Page 34 - Packaging 5/2021
P. 34

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
  Rušný rok papírenského průmyslu (2. díl)
V Packagingu č. 4/2021 jsme zveřejnili obsáhlý souhrn událostí, k nimž nyní dochází v papírenském průmyslu jako následek stoupající poptávky po obalech a upadající poptávky po novinovém papíru. Na některé informace už tehdy nezbyl prostor, další byly zveřejněny až po uzávěrce časopisu. Zde proto uvádíme ještě několik dalších investic do expanze výroby vlnité lepenky. Podle zahraničních zdrojů zpracovala Olga Frídlová.
   Progroup
Minule jsme obecně informovali
o tom, že Progroup chystá výstavbu nových závodů mj. v Itálii a Němec- ku. Nyní jsou na internetu další podrobnosti:
• Podle nepotvrzených zpráv z ital- ského tisku by italský závod na archo- vou vlnitou lepenku měl stát poblíž Milána v bývalém areálu IBM ve Vi- mercate. Zároveň by se zde v jakémsi „obalovém parku“ měly nacházet
dvě partnerské společnosti, které budou lepenku zpracovávat do obalů. Závod má být v provozu od poloviny roku 2024, očekává se investování
95 mil. € a vytvoření 205 míst.
• Progroup oficiálně zahájil přípravu výstavby nového závodu se strojem na archovou vlnitou lepenku PW15 ve specializovaném „obalovém parku“ poblíž města Pirmasens v Porýní- -Falci. Výroba až 500 mil. m2 ma- teriálu ročně by měla být zahájena
ve II. Q 2023. Bude vyrábět téměř všechny obvyklé druhy vlnité lepen- ky v šířce 3,35 m rychlostí 400 m/ min, projektován je mj. na tří- a pěti- vrstvou Next Board s vlnou B, C, E a F a nižšími hmotnostmi ve všech kom- binacích. Přibude zde kolem 60 míst pro kvalifikované pracovníky a učně. Do nové budovy s celkovou rozlohou 28 000 m2 bude investováno přes 90 mil. €, stát bude hned vedle výrob-
ce obalů G&G Preißer. Maximilian Heindl, hlavní ředitel vývoje a zá- stupce CEO, Progroup: „Blízkost hrála v rozhodování významnou úlohu. V pro- vázání logistiky a výrobních procesů vidíme velký potenciál pro udržitelnější
a hospodárnější provoz.“ Jürgen Heindl, CEO, Progroup: „PW15 nejen posiluje naši pozici ve Falci, ale současně rozši- řuje naše podnikání na trzích v severní Francii a jižním Německu.“ Protože se Progroup v dlouhodobém horizontu snaží dosáhnout uhlíkové neutrality, vloží zde asi 2 mil. € do moderních, úsporných výrobních metod, např. trigenerační jednotky (elektřina, topení, chlazení) apod. Po dokončení bude závod jedním z nejautomatizo- vanějších v oboru, s plně automatizo- vaným systémem dopravy a skladem s výškovými regály.
Papresa
• Španělská Papresa si nechává
od Voithu kompletně přestavět PM5 ve své papírně Rentería (na severním pobřeží u hranic s Francií) na papír
na obaly a zároveň zde vznikne zcela nový závod k recyklaci použitých obalů z vlnité lepenky (OCC). Za- hájení je naplánováno na I. Q 2022. Pak bude mít při rychlosti 1 200 m/ min a šíři kotouče 5,4 m kapacitu kolem 205 000 t/r testlineru a flu- tingu, hlavní budou tenké druhy
s 65–140 g/m2. Na PM6 zůstane za- chována výroba novinového papíru. Miguel Sánchez, prezident a CEO, Papresa: „Tato transformace je naší reakcí na propad poptávky po novinovém papíru a na stabilní růst v oblasti papíru na obaly o 9–10 % ročně díky vzestupu e-commerce. Pandemie dále zrychluje poptávku a to vytváří dobré vyhlídky pro naše výsledky.“
Mimochodem, Papresu v říjnu 2020 získal německý průmyslový inves- tiční fond Quantum Capital Partners
 34 PACKAGING 5/2021
Cascades Kanada


   32   33   34   35   36