Page 16 - Packaging 5/2021
P. 16

Podle průzkumu, který uskutečnili organizátoři veletrhu v jeho závěru, vyplývá, že celkem 788 vystavovatelů z 33 zemí odpovídalo na konkrét-
ní otázky týkající se balení od asi
24 000 odborných návštěvníků.
Z návštěvníků každý třetí přijel ze zahraničí. Přístup na veletrh s elek- tronickými vstupenkami i ověře- ním stavu „3G“ (důkaz o očkování, testování nebo zotavení z COVID)
u vstupů byl rychlý a nekomplikova- ný. Hygienická strategie fungovala, vystavovatelé a návštěvníci dodržo- vali příslušné předpisy. Uličky mezi stánky byly zaplněné a kolem bylo stále rušno. Doprovodný program také splnil veškerá očekávání. 101 prezentací různých produktů ve fó- rech Packbox, Techbox a Innovati- onbox sledovalo okolo 9500 diváků. Upozornění pro toho, kdo zmeškal živou prezentaci na veletrhu: může
si ji do konce roku prohlédnout v on- line aplikaci myFACHPACK.
Vystavené produkty a mezinárodní zaměření
FACHPACK pokrýval komplexní škálu produktů z celého řetězce balicích procesů, od balicích materiálů a strojů po tisk a zpracování, logistické systé- my a služby. 41 % vystavovatelů a asi jedna třetina návštěvníků cestovaly ze zemí mimo Německo, zejména z Ra- kouska, Švýcarska, Itálie, Nizozemska, Turecka, České republiky, Polska, Francie a Belgie. Návštěvníci oceňují FACHPACK jako fungující veletrh. Heike Slottová, výkonná ředitelka veletrhu, těsně před koncem veletrhu, podotkla, že je vyčerpaná, ale zároveň šťastná. Mnoho dalších kolegů z vele- tržní správy NürnbergMesse sdílelo její pocity. Nikdo předem nevěděl, jak to dopadne, kolik návštěvníků bude moci uskutečnit cestu do Norimber- ku v tomto období. Skutečnost, že se
jich nakonec zúčastnilo tolik, byla překvapením nejen pro vystavovatele, ale i pro organizátory veletrhů. A to jen dokazuje, že nic nemůže nahradit místo živé události, navzdory všem dostupným digitálním možnostem.
Profesionálové z oboru: 90 % z nich přispívá k rozhodnutí o nákupu Vystavovatelé chválili zejména vysokou kvalitu odborníků z oboru. Potvrzují to výsledky průzkumu návštěvnosti nezávislého institutu: přibližně 90 % návštěvníků z oboru uvedlo, že se podílejí na rozhodová- ní o nákupu a o skutečném nákupu
v jejich společnostech. Asi dvě třetiny z nich zastávají vedoucí pozice a více než jeden z pěti byl z vedení. Návštěv- níci pocházeli především z potravi- nářského a nápojového, farmaceu- tického a lékařského, kosmetického, chemického, elektronického a auto- mobilového průmyslu.
I Packaging byl na veletrhu!
Sice v rouškách a respirátorech, což bylo mnohem náročnější, nerozumí- te, když se mluví přes roušku česky, natož němčině nebo angličtině, ale vždycky jsme to zvládli.
Veletrhy máme rádi, všichni účast- níci totiž vědí, za jakým účelem tam jedou, takže není třeba dlouze nic vysvětlovat. Pro ty, co na veletrh ne- přijeli, nebo kterým je virtuální svět bližší, byla připravena online plat- forma „MyFACHPACK“. A ukázalo se, že nejlepší je kombinace obou těchto komunikačních kanálů.
Přestože vystavovatelé neobsadili výstaviště celé, jak jsme byli zvyklí u minulých ročníků veletrhu, měli
VELETRHY / FACHPACK 2021
  FACHPACK:
Dobří holubi se vracejí
Dobrá zpráva: vystavovatelé i návštěvníci byli zpět ve veletržních halách v Norimberku. „A ti, kteří se tohoto ročníku veletrhu nezúčastnili, udělali chybu,“ řekli na závěr veletrhu FACHPACK jeho účastníci. Veletrh obalů, technologií a procesů celé tři dny překypoval inovacemi a inspirací pro obalový sektor. A pocit radosti z osobních setkání se zákazníky a obchodními partnery, byl téměř hmatatelný ve všech výstavních halách. Ze závěrečné tiskové zprávy.
    16 PACKAGING 5/2021   14   15   16   17   18