Page 7 - Packaging 4/2021
P. 7

DODAVATELÉ / TISKOVÉ STROJE
    dotace negativně ovlivňují konkurence- schopnost. Uznávám dotace například do dopravní infrastruktury, tam mají smysl, ale dotace jednotlivým firmám nepovažuji za správné.“
Jsme technologicky srovnatelní
s okolím?
„Určitě. V posledních pěti letech jsme neprodali žádný stroj bez automatizace, v tom směru jsme na tom stejně. Nemo- hu mluvit o formátech menších než B1, ty my v nabídce ani nemáme. My jsme zaměřeni na B1 a výš.“
V čem se lišíte od konkurence?
„Naše stroje patří mezi technologickou špičku. V současnosti dodáváme na trh stroje řady 900, které jsme měli připra- veny jako premiéru pro drupu 2020
a v současnosti je již úspěšně prodává- me. Tato řada je postavena na novém základě, s novými motory, novým typem ložisek, rozvodů, síly..., zvýšila se tím přesnost, snížila energetická náročnost, stroje jsou více modulární.
Od doby, co prodáváme novou řadu Evo- lution, s každým strojem jde automaticky tzv. servisní kontrakt 360 stupňů pre- formance. Za tím se skrývá, že po dobu záruky, tedy dvou let, má zákazník
od nás jednoletou údržbu, preventivní kontroly, trvající i několik dnů, výměny provozních kapalin, rozbory produktiv- ních a neproduktivních časů stroje a řadu dalších služeb, které jsou zákazníkovi
k užitku. Po skončení záručního období si je možné tyto služby nadále dokupo- vat, většinou si zákazníci dál objednávají jednoroční inspekci, protože vědí, že se jim to vyplatí.“
Jak se chovají zákazníci k vašim strojům?
Miroslav Zoubek s úsměvem: „Roz- dílně. Záleží na tom, kdo u toho stroje stojí a kdo stojí nad ním. Jak to tak bývá. Majitel stroje chce od něj nejvyšší výkony a nejmenší prostoje. Znáte to. Ještě potřebuji, abys tohle sjel, pak ještě tamto atp. A kde je čas na údržbu? Ale stroj to na sebe a svou obsluhu řekne. Zda byla dodržena lhůta údržby, čištění, mazání... A pak, když dojde k závadě v záruce, berou se tyto údaje v úvahu. A samo- zřejmě stroj si dodržování předepsaných servisních lhůt hlídá a připomíná je. Všechno je o lidech.“
Pokud jde o zušlechťování raž- bou, Manroland byl průkopníkem ve studené ražbě. Jaká je situace
v současnosti?
„Ve studené ražbě jsme dobří stále,
v současnosti u nás běží čtyři stroje
s touto nadstavbou. První již od roku 2008, ten poslední jede od letoška. Je to efektní a efektivní způsob zušlechtění,
i když to nemá s ražbou jako takovou nic společného.“
„A chtějí ji zákazníci po vás?“ kladu doplňující otázku.
„Tato technologie se dá namontovat
i dodatečně, ale je lepší s tím již počítat dopředu, aby na to stroj byl uzpůsoben. Dodatečná instalace na stroj, který nemá patřičnou přípravu na studenou ražbu, je sice možná, ale není to ono. Je lepší, když jsou na stroji připravené, otvory, úchyty apod., nehledě na to, že se taková dodatečná instalace prodraží. Příprava stroje z výroby činí cca 10—15 tisíc eur, dodatečná vyjde na dvojnásobek.“ Traduje se, že stroje Manroland mají velkou výdrž. Je tomu tak i nyní, kdy se šije všechno horkou jehlou, aby se to brzy rozsypalo a mohlo se vyrábět dál? U spotřebního zboží tomu bohužel tak je. Jak máte častou obměnu strojů?
„Naše stroje vydrží hodně. Máme v pro- vozu stroj, který má natočeno přes 500 milionů obratů. Ale samozřejmě záleží, co stroj potiskuje a také, jak se o něj jeho majitel stará.“
Můžete v tomto směru někoho pochválit?
„Mohu – například Grafobal ve Skalici. Mají několik našich strojů, některé jsou i dvanáct let staré, děláme u nich pravi- delně údržbu, převážně v létě, kdy jsou celozávodní dovolené a naši technici tam přijedou a dělají servis. Techni-
ky máme rozložené po celé republice:
v Plzni, Praze, Zlíně a jeden je i přímo ve Skalici. Obvykle nemáme k zákaz- níkovi nikdy dál než dvě hodiny cesty. Ale musím dodat, že nejen Grafobal se dobře stará o stroje, je jich takových po- chopitelně celá řada – abych se někoho nedotkl.“
Zdá se, že u vás všechno klape. Máte také nějaké problémy?
„Tak jako většina výrobců, kteří vyrábějí technologická zařízení, máme i my pro- blémy se subdodavateli, kteří se potýkají
s nedostatkem komponent. Naše obvyklá dodací lhůta na stroje byla šest měsíců, nyní se to díky výpadkům prodlužuje až na deset měsíců.“
Manroland je vyhlášeným výrobcem novinových a časopiseckých rota- ček. Spadá tato oblast také pod vaše velení?
„Ano, ale nejsme servisní organizace pro tuto technologii, rotačky patří jinému majiteli než ploché stroje, jsme pro kotoučové rotačky obchodně-servisní organizace. Máme specialistu, který se zabývá rotačkami, ale pouze po obchod- ní stránce.“
Časopisy, noviny a merkantil jsou
na ústupu. Budou mít v budoucnu kotoučové rotačky uplatnění? „Určitě ano. Vás, jako obalový časopis, bude jistě zajímat, že naše rotačky umějí potiskovat i karton a lepenku, a máme proto v úmyslu expandovat s rotačkami
i na trh výroby obalů. Jde o velkokapa- citní tisk obalů a výkony rotaček jsou známé. To bude jistě zajímat výrobce obalů ve velkém. A jistě nebude bez zajímavosti, že naše rotačky umějí ofset, flexo i hlubotisk, anebo kombinace těchto technologií. A k tomu lakovací jednotky, parciální lak je velice efektní, můžete mít rotační výsek... Lze využít z hlediska formátu i různé průměry válců, takže formát lze využívat bezezbytku. Určitým hendikepem je pak cena, která je ovšem podložena vysokým výkonem.“
Malá odbočka: co říkáte letošní vir- tuální drupě?
„Všichni víme, že se loňská drupa neko- nala. Důvody všichni známe. A letošní drupa? Já si myslím, že virtuální drupa není správná cesta. Messe Düsseldorf dělal, co mohl, ale virtuálně – to není ono. Firmy, které měly připravené novin- ky, si je propagovaly po svém, a v době, kdy je hluboko do kapsy, firmy nebudou investovat do online prezentací.“
Co dodat: Manroland se řadí mezi špičku výrobců tiskových strojů a po- dle všeho se na tom ani v budoucnu nic nezmění. Což je pro jejich uživate- le skvělá zpráva.
 PACKAGING 4/2021 7
   5   6   7   8   9