Page 7 - Packaging 5/2021
P. 7

Renz a Rilecart. Obaly nově lepí a vy- sekávají na strojích Bobst Expertfold a Bobst Visioncut.
Plující zákazníci mezi tiskem
a obaly
„Pokud jde o celkovou produkci naší tiskárny,“ uvádí Tomáš Blažek, „její výroba pokrývá merkantil, kalendáře
a obaly. V poslední době právě podíl packagingu výrazně stoupá.“ Podle jeho slov rozdíl mezi komerčním tiskem
a obaly je pouze v komunikaci se zákazníkem. Zatímco u tiskovin mají zákazníci často jasnou představu
o materiálu i zpracování, u obalů potřebují většinou poradit. Petr Hajda doplňuje: „Polovina zákazníků ví přes- ně, co od nás požaduje, jsou to většinou korporátní zákazníci, kteří mají vlastní konstrukční oddělení. Ta druhá polovina si nechá ráda poradit nebo přímo obal navrhnout. Jsme zvyklí odevzdávat tisk ve vysoké kvalitě, ať jde o tiskoviny či obaly. Je to vidět na zákaznících, jak
se nám v těchto divizích promíchávají. Z merkantilu se rekrutují zákazníci obaloví a naopak.“
Noví zákazníci i služby
Podle Petra Hajdy poslední roky pomohly mnoha firmám v jejich roz- hodnutí. Zvýšená poptávka v online obchodu zvýšila poptávku i po pac- kagingu. „Nově nás oslovují střední
i malé firmy s menšími objednávkami. Pokud máme volnou kapacitu, snažíme se jim vyhovět, ale naším hlavním zákaz- níkem jsou velké firmy. Jsme primárně stavěni na vysokou produkci, kdy vyrábí-
ExpertFold v Pointu
me okolo 100 tisíc krabiček denně a jsme schopni je dodávat v opravdu prémiové kvalitě. S novými technologiemi umíme obaly nejen vyrobit rychleji, ale umíme
i novým designem například zjednodušit jejich kompletaci, což potom vede i k vel- kým úsporám,“ dodal Petr Hajda.
Když se vybíraly technologie
„Chtěli jsme se posunout ve výrobě a kva- litě dál. Potřebovali jsme vyšší výkon, zkrátit přípravy a zvětšit variabilitu pro- duktů,“ říká Tomáš Blažek. Potvrzuje, že výběr strojů nebyl nijak jednodu- chý a probíhal velmi pečlivě u ně- kolika výrobců. Doplňuje, že kritérií nebylo rozhodně málo. Na prvním místě byla prvotřídní kvalita, vysoký výkon, ale i „vychytávky“ navíc. Ta- kovým příkladem je i Handypack GT
na lepičce Expertfold 110 A2 od firmy Bobst. Kdo se pohybuje v oblasti výro- by ví, že na lepicí lince je místo, které ovlivňuje celkový výkon stroje, a to je vykládání. Co je platná linka s vyso- kou rychlostí, když se vzadu nestíhá odebírat. Petr Hajda k tomu dodává: „Většina výrobců dodává zařízení, které zvládne vyložit jednobodově slepené krabičky, ale Handypack GT od Bob-
stu zvládá s přehledem tříbodové nebo
i kónické lepení. Takových zakázek máme nejvíce a Handypack využíváme u 80 % produkce. Pojistkou, že stroj využijeme
s maximální efektivitou, je také prodlou- žený lis, který nám dovoluje jet na vysoké rychlosti, přičemž čas lisu, nutný pro správné zaschnutí lepidla, se nemění. Celková délka stroje sice vzrostla na bez- mála 20 metrů, ale naštěstí se vešel.“
DODAVATELÉ / OBALY
        ExpertFold v předváděcím centru BOBSTu
PACKAGING 5/2021 7
   5   6   7   8   9