Page 11 - Packaging 5/2021
P. 11

 DODAVATELÉ / OBALY
   slouží, kromě běžné práce, i k provozním zkouškám dalších zlepšení a inovací, běží nejnovější osmibarvový tiskový stroj s rotačním výsekem v Texasu v USA.“
Tradice jménem AutoBox
K významným inovacím došlo i u stro- jů typu AutoBox, které jsou určeny
k výrobě klopových krabic; svoje uplat- nění nacházejí tato zařízení tam, kde je třeba okamžitě vyrobit individuální obal z vlnité lepenky. A to jak jed- notlivě, tak třeba i v sérii 1 000 kusů
– právě variabilita je jednou z největ- ších výhod AutoBoxů. Jednoduché
a velice rychlé je už samotné zadávání rozměru a typu požadovaného obalu. Na displeji si obsluha vybere krabici, typ podle FEFCO, zadá rozměr a počet a může začít nakládat archy do poda- vače. Vlastní AutoBox je britská firma, kterou Kolbus rovněž koupil a vyrábí tyto stroje v Německu opět podle svých zavedených standardů. Nový model AB 310 lze již v základním pro- vedení koupit s vybavením, které bylo u předchozích modelů nutno doobjed- nat, a i tak je překvapivě levnější. Patří k němu i zcela nová digitální inkjetová tisková jednotka, která si čte zadání
z čárového kódu, nebo prostřednic- tvím USB portu.
Na skok do knihárny
„Kruhové nůžky pro výrobu přířezů
z hladké lepenky najdeme v knihár-
nách již možná dvě stě let,“ pokračuje Ing. Hájek. „Ty od Kolbusu mají kromě nožů také frézu, takže do přířezů lze zároveň vyfrézovat drážky pro vytvoření správného a přesného skladu či ohybu.
Z knihařského programu Kolbusu nám ale zůstaly rovněž deskovačky – i v obala- řině je potřebujete jako kašírovací stroj při výrobě potahované kartonáže. Ani tady se vývoj nezastavil. Na model DA 270 navazuje DA 370, který vyniká rychlostí přestavby formátu, ale zejména tím, že si umí z archu lepenky sám vyseknout pří- řezy včetně hřbetníků a přizpůsobí k nim příslušný potah. Není pak třeba žádného dalšího příslušenství, stroj si prostě poradí se vším, čeho je při výrobě desek zapotřebí a vyrobí klidně i jediný kus, přesně podle přání a zadání. A potahové materiály? Lze použít všechny dnes běžné, od papíru, přes plastové fólie až třeba po umělé kůže, a i pro jejich řezání existuje přídavné za- řízení, které lze k této deskovačce připojit. Model DA 290 je zase deskovačka pro velké formáty (1050 × 735 mm), plně
automatizovaná, včetně nakládání archů a paletizátoru na odebírání hotových produktů. Používá se například pro výrobu hracích desek (plánů) ke stolním hrám a existují i dvojité instalace – dvě deskovačky jsou spojeny do linky a mezi ně je vložen obraceč. Je tak možné, bez zásahu lidské ruky, vyrábět i hrací desky s oboustranným polepem.“
Kolbus šetří práci i peníze
Co se materiálových možností týče,
u hladké lepenky je na strojích Kolbus možné zpracovávat běžné tloušťky cca od 1 do 4mm a v případě vlnité lepenky se nejčastěji používá tří- vrstvá. K vlastnímu zpracování se lepenky dodávají v arších (tabulích). Filozofie Kolbusu velí použít k výrobě cílového produktu zařízení zkon- struované na základě novátorské práce jeho inženýrů, ve kterém je integrováno maximum pomocných prostředků (nakládání, odebírání, frézování lepení atd.). Výsledkem je pak vždy stroj, který jeho provozova- teli šetří čas i náklady. Velký důraz
je například kladen již na vlastní zadávání rozměru krabice, která má být na tom kterém stroji vyrobena. Začíná se totiž tím, že se do řídicí jednotky zadává rozměr vkládaného archu lepenky, tedy vstupní formát. Po jeho vložení do stroje se na mo- nitoru ukáže plocha archu s červeně ohraničeným výsekem, nebo výseky
v ideálním umístění. Cesta archu lepenky je pak, například u rotačního výseku, sledována kamerami, které mohou dát podnět k jemné korekci dráhy archu tak, aby byl výsek, nebo řez přesně na tom místě, kde má být.
Tradiční přístup a moderní řešení
A oblasti použití, do kterých je vhodné stroje od firmy Kolbus směrovat? „AutoBoxy jsou vhodné například pro e-shopy, kde se balí různé velikosti zboží spíše po malých množstvích, anebo i pro přímé výrobce, kteří mají více zakázek
v menších objemech,“ vysvětluje Petr Hájek. „Čili nejsou určeny pro producenty „kamionových“ množství obalů. Tam se naopak uplatní rotační výsek se všemi „vychytávkami“, o nichž jsme mluvili. Des- kovačky zamíří do kniháren, které mají dnes kupodivu více práce než v minulosti, protože se, vzhledem k enormně stoupají- cím nákladům na dopravu již nevyplatí zadávat knihařské práce do zahraničí, jako tomu donedávna bylo.“
Zkušenost, tradice a pověstná ně- mecká kvalita. Tak by asi bylo možné stručně charakterizovat to, co se člověku vybaví, když se řekne Kolbus. Dnes ovšem hovoříme o společnosti, která je navíc moderní, opírá se o prá- ci a vědomosti špičkových inženýrů, o své rozsáhlé výrobní kapacity, zkrátka zázemí prosperujícího strojí- renského podniku.
  PACKAGING 5/2021 11   9   10   11   12   13