Page 8 - Packaging 4/2021
P. 8

DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
  Kdo myslí na budoucnost, sází
na společnost Bobst!
Trendy ve vývoji technologií a Průmysl 4.0
 Švýcarská společnost Bobst Group to myslí
s Průmyslem 4.0 vážně. Dokázala to i ve své čtyřdenní online prezentaci letos v srpnu. Ne všichni ji mohli sledovat, a tak na téma současné a budoucí situace společnosti Bobst hovořil Jiří Richtr s Ing. Liborem Panušem, ředitelem brněnské prodejní a servisní organizace Bobstu pro střední Evropu.
 Společnost Bobst se angažuje především ve čtyřech ob- lastech. Jedná se o hladkou lepenku, vlnitou lepenku, flexibilní obaly a etikety. Do všech těchto oblastí
proniká tzv. Průmysl 4.0 a společnost Bobst tomu přizpůsobuje i vývoj no- vých technologií. V každém z vyjme- novaných segmentů lze vysledovat určité trendy, které tu byly již před pandemií. Rovněž tu jsou i ekologic- ké aspekty obalů, tedy tlak na jejich ekologičnost a udržitelnost. A do všech těchto oblastí zasáhl i covid-19.
Jak moc ovlivnil covid obalový průmysl
„V obalovém průmyslu se změny odehrá- vají stále, změny bylo možno pozorovat již před pandemií. A covid některé z nich urychlil,“ říká Libor Panuš. „Například vidíme, že stále přibývá krátkých zakázek. Takže sice stoupá objem výroby obalů, ale díky individualizaci se zakázky zkra- cují. Produkt v obalech může být stejný, ale tvar či potisk obalu je přizpůsobený určitému tématu, např. obaly s tématem olympiády nebo třeba MS v kopané. To nahrává digitalizaci, nejen ve výrobní technologii, ale v rámci celého výrob-
ního procesu a práce s výrobními daty.
A pandemie mnohé urychlila. Především e-commerce enormně vzrostla, což se pro- jevilo i v poptávce po obalech. Myslím, že situace se postupně stabilizuje, ale některé trendy budou přetrvávat. Platí to hlavně
v internetovém obchodování. Například
v obchodních centrech byla vedle velkých obchodních hypermarketů řada malých
obchůdků, které nyní vymizely, resp. přesunuly se na internet. Nyní fungují možná ještě lépe než dříve. Zvýšila se po- čítačová a internetová gramotnost a řada spotřebitelů již nehodlá zcela opustit tento způsob nakupování.
Je viditelný nárust poptávky po obalech z vlnité lepenky. Cítíme u našich zákaz- níků chuť investovat právě do její výroby a zpracování. Současný odklon od plastů a snaha o dlouhodobou udržitelnost jsou dalšími faktory, které zvyšují spotřebu lepenkových obalů.
Solidní aktivita je také ve výrobě obalů z hladké lepenky, které jsou doménou hlavě potravinářů a farmacie.“
Situace flexibilních obalů
Je známo, že do papíru nelze zabalit všechno. Proto jsou flexibilní materi- ály také důležité, často nenahraditel- né. Také zde trh roste. Právě na ně je vyvíjen větší tlak ohledně udržitelnos-
ti a výrobci hledají alternativy, které jsou více ekologické. Navíc se pracuje na vývoji nových, snáze recyklova- ných substrátů. I v této oblasti Bobst přispívá svým dílem, především díky svým speciálním technologiím pro lakování a vakuovou metalizaci.
Předpokládá se další nárůst výroby etiket
Podle mínění Ing. Panuše lze očekávat další nárůst výroby v průmyslu etiket. Tlak na ekologické obaly a zvyšování jejich množství nutí výrobce hledat nové cesty, jak vyhovět legislativě
a trendu udržitelnosti. Jedním z řešení je i etiketování obalu, kdy obal může být standardizovaný, ale individualitu mu dodá etiketa. A nejde jen o samot- nou atraktivitu, důležitou při prodeji, ale neméně důležité je i označování na jednotlivých etiketách, ať z důvodu např. trasovaní, značení výrobních
   8 PACKAGING 4/2021   6   7   8   9   10