Page 61 - Packaging 4/2021
P. 61

VZDĚLÁVÁNÍ / MATURITY
  po praktické, tak i teoretické stránce. Takže konstatování „Konec dobrý, všechno dobré“ je úplně na místě. Navíc drobné chyby v teoretických odborných zkouškách plnohodnotně přebil úspěch v praktických obhajo- bách. Letošní práce byly tematicky rozděleny na grafické, fotografické, obalové a designové. A bez ohledu
na náplň, nejčastěji zde materiálově figurovala vlnitá lepenka, se kterou studenti ostatně během svého studia ve škole i nejčastěji pracovali. Lepen- ka figurovala jako obalový i desig- nový materiál a často nechyběla ani u velmi podařených sad autorských fotografií, kde vhodně doplňovala jejich rámec v podobě pasparty. Vedle obalového designu byly ostatně foto- grafické práce rovněž velmi silným konkurenčně zdařilým prvkem. Ze všech odvětví, na která se škola v prů- běhu praktické přípravy studentů soustřeďuje, byla letos asi nejslabším (ale nikoli nijak výrazně) část umě- lecké grafiky. Autorské fotografické sady měly naopak velký emocionální náboj a i učitelský sbor se shodl, že se určitě zaslouží být v „lepších, nor- málnějších“ časech i součástí některé z výstav, kterou se škola na veřej-
nosti často prezentuje. Příkladem
za všechny může být autorská sada studentky Václavy Marie Zmrhalo- vé s názvem Human motions (lidské emoce/pohnutky). Do práce, která byla zaměřena převážně na negativ- ní emoce, dokonce neváhala zapojit
i členy vlastní rodiny a práce působí velmi profesionálně. Podobnou prací byla i Ruce jako příběh života, kterou realizovala Tereza Folbrechtová. Práce měla velmi ucelený a dá se říci i uzavřený charakter, neboť Tereza se soustředila ve svých velkoformáto- vých černobílých fotografiích na ruce od batolete až po seniory a cyklus uzavřela propojením nejstarší a nej- mladší ruky.
Sofistikované obaly i displeje zajímavých designů
Asi nejsilnější záležitostí byly práce letošních obalových konstruktérů. Zadání prací byla trochu netradiční
v tom, že se letos více soustřeďovala na práci s materiálem a designem než na standardní typy obalů. Asi nejvíce komplikovanou, ale zároveň i nejlépe hodnocenou prací, byla sada obalů na nářadí pro autoservisní službu, kde hlavní obal měl velmi složité
designové provedení ve tvaru motoru. O moc zjednodušené však nebyly ani ostatní obaly, zaujal například i obal
z vlnité lepenky ve tvaru autobaterie a další. Vypracované obaly neměly být určeny pro konkrétní autoservisní službu, ale tak, aby je mohla využívat jakákoli autoservisní služba. Lukáš Rozumovský, který byl autorem tohoto řešení, se zaměřil nejen na co nejlepší využití z hlediska různosti nářadí, ale především i na netradiční, velmi specifický vzhled obalů. Lukáš i ve své závěrečné práci propojil své zkušenosti obalového designera a mo- deláře, protože modely a modelování jsou jeho velkou vášní již od dětství, takže si nechtěl maturitní práci usnadňovat standardními řešeními, ale naopak chtěl zkusit limity mate- riálu, což se mu povedlo na výbornou. Petr Pagáč měl za úkol vymyslet
POS prezentaci pro kuchyňské nože vlastní značky. Pro svůj brand EDGE vytvořil velmi výrazný typ POS
floor displeje, jehož boční části byly navrženy ve tvaru nože zabodnu- tého do dřevěné podložky. Vlastní nože zavěšené uvnitř polic v displeji na eurozávěsech mají jen částečné obalové krytí, aby byly pro zákazníka
    Probarvěte svůj život našimi barvami a budete veselejší
Orientální zboží s příběhem
Naše zboží je jedinečné. Nemáme tisíce naprosto stejných šperků nebo stejné módní doplňky. A ani je mít nechceme. Rádi bychom si zachovali unikátnost.
Peníze, které utržíme, dostanou lidé, kteří věci přímo vyrábějí nebo jsou prvními distributory, čímž podporujeme výrobce například z Nepálu, Tibetu, Thajska, Vietnamu atd.
Naším cílem není pouze prodávat zboží, které k vám putuje zdaleka, ale přinášet vám rovněž příběhy z míst, které naše zahraniční spojky navštívily.
              
   59   60   61   62   63