Page 10 - Packaging 5/2021
P. 10

Kolbus je jméno společnosti, která je v prostředí knihařské i lepenkářské výroby a práce s lepenkami vůbec, opravdovým pojmem. Jak by ne, vždyť se v něm pohybuje již od roku 1900. V souladu s potřebami dneška však musel i Kolbus hledat nové cesty a směry – trh i spotřební prostředí se rychle vyvíjejí a knižní vazby, které byly jeho doménou, by již dnes k udržení výroby a prosperity nestačily. O nejnovějších trendech v práci této společnosti si s Ing. Petrem Hájkem z firmy Sigloch-Kolbus, která Kolbus na českém trhu zastupuje, povídal Jiří Richtr.
pokládat, že nabízené obalové tech- nologie s díky přijmou, tak opravdu učiní. V mnoha případech, například u velkých e-shopů, je balení zboží stále vnímáno jako zvláštní oblast, kterou provozovatelé neřeší komplexně, nýbrž odděleně. A protože se v případě Kolbusu mnohdy jedná o opravdu novátorská a neotřelá řešení, která
by mnoha firmám umožnila urychlit práci a snížit náklady, nezbývá než pustit se do informování potenciálních zákazníků formou propagace, školení
i osobních návštěv. Lehko se to řekne, ale takových potencionálních zákaz- níků jsou možná desetitisíce. Je to běh na pěkně dlouhou trať.
Základ stojí na dvou nohách
Kolbus dělí svou výrobní a obchodní strategii do dvou základních větví. Tu první tvoří luxusní obaly, zejména potahovaná kartonáž, druhou pak zařízení pro výrobu obalů z vlnité lepenky – klopových krabic s mož- ností potisku jak flexografickou, tak, v poslední době, i digitální metodou
DODAVATELÉ / OBALY
  Řežeme, vysekáváme, lepíme i tiskneme s Kolbusem
  Situace, pokud se naší prá- ce týče, se v poslední době mírně zlepšuje,“ říká Petr Hájek. „Naši klienti jsou sice opatrnější, než bývali, míra investic se s obdobím
pro personalizované obaly v malých sériích. Absolutní novinkou v nabíd- ce Kolbusu je rotační výsekový stroj na krabice z vlnité lepenky s flexo- potiskem. V tomto případě nezačínal Kolbus jak se říká „od píky“, ale stavěl na plánech a zkušenostech společnosti HYCCOR, menšího, ale tradičního amerického výrobce, jehož firmu odkoupil. Na základě jejich zkuše- ností připravili inženýři z Rahdenu „evropský“ stroj, postavený na již osvědčených kvalitativních základech. Vzhledem k jedinečnosti tohoto kru- hového výseku, i vzhledem k tomu, že Evropa neoplývá výrobci podobných zařízení, si Kolbus zcela oprávněně slibuje, že na jeho stroj zdejší výrobci obalů pozitivně zareagují.
Když výsek, tak rotační
O jaký stroj vlastně jde? Princip rotačního výseku je známý – namísto plochého nástroje vysekává výrobek rotační válec osazený noži, uspořáda- nými do rozloženého tvaru budoucího obalu. „Kouzlo rotačních výseků od firmy Kolbus spočívá v tom,“ vysvětluje Petr Hájek, „že na nich můžete zpracovávat archy vlnité lepenky o rozměrech až 2 × 3 metry! Z takovéto plochy lze kontinuálně potisknout a vyseknout prakticky jakýkoli tvar krabice. A mluvíme-li o potisku, pak je nutné říci, že jde o potisk až osmi bar- vami. Automatický odvod odřezků je sa- mozřejmostí. Výrobní kapacita je rovněž úctyhodná. I při zmíněné velikosti archů je jich stroj schopen zpracovat za 1 hodinu až 12 000. Kromě stroje v Kolbusu, který
  p„
řed dvěma, třemi lety nedá srovnat,
ale již se objevují i první dotační tituly, takže ten, kdo má potenciál k inovačním akcím a dobré nápady, může nyní uspět. Po třiceti i padesátiprocentních propadech se, zdá se, vrací nyní situace v naší branži pomalu k normálu. A právě ony nápady a inovační akce vyústily do situace, kdy Kolbus v roce 2018 své knihařské provozy prodal a začal se téměř výhradně věnovat výrobě strojů na obaly.“
Jaké obaly a pro koho
Základem nové filozofie, zaměře-
né více na obaly, je práce inženýrů
a projektantů Kolbusu, kteří jsou schopni přijít s neotřelými nápady, jež obstojí i v celosvětové konkurenci. Otázkou je, na jaké obaly se zaměřit a jaký zákaznický segment oslovit. Ne všichni, u nichž by se dalo před-
   10     PACKAGING 5/2021
  














































































   8   9   10   11   12