Page 49 - Packaging 5/2021
P. 49

dědečkem. U fotografického setu bylo velmi důležité mít i správné pozadí pro jednotlivé fotografie. Tereza velmi vhodně vybrala černý samet, který dokonale pohlcoval dopadající světlo. I když samotnou sadu tvoří „pouhých“ deset velkoformátových fotografií,
ve skutečnosti jich bylo nafoceno mnohem více, jen ty nejzdařilejší pak byly vybrány a dodatečně upraveny
v programech Lightroom a Photoshop. Logickým závěrem je poslední fotogra- fie, která spojuje ruce dědečka s malin- kou ručičkou miminka.
Lidské emoce
I tento fotografický set byl částečně navázán na rodinu své tvůrkyně, tedy studentky Václavy Zmrhalové. Foto- grafický set se zaměřuje na tváře mužů a žen v různém emočním rozpoložení. Ve své práci se zaměřila hlavně na ne- gativní a nezvládnuté emoce svých příbuzných, přátel a bližních. Svými portréty chtěla ukázat, že i negativní emoce jsou pro člověka důležité a jejich popírání vede k dalšímu stresu a ne- gativitě, která v nejhorších případech může vyvolat i psychické onemocnění či vést dokonce k násilí. Fotografie jsou zde velmi intimní záležitostí. Na por- trétech lidí jdou totiž i krásně zachytit obličejové rysy či vrásky, které se ob- jeví, když se člověk trápí nebo naštve. Každá vráska, každý pohyb obličeje,
se při různé emoci mění. Třeba tenké obočí se v agresi rázem změní v husté a naježené. Je zajímavé, jak obyčej-
ná změna nálady změní celý obličej člověka. Téma maturitní práce mělo jako inspiraci či přímo vzor výstavu
dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita OHLÉDNUTÍ. Zajímavá byla
i vlastní realizace ve fotoateliéru.
Před černé plátno se postavil model, který studentka upravovala a zároveň nasvěcovala různými typy osvětlení. Protože často na fotkách chtěla jednu stranu tmavší a druhou světlejší, bylo potřeba nastavit deštník (světlo) tak, aby mířil přesně na jednu půlku obli- čeje. Na druhou stranu pak umístila zábleskové světlo, které osvítilo celou fotografii a vytvořilo stín na obličeji modelů. Největší dřinou bylo nasta- vení „uměle“ vyvolaných emocí, tak, aby vypadaly přirozeně. U negativních emocí si vzala na pomoc i spolužáky ze třídy, aby vyvolali nepříjemnou at- mosféru, například pokřikem, kritikou, různými vyjádřeními apod. Ne vždy se však toto dařilo. Proto bylo zapotřebí
i různé další pomůcky. Nejčastěji byla využívána borová voda, která vytvoři- la umělé slzy a skleněné oči. V průbě- hu práce se Wendy pokusila nahradit slzy třpytkami, ale ve finále to nevypa- dalo až tak dobře, tak nakonec od této pomůcky ustoupila. Fotografie byly zhotovovány s citlivostí ISO 200, čas 1/200 vt. s vysokou hodnotou clony. Kvůli lepším možnostem SW úprav
na PC, studentka zvolila formát RAR.
Zaměřeno produkčně na alkohol
I když podle vlastních slov Milan Nečil nejraději fotografuje Urban Exploration, ve své maturitní práci se soustředil
na foto produktového typu. Původně chtěl nafotit auta, protože i k nim má velmi blízko, navíc sám už v minulos- ti zrealizoval drobnou zakázku pro
jednu z okresních autoškol. Bohužel vzhledem k pandemické situaci a lock- downu v loňském školním roce i sám usoudil, že by byla práce dost špatně realizovatelná, a tak jsme se nakonec rozhodli pro soubor 16 produktových ateliérových fotografií na téma – Al- koholický nápoj. V maturitní práci se Milan zaměřil na produktovou fotogra- fii a intenzivní práci se světlem. Chtěl vykreslit na lahvích něco, co pouhým okem člověk nemůže vidět, a u každého produktu se pokusit o to, aby vypověděl úplně jiný příběh a aby to nebyla jen další láhev umístěná na stejném místě, zakomponovaná stejným světlem a vy- focena stejným způsobem.
Ambice tedy opravdu nebyly do za- čátku nijak nízké. A od počátku bylo vidět, že je Milan chce opravdu naplnit. I přes lockdown prakticky každý týden za přísných hygienických podmínek dojížděl do ateliéru s několika lahvemi alkoholu, jen kvůli tomu, aby si mohl pohrát se sklem a světlem. Jako tech- niku na vytvoření fotografií použil Ca- non EOS 500D a Canon EOS 5D Mark II s objektivy Canon EF 75-300mm 4-5.6 III a Canon EF 50mm 1,8. Lahve si komponoval dvěma způsoby. Prvním
z nich bylo na střed a druhým do zlaté- ho řezu. K postprodukci pak využíval dva programy od Adobe – Adobe Pho- toshop CC 2018 a Adobe Lightroom. Úprava v Lightroomu byla vesměs jednoduchá, neboť tam šlo pouze o prá- ci se světlem, barvami apod. Ale poté
v programu Photoshop nastaly těžší úpravy, co se týče retuše, narovnání fotografie a podobně. A výsledek stál rozhodně za to!
VZDĚLÁVÁNÍ / FOTOGRAFIE
       PACKAGING 5/2021 49


   47   48   49   50   51