čtyřnásobně nebo v Ně- mecku až trojnásobně. Tomáš Körner uvedl, že kromě toho, že jsou logistická firma, tak zároveň je Geis CZ také do- davatelem palet pro interní zákazníky. Körner uvedl, že v loňském roce byly ceny nízké kvůli kůrovcové kalamitě, ale během jara a léta se situace zcela změnila, cena se vyhoupla o 150 až 200 procent. V loňském roce například dřevo bez jakékoliv přidané hodnoty putovalo za oceán. Jaká je predikce
na příští rok? Vzhledem k tomu, že jsou na trhu stále negativní vlivy, jako je zdražování energií, nedostatek pracovníků, přetrvávající vliv covidu, tak v nejbližší době nelze očekávat výrazný pokles cen, nyní je vrchol
a situace se snad bude stabilizovat. Jaké kroky je třeba udělat, pokud by se situace znovu opakovala? Rozhodně zvýšení kvality palet. Všichni výrobci šli v době pandemie s kvalitou dolů. Zajímavé je, že nové palety jsou levněj- ší než použité „A“. Pro automatizovaný provoz Budějovického Budvaru jsou nutností nové nepoškozené palety, kvalita je zásadní a systém poškoze- nou paletu neakceptuje, uvedl Pavel Pánek. Budvar uvádí, že se potýkali
s kvalitou palet, nevraceli se jim jejich palety, prodlužovaly se časy i dotřiďo- vali ručně. Zástupce Epal pro ČR a SR Milan Kovařík požaduje konstatní systém. U opravců palet s licencí je
nutné provádět neplánované kontroly (normované hřebíky, pevnost, sušení, tepelně ošetřené apod.) Pokud se zjistí nedodržování pravidel, tak i penali- zovat. Je ale extrémně těžké dokázat nedodržení licence. Stává se to však
i v řadách Epalu, přiznává.
Marketingová sekce zahrnovala několik tematicky pestrých příspěvků na téma nynější obalové revoluce v FMCG (Ga- briela Kobesová, Danone), vývoje POS/ POP materiálů po covidové krizi (Petr Šimek, Andrea Vozníková, oba POPAI), digitální tiskové a výsekové technologie (Martin Muzikář, Thimm pack’n’dis- play; Radi Uzunov, Jan Becher Pernod Ricard), connected packagingu (Jenny Stanley, Appetite Creative) nebo green- washingu (Petra Koudelková, FSV UK).
Udržitelnost vybízí k diskusi
Megatrendem současnosti je udržitel- nost, a proto se na tuto problematiku
• Po pandemické odmlce, kdy se kongres Obalko uskuteč- nil pouze online, navštívilo devátý ročník 420 obalových profesionálů.
• Přednášející a diskutující největšího českého a sloven- ského obalového kongresu se shodli na tom, že navzdory trendu udržitelnosti nelze slevovat z ostatních požadav- ků kladených na obaly.
• V rámci Balení v akci mohli účastníci navštívit společ- nosti Thimm pack’n’display, Canpack a Plzeňský Prazdroj.
zaměřila společná odpolední část kon- gresu. Odstartovala ji diskuse nazvaná Svět se mění a obaly s ním, které se účastnili zástupci firem, jež jsou na trhu dlouhé desítky let. V debatě, kterou řídil Petr Šikýř (Eko-kom), prezentovali své názory na minulý vývoj obalového trhu a současné a budoucí výzvy Jiří N. Sala- mánek (efko cz), Petr Kopáček (Danone) a Pavel Hampejs (Unilever).
V následující případové studii se účast- níci seznámili s výsledky testu papí- rových lahví v reálných podmínkách. Obalovou inovaci pro rostlinné nápoje AdeZ od společnosti Coca-Cola Compa- ny prezentoval Szilárd Vargyas (Kifli.hu, součást skupiny Rohlik Group). Následující vystoupení patřilo
  PACKAGING 5/2021 51


   49   50   51   52   53