Page 14 - Packaging 5/2021
P. 14

Celosvětová epidemie koronaviru paralyzovala průmysl v mnoha čás- tech světa a předvedla, jak je průmysl zranitel- ný. Do popředí zájmu se
tak dostaly provozy a továrny, které se obejdou bez lidské obsluhy anebo jen s minimálním počtem pracovníků. Projevil se zvýšený zájem o automa- tizaci, robotiku a tzv. smart factory nebo továrny s vysokým podílem automatizovaných, v extrémních případech i zcela bezobslužných procesů.
Robotizace poskočila
Japonská společnost Fanuc tento trend nejen zachytila, ale plně se zapojila do jeho realizace. Společnost i její zastoupení u nás funguje již řadu let a mnoho průmyslových firem
si pochvaluje jejich „pomocníky“. Fanuc automatizuje a robotizuje řadu průmyslových odvětví, především strojírenských, nevyhýbá se ani obalovému průmyslu. V této souvis- losti je třeba podotknout, že i roboty od Fanucu vyrábějí další roboty, a to již déle než 30 let.
Shinichi Tanzawa, evropský CEO společnosti Fanuc k tomu říká:
„Naše výroba je dnes téměř zcela au- tomatizovaná a robotizovaná. V řadě našich továren pracuje jen hrstka lidí, technologické linky a roboty na nich pracují samostatně. Data, která jsou
z našich strojů odesílána k analýze, se vyhodnocují a přispívají ke zlepšování výrobních procesů. Pracovníci, kteří jsou ve výrobě, se nezabývají ruční prací,
tu obstarávají roboty, ale pracují jako inženýři a defacto je ve výrobě neuvidíte, zůstávají skryti. Pokud stroj ohlásí něja-
Shinichi Tanzawa
ký problém, pracovníkovi jej automaticky ohlásí alarm na jeho telefon a pracov- ník může rychle reagovat na vzniklou situaci. A tak, i když pandemie začala „zavírat“ výrobní podniky po celém světě, naše továrny pracovaly nepřerušovaně. Tato okolnost vzbudila zájem mnoha vedoucích pracovníků ve výrobním prů- myslu, kteří si nyní konečně uvědomili, čeho naše společnost již dosáhla v oblasti automatizace za poslední tři desetiletí.“ Funkčním příkladem, jak vypadá smart factory v praxi, může být výrobní závod společnosti Fanuc
v Japonsku v Tsukubě, ležící cca 50 kilometrů severovýchodně od Tokia. Shinichi Tanzawa k tomu dodává: „Všechny továrny společnosti Fanuc, včetně té v Tsukubě, jsou velmi automa- tizované. Jako přední světový dodavatel automatizace a robotiky jsme se vždy snažili plně využít naše vlastní pro- dukty při výrobě v našich továrnách. Chceme předvést schopnost a přínos našich produktů pro zvýšení produkti- vity i produkce v průmyslu. Máme také z našich továren z první ruky zpětnou vazbu z užití našich robotů ve výrobě, což nám velmi pomáhá v dalším vývoji
DODAVATELÉ / ROBOTIKA
  Průmysl 4.0
Inteligentní továrny, IOT a digitalizace průmyslu
Koronavirus oběhl svět a změnil jej. Jistě ne k dobrému, stál mnoho zmařených životů a celosvětový propad v HDP. Ale máme hezké české přísloví: všechno zlé je pro něco dobré. Například to, že pandemie urychluje nástup robotizace průmyslu. A výrobce robotů, japonská společnost FANUC, nás o tom nenechává na pochybách.
     14 PACKAGING 5/2021


   12   13   14   15   16