Page 60 - Packaging 4/2021
P. 60

VZDĚLÁVÁNÍ / MATURITY
  V hlavní roli vlnitá lepenka
Vlnitá lepenka je sama o sobě nádherným materiálem, a i když ji obvykle zmiňujeme především v souvislosti s obaly, fixací či displeji, lze ji použít
i na řadu designových kreací, kde často působí výrazným a přitom velmi netradičním dojmem. Malou inspirací tohoto typu byly i některé praktické maturitní práce studentů oboru Grafický design obalů na SŠaMŠ Litoměřice. Píše Jana Žižková.
 Vletošním roce proběh- ly v historii nového oboru Grafický design obalů na SŠaMŠ v Li- toměřicích již druhé maturity. Bohužel vzhledem k pandemii oboje maturity, ať již ty loňské i ty letošní provázely mnohá opatření spojená s COVID 19, takže o úplně standardních maturi- tách se zatím hovořit nedá a snad se jich škola a další maturitní ročník již také brzy dočkají. Letošní školní rok byl obtížným především z hlediska téměř celoroční online výuky, která na konci byla psychicky vyčerpáva- jící jak pro studenty, tak i pro učitele. Nicméně, co je na virtuální výuce nejobtížnější, je praktická část, která se online moc realizovat nedá. Škola měla možnost zjednodušit praktickou část maturit, ale nakonec se rozhodla tuto možnost nevyužít a praktické maturity, včetně obvyklé obhajoby, or-
ganizovat tradičním způsobem. Toto rozhodnutí samozřejmě doprovázela mnohá úskalí. Aby studenti mohli konstruovat artefakty, bylo potřeba zajistit příslušné SW i pro domácí použití, a to včetně specializovaných CAD SW pro konstrukci obalů (škola v současnosti disponuje i vyuču-
je ArtiosCAD a EngView Package Designer). To se díky porozumění sociálních partnerů podařilo. Druhý úkol byl o poznání těžší – zajistit možnost řezání na plotru, využívání výtvarných i fotografických ateliérů v budově školy apod. Zde musela být nastavena poměrně přísná bezpeč- nostní opatření, protože z hlediska hygieny nebylo možné pouštět studenty do školy ve větším počtu. Příslušný učitel musel mít dozor nad studentem, ale zároveň v ten samý den měl i řadu povinností v rámci online výuky žáků na platformě TEAMS s dalšími ročníky. Studenti
museli poměrně striktně dodržovat časové rozpisy, kdy a jak dlouho mohou trávit čas na onom či jiném pracovišti. To se ukázalo být dost náročnou záležitostí, protože ne vždy dokázali student či učitel odhadnout, jakou dobu student ke své práci potře- buje a často to znamenalo přijet opa- kovaně, protože bylo potřeba vyhnout se kontaktu více osob na jednom prostoru. Pozitivním výsledkem jsou samotné práce, které byly letos velmi povedené, na čemž se shodli později
i všichni členové maturitní komise.
Mix nápadů, šikovnosti i štěstí
Letošní třída 4. GDO nepatřila
v teorii k nejsilnějším, nicméně prakticky a nápaditě naopak ano. O to překvapivějším faktem je, že v tuto chvíli jsou již všichni středoškolsky vzdělaní, zkrátka i za velmi ztížených podmínek dokázala třída odmaturo- vat bez ztráty pověstné kytičky jak
      60 PACKAGING 4/2021
Daniel Lenz
Lukáš Rozumovský
   58   59   60   61   62