Page 12 - Packaging 5/2021
P. 12

TECHNOLOGIE / ETIKETY
  Tiskárna etiket na zelené louce
krok za krokem
   V posledních dvou letech provází část polygrafického průmyslu pokles zakázek. Jestliže tiskárny obalů a etiket mají jejich permanentní nárůst, jejich kolegové z komerčních tiskáren se potýkají naopak s jejich úbytkem. Ochromení společnosti, které představuje pandemie Covidu-19 a s ním spojená opatření, omezila množství používaných tiskovin a je otázkou, jestli se jejich počty vrátí na původní objemy. Tato situace dovedla leckteré majitele tiskáren k myšlence, rozšířit svoji produkci o tisk etiket. V dnešním článku se zaměříme na to, co je potřeba k vybudování takové tiskárny „na zelené louce“ a jestli má takový projekt naději na úspěch. Píše Martin Bělík, marketingový a produktový specialista společnosti Dataline Technology.
Úvod
Pokud se nechcete zdržovat čtením tohoto článku, hned na úvod napíšu, že přeměnit si tiskárnu z ofsetové
na etiketovou pochopitelně možné je, ale rozhodně to není tak jednoduché, jak to může vypadat na první pohled.
Představme si modelovou tiskárnu, která má CtP, dvě ofsetové archové rotačky, řezačku a dokončovací stroje na vazbu V1, V2, falcovačku, laminátor. Dále disponuje něja-
kým softwarovým vybavením pro přípravu tiskovin, zpravidla Adobe InDesign, a vyřazovacím SW, někdy má i zaveden workflow systém. Z to- hoto vybavení nelze pro tisk etiket využít prakticky nic, v některých případech lze použít pouze vyřazo- vací software, popřípadě workflow. Drtivá většina etiket se dodává navinutá do roliček a pro jejich tisk a dokončení nelze stávající zaříze- ní využít. Existují výjimky, např. grafické etikety, které se tisknou
v arších na ofsetových strojích,
ale jedná se o velké zakázky, které dlouhodobě realizují specializova- né tiskárny, kterým budete těžko konkurovat a ani zde nedosáhnete nějakého závratného zisku. Chce- te-li se seriózně zabývat tiskem etiket, musíte tisknout z role na roli a převážně v roličkách také dodávat hotové etikety.
Tiskový stroj
Abyste se do toho mohli odpovědně pustit, je nutné rozšířit vaši tiskár- nu o další tiskový stroj. Je zapotřebí prozkoumat, jaké jsou možnosti
a najít, pokud existuje, ideální řešení. Můžete volit ze dvou technologií, které připadají v úvahu – flexotis-
ku a digitálního tisku. Flexotisk je klasická tisková technologie, která potřebuje pro tisk flexotiskové štočky a je určená především pro tisk delších zakázek a zakázek se statickými (neproměnnými) daty. Koupě flexotis- kového stroje znamená tedy i potřebu řešení výroby tiskových forem, tedy budu-li štočky nakupovat nebo si pořídím i vlastní technologii pro jejich výrobu. Zde je nutno zmínit, že vaše stávající CtP není pro tento účel použitelné. Výsledkem rozhodování bývá většinou nákup štočků od fi- rem, které se jejich výrobou zabývají. Přináší to tedy nižší flexibilitu a vyšší cenu. Je také nutno si uvědomit, že ceny flexoštočků jsou řádově vyšší než za ofsetové desky. Flexotisková technologie jako taková vyžaduje také větší a jiné praktické dovednosti od obsluhy a přináší mnoho zcela nových operací, se kterými jste se dosud v tiskárně nesetkali. Například podlepování a nalepování štočků
na formové válce, používání různých rastrových válců atd. Vzhledem k re- lativní složitosti a komplikovanosti
 12 PACKAGING 5/2021


   10   11   12   13   14