Page 38 - Packaging 5/2021
P. 38

TECHNOLOGIE / PAPÍR A OBALY
  Papír takřka ze všeho, „na co si vzpomenete!“
V poslední době často čteme zprávy, jakou další rostlinu se badatelům podařilo použít jako náhražku dřevné buničiny v papírenských materiálech, resp. po chemické úpravě jako zdroj polymerů k výrobě plastů. Vedle běžné slámy, novějšího mužáku a dalších nacházejí vědci v zahradách, sadech, na polích i v džungli také exotičtější druhy. Podle zahraničních zdrojů zpracovala Olga Frídlová.
 Papír z borového jehličí
Vědci z katedry papírenské tech- nologie Indického technologic- kého institutu Rúrkí vyvíjejí balicí papír z borového jehličí. Prohla- šují jej za jednu z nejlepších alternativ ke dřevu, protože má vysoký obsah celulózy (asi 40 %) a je dokonalou su- rovinou pro obalový materiál. Podle článku v mezinárodním odborném žurnálu Industrial Crops and Pro- ducts vyvinuli funkční papír, který díky porézní struktuře a jisté aktivní složce pohlcuje etylen, a to aniž by
z jehličí odstraňovali lignin. Projekt byl financován odborem ministerstva vědy a techniky. Prý jen ve státě Utta- rákhand opadá ročně kolem 1,3 mil. t jehličí a jeho suchá vrstva je primární příčinou lesních požárů.
Papír z chřestu
Vroce 2019 se jen v Němec-
ku vypěstovalo cca 130 000 tun chřestu. Polovina má
ale výhonky příliš tlusté, tenké, zlomené nebo poškozené, z nich se stane krmivo; slupky, špičky a křivé pazochy končí jako organický odpad. Výzkumný projekt Fakulty papíru
a obalů Univerzity aplikovaných věd Mnichov, financovaný společností Bayern Innovativ, hledá cesty k jeho využití jako suroviny pro výrobu papíru a obalů. Nejprve slupky, konce i celé výhonky rozdrtí a rozvlákní. Pak v laboratoři studují vlastnosti suspenzí, které jsou důležité pro pa- pírenství: odvodňování a zadržování vody. Následuje analýza vlastností filtrátů. Potom vlákna chřestu a bu- ničiny v různých poměrech zpracují
na archy papíru ke zkouškám. Výnos je velmi nízký kvůli vysokému obsahu vody, navíc surovina během mletí pění, proto je důležité důklad- né promytí. To sníží spotřebu vody
a zvýší pevnost vláken v tahu. Vlákna chřestu mají podobnou pevnost jako krátká vlákna ze sulfitového procesu. Výsledek ovlivňuje i varieta. V labo- ratoři zkušebně vyrobili odléváním misky na drobné plody.
Papír z kokosových vláken
Mexický výrobce kokosových nápojů Kokomio hodlá zpracovávat vlákna z kokosů
na izolační materiály pro své přeprav- ní obaly: „Jedná se o podporu a eko- nomické příležitosti pro naše pěstitele
ve státě Guerrero. Používáme totiž zde vypěstované ořechy – nikoli thajské,
jako to dělají výrobci 90 % kokosových nápojů prodávaných v USA.“
Papír z odpadu
z kukuřičných vloček Výzkumná skupina inženýrství
kompozitních materiálů z ka-
tedry lesnictví a lesní ekologie Univerzity v Göttingenu zaměřila svou pozornost na kukuřičné vloč- ky. Nestravitelné vedlejší produkty
z jejich výroby mění na organicky odbouratelné, vodoodpudivé lisované pěnové obaly. Materiál je ekologic-
ký a udržitelný. Podle vedoucího skupiny bude možné vyrábět nejrůz- nější tvarované díly: „Je to vynikající náhrada za polystyrenové výrobky, protože obal lze po použití beze zbytku zkompostovat.“ Univerzita podepsala výhradní licenční smlouvu o komerč- ním využití se společností Nordgetre- ide, která zpracovává kukuřici apod. na potraviny.
Papír z plev
F
jako odpad po mletí ovsa. Materiál obsahuje 25 % plev a lze jej recyklovat s papírovými obaly.
  inský výrobce pečiva Fazer Bakery vyrobil sáček na chléb
z ovesných plev, které zůstávají
  38 PACKAGING 5/2021

   36   37   38   39   40