Page 36 - Packaging 5/2021
P. 36

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
    Valmet pro spalování více druhů paliva: kalu z úpravy papíru a vody, plastových výmětů a uhlí. Obvyk-
lá hodnota takové zakázky bývá 25–35 mil. €. Identický kotel s přídav- nými zařízeními by měl být dodán
i do papírny Kahramanmaraşu,
aby zlepšil spolehlivost zásobování párou a elektrickou energií pro zdejší projektovaný stroj PM4. Spuštění je naplánováno na III. Q 2023.
Palm
• V červenci po jistých odkladech, způsobených koronakrizí, Palm
ve svém sídle v Aalenu v Německu úspěšně zahájil nepřetržitý provoz papírenského stroje PM5 na recyk- lovaný materiál pro vlnitou lepenku na krabice (RCCM). Nejrychlejší a nej- širší stroj pro surový papír na vlnitou lepenku na světě je schopen vyrábět tenčí papíry ze 100% recyklované suroviny. Ve stroji Valmet je nový lis se speciálním válcem pro povrchovou aplikaci škrobu: s délkou 11,6 m, prů- měrem 1,8 m a hmotností 73,1 t je nej- větší svého druhu na světě. Přítlačný válec s délkou 11,8 m, průměrem
1,4 m a celkovou hmotností 93 t je také jedním z největších a nejtěžších. Valmet vyvinul nový způsob zpraco- vání speciálně pro papíry s vysokým obsahem recyklovaných vláken – škrob se vtlačuje hlouběji do hmoty
a tím jsou vlákna v hotovém papíru spojena pevněji.
Původní zdejší papírna Palmu byla nedávno uzavřena a tři staré papí- renské stroje byly prodány na vývoz do Bangladéše. Nová papírna zahrnu- je mnoho světových inovací, význam- né snížení spotřeby energie povede
k ekologičtější výrobě.
Umka
• Srbské lepenkárně Umka, součásti skupiny KappaStar, dodá Valmet linky na recyklovanou vlákninu, které by měly být spuštěny v I. pol. 2022, což naváže na přestavbu stroje PM1 na výrobu skládačkové lepenky, která byla ukončena teď v září a podle společnosti do ní bylo investováno
30 mil. €. Se sítem širokým 3,7 m pak bude rychlostí 440 m/min produ- kovat chromonáhradu (WLC) se základními hmotnostmi 160–450 g/ m2. Poté dojde k podstatné změně linek na suroviny pro PM1: instalaci linky na použité obaly z vlnité lepen-
ky a přestavbě dvou linek na odbar- venou vlákninu ze sběrového papíru. Hlavním účelem celé akce je zvýšit kapacitu závodu ze 130 000 na více než 200 000 t/r a vylepšit kvalitu vý- robků. Ze zdejších lepenek se vyrábějí obaly pro potravinářský, farmaceutic- ký a tabákový průmysl nebo přeprav- ní obaly a míří i do Česka.
Hamburger Containerboard
• Na konci roku 2020 po dvouleté fázi výstavby opustila první role hnědého testlineru úspěšně stroj PM2 v papírně Hamburger Contai- nerboard, součásti skupiny Austrian Prinzhorn, v průmyslovém parku Schwarze Pumpe ve Sprembergu
v Německu. Stroj zvýšil kapacitu výrobce o 500 000 na 900 000 t/r kvalitního bílého a hnědého surového papíru na vlnitou lepenku. Investicí 370 mil. € společnost rozšiřuje svůj zdejší areál na jednu z nejmoder- nějších a nejvýkonnějších papíren
v Europě.
Thimm
• O instalaci nového zvlňovacího stro- je v českém závodě Thimm ve Všeta- tech jste si mohli přečíst v Packagingu č. 3/2021.
• Skupina Thimm za celkem
1,6 mil. € postupně modernizuje zvlňovací stroj a instaluje nový dopravníkový systém ve svém závodě v Alzey z Porýní-Falci. V květnu se jeho maximální rychlost zvýšila
na 350 m/min a na podzim bude dále rozšířen. Díky tomu může být nyní
vlna F poprvé vyráběna v německém areálu Thimmu, který zajistí dodávku lepenek s vlnou E, F, B, C a T dalším závodům v okolí. Další investice
do automatizace zpracování, např.
do periferií a renovace a modernizace některých strojů za provozu, jsou plánovány na IV. Q 2021. Ve II. Q byly instalovány nové pásové a řetězové dopravníky, které nyní tvoří zásob- níkovou sekci pro nařezané archy. Podstatné zvýšení kapacity zvlňovače znamená, že v budoucnu už nebude potřeba žádný oddělený mezisklad.
Reno De Medici
• Kanadská společnost Cascades prodala v září svou evropskou divizi vyrábějící plnou kartonážní lepenku, protože se hodlá soustředit na podni- kání v Severní Americe. Svůj 57,6% majetkový podíl v italském výrobci Reno De Medici (RDM) převede
na firmu pro správu investic Apollo Global Management za celkem asi 315,3 mil. € v hotovosti. Mario Plour- de, prezident a CEO, Cascades: „Je to
v souladu s plánem posílit konkurenční pozici v našem hlavním podnikání s ba- licími a tissue papíry v Severní Americe. Výnos z prodeje podpoří strategickou modernizaci a klíčové projekty v této oblasti, umožní vrátit kapitál akcioná- řům a aktivně spravovat náš dluhový profil. Věříme, že Apollo bude ideální partner, který podpoří další růst RDM.“ Apollo získalo cca 67 % akcií skupiny RDM od dvou hlavních akcionářů: Cascades a správce penzijních plánů Caisse de dépot et placement du Québec. Později nabídne odkoupení
  36 PACKAGING 5/2021
Papelera del Principado

   34   35   36   37   38