Page 6 - Packaging 4/2021
P. 6

DODAVATELÉ / TISKOVÉ STROJE
  Manroland je pro obaláře dobrým rozhodnutím
 Znalci vědí, že před delším časem měla společnost Manroland problémy. Měnili se vlastníci, měnilo se vedení. Firma turbulence přečkala a má se opět čile k světu. Jiří Richtr se byl zeptat Ing. Miroslava Zoubka, jednatele české pobočky Manroland, jak si společnost stojí v tomto pro výrobce tiskových strojů nelehkém období.
 Od založení firmy Man- roland uplyne právě letos 150 let. Firma se však jistě nezabývala od počátku výrobou of- setových strojů, vždyť
ofset (s ofsetovým válcem) přišel
na svět teprve na přelomu 19. a 20. století. Ale základní kámen firmy byl položen před 150 lety, a to je důvod
k oslavě. Anebo ne?
Na mou první otázku odpovídá
Ing. Miroslav Zoubek: „Pokud jde o vý- ročí, ano, to je pravda, ale žádné zvláštní oslavy nechystáme, není na to vhodná doba. Samozřejmě 150 let připomínáme i na našem logu, které je k tomu výročí upraveno, ale velkolepé oslavy nebudou.“ „Ale firmě se daří, ne?“ ptám se.
„Od té doby, co máme nového majitele, se k tomu nedá říci nic negativního,“ říká Miroslav Zoubek a tváří se velice seri- ózně. „Vzhledem ke konkurenci si na tom stojíme nejlépe, protože naše náklady jsme ořezali hned na začátku, zlepšili jsme řízení.
Za posledních pět let máme za sebou
10 instalovaných strojů, z toho šest je
v obalařině, dva pro knižní produkci
a dva pro merkantil. Vloni jsme neměli kvůli covidu žádnou instalaci, letos to vypadá slibně, máme za sebou instalaci jednoho velkého stroje. Pro nás to zname- ná především servisní práci. Prodej strojů pro nás není až tak zajímavý. V místním měřítku – my na prodeji stroje takřka
nic nevyděláme, jsme servisní organizací pro náš výrobní závod. Marži na prodeji nového stroje máme, ale není to rozhodu- jící položka v našem rozpočtu.
V současnosti se staráme se o cca 70 strojů na našem trhu, což je dostatečné
k životu, nicméně ten poslední rok byl obtížný, příliš se netisklo, a tedy nebyly potřeba ani servisní zásahy. Letos se to zase rozjíždí, jeden rok se možná bez servisu obejdete, zvláště, když netisknete, ale druhý rok jej již budete určitě potře- bovat, chcete-li pokračovat ve výrobě.
V servisu pracuje nyní, včetně jejich vedoucího, sedm pracovníků. Práce
mají až dost, ale nenechali jsme nikdy
nikoho z našich zákazníků na holičkách. Je pravda, pokud máme nějakou velkou instalaci, minimálně dva až tři pracov- níci jsou pro ni vyčleněni. Ostatní servis zabezpečuje zbytek pracovníků, pokud to nestačí, vypomáhají nám se servisem naši kolegové ze zahraničí. Právě jako
i my jezdíme pomáhat do zahraničí, je-li to třeba.“
Jak si stojí Manroland v prodeji v po- rovnání s okolními zeměmi?
„Z toho, co jsem řekl, vyplývá, že
v průměru prodáme asi dva stroje ročně. Loňský rok byl výjimkou, kdy to byla nula. V každé zemi je to jinak. Pokud vím, v Polsku je to o něco lepší a samo- zřejmě pomáhají dotace. I u nás naše tiskárny dosahují na dotace. Je to tak, že když tiskárna dostane přiklepnuty dotace jeden rok, pak druhý rok dojde
k obchodu, což je letos. Proto očekáváme z tohoto hlediska dobrý rok.“
Táži se: „Jste přítelem dotací?“
„Jsem rád, když to některému zákaz- níkovi pomůže,“ říká M. Zoubek, „ale obecně, ať se jedná o jakýkoliv obor,
   6 PACKAGING 4/2021   4   5   6   7   8