Page 10 - Packaging 4/2021
P. 10

DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
    zákazníka dochází a je třeba mu dodat další. Tohle všechno v sobě Průmysl 4.0 obsahuje a to je i cílem vývoje Bobstu
v této oblasti. Jde o komplexní propojení našich závodů po celém světě. Není to nic objevného, tohle již v některých odvětvích funguje a proniká to i do obalařiny.“ Naskýtá se otázka, co pak budou dělat lidé? Budou ještě potřeba? Ale na to říká Ing. Panuš: „Jeden ze čtyř základ- ních pilířů Bobstu je automatizace. Ta odstraňuje těžkou, namáhavou práci lidí, protože se v obalařině zpracovává velké množství materiálu. Obslužné automaty to dobře umějí, denně se zpracovávají tuny materiálů a automat to zvládá stále stejně, ve dne i v noci. Ale pořád budou potřeba lidé, kteří jejich činnost budou kontrolovat, zda všechno probíhá, jak
má. Stroj sice má různá čidla a senzory, kamery, ale role člověka tu je nezastupitel- ná. Těch vlivů na průběh výroby, zvláště u papíru, je stále ještě mnoho. Papír není plech a působí na něj různé okolní vlivy
– vlhkost, teplota, prach, elektrostatický náboj atd. A navíc by obsluha měla vědět, co se ve stroji odehrává, pokud se např. změní parametry zadání, tady je potřeba kvalifikovaná síla, schopná zasáhnout.“
Co na sebe stroj prozradí
Stroj posílá při umožněném vzdá- leném sledovaní data do centrály Bobstu. Jak moc jsou „citlivá“, ur-
čuje zákazník, nastavuje se úroveň spolupráce zákazníka s výrobcem. „Jedna věc je,“ říká k této problematice Libor Panuš, „jaká data stroj sděluje svému majiteli, a druhá věc je, co z toho
se dostává mimo továrnu. Řada čidel například sděluje do centrály informace
o jeho produkční rychlosti, počtu zpra- covaných archů, teplotách uvnitř stroje, dobu provozu, opotřebení některých strojních dílů. Tento systém umí vyhodno- tit nasbíraná data a nastavit preventivní údržbu, předvídá, co bude potřeba udělat
(opravit), aby stroj dál bezchybně odváděl svou práci. A dají se dopředu plánovat servisní zásahy tak, aby nebyla narušena kontinuita výroby, aby se co možná nejvíc eliminovaly nenadálé události. Nepláno- vaná odstávka v řádu hodin či dokonce dnů stojí zákazníka docela velké peníze. Navíc, díky vzdálenému přístupu se dají
i přenastavovat některé parametry stroje, aktualizovat řídicí software ap. To snižuje nároky na obsluhu, která pak nemusí
do detailu znát celý stroj. Cloudová technologie zajišťuje bezpečný přenos
a ukládání dat i propojení s výrobními procesy u zákazníka. ERP Data Link může sloužit například k analýze produk- tivity či pomoci s optimalizací výrobních procesů.“
Další poradenská činnost od Bobstu může pomoci zvýšit produktivitu stroje. Koncept optimalizace procesů pokrývá všechny oblasti výroby. Což je sice poradenství již za peníze, ale roz- hodně se to vyplatí. Ing. Panuš uvádí příklad, kdy se v jedné maďarské firmě podařilo snížením doby přestavby, úpravy ergonomie pracoviště a volbou správného materiálu zvýšit výkon až
o 150 % na zakázku. To je vynikající výsledek. Ale samozřejmě je potřeb- ná nějaká doba, po kterou se sleduje výroba, z toho vzniknou doporučení k úpravě, a po čase se zkontroluje, zda to funguje. A už je na zákazníkovi, zda navržená opatření a změny bude dodržovat i nadále.
Drahé je to, co nedělá to, co by dělat mělo
„Jsou rozdíly v tom, jak je o stroje pečo- váno. A je lhostejno,“ říká Libor Panuš, „jak je investice do něj vysoká. Chování zákazníků k zakoupené technologii je různé. Stroj by měl dostat péči, kterou potřebuje, aby dobře fungoval. Pokud nevyrábí z důvodu nedostatečné údržby nebo zanedbání servisu, je to pro zákazní-
ka drahé, ať stroj stál cokoliv. Nepodává-li stroj výkon, jaký má, je to prostě ztráta.
A naopak, podává-li stroj výkon, na jaký byl konstruován, je to super investi-
ce, která dává smysl.“ Ví se, že stroje
od Bobstu nejsou levná záležitost, ale Ing. Panuš se vždycky trochu „naježí“, jak o sobě říká, když slyší, že jejich stroje jsou drahé. „Drahé je to, co nedělá to, co se od toho očekává. A je jedno, kolik to stojí. I malá investice může být drahá, pokud se nevyplácí.“
Doba covidová také trochu změnila chování zákazníků ke strojům. V době nejistoty, kdy se nevědělo, co bude, se první úspory hledaly v omezení údrž- by a servisu. Tam se šetřilo nejdříve. Ale to lze jen krátkodobě, kdy zatížení stroje není, nebo není tak veliké. Ale jakmile se situace změní a je tu poža- davek na plný výkon stroje, vyplatí
se o něj řádně pečovat, protože vyslat někam technika jde často obtížně, ne-li vůbec. Třeba jen z důvodu naří- zené karantény.
A na závěr jedna zajímavost, o které jste možná nevěděli
Často slyšíme, že všechno je z Číny.
I ve strojích Bobstu najdeme součástky z různých zemí. Jak říká Ing. Libor Panuš, stroje Bobst obsahují různé komponenty, i ze střední Evropy, některé jsou vyrobené třeba i u nás,
v Česku. Oddělení, které má jejich do- dávky na starosti, sedí jen o patro výše, než je brněnská prodejní a servisní organizace Bobstu, sídlící v kampusu Technologického parku v Brně. Takže na úspěchu Bobstu se podílejí i „zlaté české ručičky“. Což není tak špatná re- ference, když uvážíme, že technologie Bobst se stále drží na špici pelotonu, pokud jde o stroje pro výrobu obalů.
Průmysl 4.0 není u Bobstu prázdným pojmem. Vřele doporučuji vyzkoušet.
  10 PACKAGING 4/2021

   8   9   10   11   12