Page 4 - Packaging 4/2021
P. 4

ÚVODNÍK
    Vlnitá
lepenka sexy materiálem
na celém světě v jediném okamžiku
Tím okamžikem byla chvíle, kdy sportovci letních olympijských her v Tokiu objevili na svých
pokojích v olympijské vesnici lůžka zhotovená právě z vlnité lepenky
a na sociálních sítích demonstrovali svou nespokojenost s nimi. Americký vytrvalec Paul Chelimo se domníval, že jde o opatření organizátorů, jak kvůli koronaviru zabránit intimnímu kontaktu mezi sportovci.
Přestože toto tvrzení bylo už něko- likrát pořadateli vyvráceno, snadno recyklovatelné postele se stále těšily velké popularitě. Sportovci na so- ciálních sítích často testovali jejich odolnost. Naposledy lůžka odolala výskoku osmi Izraelců. Zničila se
až při poskočení devíti mužů. Jak to bylo s finanční úhradou za úmyslné poškození zdroj neuvedl, video izrael- ského baseballisty Bena Wangera však získalo za méně než 24 hodin přes 280 000 zhlédnutí.
Celá situace okolo sexy materiálu nenechala klidné ani obalové odbor- níky, z nichž zástupce známé oba- lové společnosti Smurfit Kappa, Jan
Kaprhál, na LinkedInu komentoval situaci takto: „Je to tak, vlnitá lepenka je materiál, který unese hodně, i obří olympijská miminka. Únosnost obalu
je jednou z jeho klíčových vlastností, protože v běžném „brick & mortar“ do- davatelském řetězci jsou obaly na paletě stohovány jeden na druhý, pak paleta na paletu, a to celé odolává statickému a dynamickému zatížení během přepra- vy. Opravdu se vyplatí probrat situaci
s obalovými profesionály. Ušetříte si nejen starosti, ale i peníze. Pokud nemáte takového po ruce, napište mi!“... píše Jan Kaprhál.
Doplním, že obaly i celková obalová řešení z vlnitých lepenek jsou pravi- delnými výherci známých soutěží, jako jsou Obal roku, Model Young Package a také Stavby z vlnitých lepenek. Je to rovněž materiál, který si oblíbili studenti odborných škol
a využívají jej při svých závěrečných studijních pracích. Materiál, který podněcuje kreativitu, je poměrně dostupný a snadno recyklovatelný. Vždyť o jeho vlastnostech se dozvíte mnoho nového právě v tomto vydání.
Redakce
VYDAVATEL, REDAKCE A INZERCE:
Richtr & Co., spol. s r. o. Lipanská 4, 130 00 Praha 3 tel.: 602 693 666, 602 322 224 e-mail: info@packaging-cz.cz www.packaging-cz.cz
REDAKČNÍ TÝM:
Eva Skopková, jednatelka Jiří Richtr, šéfredaktor Ing. Olga Frídlová
kpt. Petr Novotný
Ing. Anna Šírová
DALŠÍ AUTOŘI VYDÁNÍ:
Martin Bělík
Miroslav Dočkal Svetlana Holečková
dr. Monika Kaßmannová Vladimír Lukeš
Ing. Jana Žižková
ZLOM:
Jiří Nevěřil – Artini
Obřanská 60, 614 00 Brno
e-mail: grafika@artini.cz; tel.: 608 713 035
TISK:
UNIPRESS, spol. s r. o. Svobodova 1431, 511 01 Turnov tel.: +420 481 319 439
e-mail: tiskarna@unipress.cz www.unipress.cz
MEZINÁRODNÍ REDAKCE
A VYDAVATELSTVÍ:
X-Media, Verlags- und Redaktionszentrale A-4893 Zell am Moos, Oberschwand 15 tel.: +43 6234/7161
mob.: +43 699/11655760
fax: +43 6234/7162
e-mail: office@x-media.at www.x-media.at
EMGroup GmbH
Rotenmühlgasse 11/10, A-1120 Wien tel.: +43 1 983 06 40 ext. 34
fax: +43 1 983 06 40 ext. 18
e-mail: office@printernet.at www.europeanmediagroup.pl
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p.
ISSN 1211-9202
Evidováno MK ČR jako periodický tisk, evidenční číslo MK ČR E 15117
  Vaše Eva Skopková
Časopis Packaging nabádá: Volte s rozmyslem!
 4 PACKAGING 4/2021

   2   3   4   5   6