Page 8 - Packaging 5/2021
P. 8

DODAVATELÉ / OBALY
  Tomáš Blažek dodává, že dalším silným kritériem bylo, aby stroje měly špičkové kontrolní mechanizmy. „Stroje od Bobstu mají vlastní 100% kontrolu kvality, pokud jde o čtení phar- ma kódů nebo nanášení lepidla. Jakmile se vyskytne chyba, stroj ji zaregistruje
a krabičku okamžitě vyřadí. U tohoto stroje také můžeme kombinovat dva druhy lepidel, tedy disperzi i hotmelt,
a to i v rámci jedné zakázky, což nám výrazně urychlí zpracování celé zakázky a dovolí lepit na jeden průjezd i velmi složité skládačky. Dalším podstatným kritériem bylo také zjednodušení obsluhy tak, aby si stroj uměl řadu úkonů udělat sám a nepotřeboval vysoce kvalifikova- nou obsluhu.“
Výsek ve vysoké rychlosti
a automatizaci
U výběru výsekového stroje pak
byla filozofie velmi podobná jako
u lepičky. Hlavním benefitem, vedle rychlosti, která je u výsekového stroje Visioncut 106 LER 3.0 opravdu znač- ná, je i strojový rozlam, který v Pointu u předchozích zařízení neměli. Pro- duktivitu stroje zvyšuje kontinuální nakládání a vykládání bez nutnosti zastavovat stroj při výměně palet. To je výhodné především u delších zaká- zek, kterých je v Pointu většina. „My jsme chtěli stroj s co nejvyšší produkti- vitou, takže o koupi nonstop nakladače a vykladače jsme nemuseli dlouze disku- tovat. Se zvyšujícím se počtem zakázek je kladen i vyšší nárok na pracovní síly
a automatizace se nabízí jako ideálních řešení. Strojový rozlam nám dovoluje vo- zit produkty z výseku přímo na lepičku, což nám šetří nejen náklady, ale hlavně čas. To nám pak dává volnější ruku při plánování zakázek, a celkově zlepšuje průchod zakázky výrobním procesem,“ říká Petr Hajda.
Datová komunikace a průmysl 4.0
Automatické poskytování dat ze strojů operátorovi se stalo u lepších technologií již standardem. Výrob- ní linky sledují a vyhodnocují data z výroby a Bobst jde v této oblasti ještě dál, doplňuje Tomáš Blažek: „Digitální komunikace se stroji byla jedním z požadovaných parametrů při rozhodování o koupi. U strojů Bobst
je možné si naprogramovat sledování různých kritérií, nastavit denní i týdenní reportingy, personalizovat výstupy, data selektovat i sledovat chod linek v reálném
čase. Oboustranná komunikace se stro- jem je na velmi vysoké úrovni.“ Průmysl 4.0 žene firmu Point kupře- du a vedle špičkových technologií používají i sofistikovaný informační systém. Automatizace, robotizace
a s tím spojená efektivita i produkti- vita jsou aktuálními tématy spojené
i s jejich budoucností. „Pracujeme
na tom, aby se stroje programovaly při změně zakázky automaticky, přímo z in- formačního systému. Tím se zase zkrátí přípravné časy i sníží případné chyby. Proto pro nás bylo velmi důležité, aby stroj dokázal komunikovat obousměrně,“ doplňuje Petr Hajda.
Co bude dál?
„Pro oblast packagingu jsme nyní dobře vybaveni, výhledově si plánujeme pořídit ještě menší lepičku, také ve špičkové kvalitě. Bobst nasadil do naší firmy laťku kvality hodně vysoko,“ říká Petr Hajda. Na otázku: Jak se nové techno- logie promítnou v nabídce zákazní- kům, odpověděl takto: „Je to jako když přesednete z osobního auta do formule jedna. Takovou mají pověst stroje značky
Bobst a my to můžeme potvrdit. Největší změnou je obrovská rychlost, stabilita
a efektivita, která se zvýšila téměř o polo- vinu. Nyní vyrábíme krabičky ve vysoké rychlosti a celé zakázky odbavujeme
za zlomkový čas. Můžeme také nově vyhovět firmám, jejichž obaly mají velmi náročný strukturální design. Stroje Bobst zvládnou i tak složité lepení a náročné skládání, které bylo dříve komplikované z hlediska nastavení stroje, muselo se realizovat na více průchodů strojem anebo bylo dokonce nutné ruční lepení.“ Tomáš Blažek doplňuje na závěr: „Vě- říme, že nové technologie zvýší celkovou produktivitu společnosti, aby zákaz-
níci byli s výrobou i dodacími termíny spokojeni.“
Co dodat?
Oba průvodci jsou do své práce zapáleni, což je již značnou záru- kou úspěchu. Když se k tomu přidá
i špičková technologie od špičkového švýcarského dodavatele, nelze se úspěšnosti firmy POINT CZ divit
a popřát jim mnoho profesního růstu do dalších let.
     8 PACKAGING 5/2021
VisionCut v předváděcím centru BOBSTu


   6   7   8   9   10