Page 48 - Packaging 5/2021
P. 48

Ikdyž dnešní článek není
o obalech, ale o studentských fotografiích, přesto souvislost má. Vždyť bez řemeslných
i technologických fotografických
znalostí by řada grafik na obalu vůbec nevznikla.
A dalším měřítkem úspěšnosti je samot- ný nápad, cit pro fotografování, dostatek umělecké či komerční invence apod. Fotografie, a práce s ní, prostě neodmysli- telně k obalům patří. Pokud si projdeme opravdu profesionální grafická studia, která spolupracují na grafice či celkovém designu obalů, určitě tam fotostudio nebude chybět. Naopak akcent na práci
s fotografií neustále stoupá a produkční fotografie je dnes samostatným odvět- vím. Nemluvě o jednotlivých speciali- zacích, které se uplatňují v jednotlivých sortimentech. Jednou z těchto speciali- zací je například i propojení fotografie
a food styling. Na obalu či plakátu jídlo vypadá tak lákavě proto, že jak odbor- ník/stylista, tak fotograf, se hodiny věnují tomu, aby výsledek často předčil i samotnou realitu. Jinými slovy – často je například pokrm na talíři, alkoholický lákavý letní koktejl, křupavé čokoládové polevy na zmrzlinách atd. výsledkem řady přídavných efektů, sestavení více fotografií a pochopitelně ještě následné „postprodukce“, tedy práce s fotografií
v příslušných SW.
Studenti mají na škole fotografii jako předmět od prvního do čtvrtého roční- ku a nutno podotknout, že tento před- mět patří většinou k těm oblíbeným.
K dispozici mají vybavené fotostudio se světly, pozadími, různými stativy, lampami a pochopitelně především fotoaparáty s různými objektivy.
Ti, kteří berou fotografii opravdu vážně, si v průběhu studia však stejně začínají pořizovat své (a na rozdíl do té doby běžně používaných automatů) sofistikovanější a tím pádem i dražší zařízení, které využívají i mimo školu.
Maturitní praktické práce
a fotografie
Fotografie se vyskytovala pochopitelně ve všech pracích – i ti, co se věnovali konstrukčnímu designu (a letos byly práce opravdu pěkné a technicky značně sofistikované), museli dodat portfolio svých prací za dobu studia, takže ani ti se nevyhnuli fotoateliérové „tvorbě“. Protože na oboru Grafický design obalů jsou v podstatě tři hlavní směry (Konstrukce obalů a design, Grafika a Fotografie), mohli někteří studenti své praktické práce zaměřit přímo na fotografii a také to tak udě-
lali. Společně s náročnými, ale přitom plně funkčními maketami obalů, to byly právě fotografie, které maturitní komisi velmi zaujaly (grafika byla letos naopak kupodivu o něco slabší zále- žitostí). Nejsilnějšími fotografickými sety byly tři závěrečné práce, které se vyznačovaly jak výbornou myšlenkou, propracovaností, tak i realizací. Dvě studentky se zaměřily spíše na emoce a černobílou fotografii, naopak jeden ze studentů se snažil o reklamně pro- dukční foto v barevném provedením. Posledně jmenovaný počin byl také jediný ve fototvorbě zaměřen na obaly, konkrétně na láhve s alkoholy.
Ruce jako příběh života
Smutek, radost i naději šlo vyčíst fotografického setu Ruce, jako příběh života od studentky Terezy Folbrech- tové. Téma a jeho zpracování bylo pro Terezu i velmi intimní záležitostí ne- jenom z hlediska myšlenkového pojetí, ale i zapojení fotografických subjektů. Ty byly zde zastoupeny v podobě rukou Tereziny velké rodiny. Úkolem práce bylo nafotit ruce od nejmladších po nejstarší člena rozvětveného příbu- zenstva. Téma si navrhla Tereza sama, protože ji zaujalo z hlediska možného a zajímavého rozvinutí v podobě umě- leckého pojetí, které bylo studentce během celého studia bližší než foto- grafie produktového zaměření. Hlavní myšlenkou bylo zachytit v průběhu
let změnu, která k životu patří a je ne- vyhnutelná, ale zároveň krásná. Ruce tu jsou tedy zobrazovány jako příběh života. Samotná fotografická série začínala sedmiměsíčním Terezčiným bratrancem a končila sedmdesátiletým
VZDĚLÁVÁNÍ / FOTOGRAFIE
  V hlavní roli:
Fotografie
Jak už bylo několikrát na stránkách Packaging zmiňováno, v Litoměřicích byl před šesti lety na SŠ a MŠ zřízen nový obor: Grafický design obalů. V rámci tohoto oboru se studenti zabývají obaly, propagací, ale i výtvarnou činností či fotografií. A protože loňský rok byl na pěkné počiny odcházejících maturantů opravdu bohatý, a s řadou zajímavých věcí z lepenky se mohli seznámit i čtenáři Packagingu, rozhodli jsme
se od obalů trochu výjimečně posunout i směrem k fotografiím. Od Jany Žižkové.
    48 PACKAGING 5/2021   46   47   48   49   50