Page 9 - Packaging 4/2021
P. 9

DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
    šarží, data expirace a podobně. Etiketa může být nosičem i pro QR kódy, pří- padně tištěného RFID kódu, možností je více. Otevírá to další prostor pro užití standardního obalu a zároveň potřebě vyhovět trendu malých sérií
a individualizace.
Bobstu se dařilo i v době covidu
Ing. Panuš: „Kromě zdravotních dopadů covid přinesl do ekonomiky spoustu ne- jistoty a problémů. Najednou jsme museli zavřít na dva, tři týdny řadu závodů
po Evropě i ve světě. Dokázali jsme se však rychle přizpůsobit, změnili jsme svůj způsob práce. Samozřejmě z home office stroj nesmontujete ani neuděláte žádný servis, ale řada činností se dala a dá dělat mimo kancelář, ať z domova, ale i odjinud. Navíc Bobst nabízí možnost dálkového připojení strojů přes internet, takže řada servisních úkonů a diagnostika se daly vyřešit tímto způsobem. Cestování přes hranice byl v té době velký problém, každá země měla své, obvykle odlišné, podmín- ky. To nás donutilo i pozměnit termíny dodávek strojů, které jsme měli připraveny k expedici. Technologie sice odcestovat mohla, ale technici pro montáž nikoliv. Nicméně druhá polovina loňského roku již byla příznivější, podařilo se nám řadu věcí dohnat a Bobst na konci roku skončil v černých číslech, byť nebyla taková, jaká jsme si na začátku roku naplánovali. Chci poděkovat našim zákazníkům za jejich vstřícnost. Chápali, že situace není jedno-
duchá a věděli, že se snažíme najít řešení, byť neobvyklé, a v převážné většině jsme je společně našli.“
Chuť investovat se nevytratila
Ing. Panuš podotýká, že již ve druhém pololetí loňského roku, kdy sice pande- mie byla v plné síle, ale ekonomika se stále držela v běhu, se zákazníci nebáli objednávat nové stroje, a to i s vysokou automatizací. Chuť nakupovat přetrvá- vá i letos, neboť potřeba obalů stoupá. Ostatně, proč je boom zvláště ve vlnité lepence, bylo řečeno již na začátku roz- hovoru. „Pro nás je z hlediska objednávek letošní první polovina roku jako z říše snů,“ říká s úsměvem Libor Panuš, „má to ovšem zase neblahý vliv na dodací lhůty objednaných technologií, nemůžeme ze dne na den zvýšit výrobní kapacity
na dvojnásobek. K tomu se také přidává nedostatek materiálu, a také technických komponentů do strojů. Tady se ukazuje velmi názorně, jaký vliv má na ekonomiku globalizace. Například, když v březnu
na týden zablokovala jedna loď Suezský průplav, následky jsou znatelné dodnes. Naši zákazníci také vědí své o cenách
a nedostatku papíru a lepenky.“
Společnost Bobst – rodinná tradice zavazuje
Bobst má stotřicetiletou historii
a v současné době je ve vedení již pátá- generace rodiny Bobstů. Aby se firma posouvala vpřed, byla úspěšná, musí
přicházet neustále s novinkami. I to je jeden z faktorů úspěchu, dlouhodobá perspektiva, kterou zajišťuje právě rodina Bobstových. Stanovují se dlou- hodobé cíle, intenzivně se investuje do rozvoje a výzkumu. Bobst má své vize, které korespondují se současným tzv. Průmyslem 4.0.
„Máme tu již nějaký čas Průmysl 4.0,
je to vlastně další průmyslová revoluce
i v obalech, která ovšem nezávisí na Bob- stu. Ta tu prostě je, a na nás, výrobcích technologií, je, abychom se jí účastnili. Abychom byli připraveni a pomohli našim zákazníkům, aby se i oni do tohoto proce- su zapojili.“
Internetové propojení strojů
„Naše stroje umí posílat údaje, kte-
ré pomáhají řídit výrobu či plánovat servisní odstávky a podobně, to platí už dlouho,“ pokračuje Libor Panuš. „Nyní jde o celkové propojení všech techno-
logií navzájem, a to včetně propojení
se zákazníkem. Propojení už začíná návrhem obalu, výrobou výsekového nástroje, objednáním případných barev pro tisk, ražby, laku, a to všechno musí být také průběžně kontrolováno, aby nedošlo k opoždění dodávky komponentů, aby data byla správná, aby nedocházelo ke zhoršení kvality, záměny a podobně.
S tím souvisí i skladové hospodářství či doprava k zákazníkovi tak, aby zboží měl včas a v potřebném množství na určeném místě, případně zjistit, že zboží ve skladu
 PACKAGING 4/2021 9

   7   8   9   10   11