Page 62 - Packaging 4/2021
P. 62

VZDĚLÁVÁNÍ / MATURITY
   maximálně srozumitelné. Petr navíc tuto rozsáhlou práci z vlnité lepenky doplnil i o reklamní letáky, plakáty apod., takže se jednalo o naprosto ucelený komplex. Jednoduché, dobře zapamatovatelné logo zakomponoval nejenom do propagačních tiskovin, ale i do obalů, včetně displeje, kde
se stalo součástí top karty. Zde však Petr úmyslně nevyužil grafického ztvárnění, ale naopak výřezu, což mu velmi dobře umožnil i font (Monkey), který na logo zvolil a mírným zkose- ním jen trochu upravil.
Vlnitá lepenka hrála významnou roli
i v redesignu reálné firmy, tedy kon- krétně Masáže pro zdraví a krásu. Ka- teřina Anna Vršková vytvořila firmě nové logo, následně ho zakomponovala do všech typů grafického zpracování, včetně nově vytvořené platformy soci- ální komunikace na internetu. V práci nechyběly mnohé zajímavé designy obalů na různé typy používaných vý- robků, originální reklamní předměty
i různé typy dárkového balení. Anička chtěla práci dotáhnout do úplného konce, takže vytvořila i fotodokumen- taci s návrhy interiéru provozovny. Část této maturitní práce již společnost Masáže pro zdraví a krásu začala již využívat a po nezbytné realizaci, bude zřejmě využit i zbytek návrhů.
Vlnitá lepenka bez hranic
Další práce komisi přesvědčily, že práce s vlnitou lepenkou se vůbec nemusí omezovat jen na obaly. Fran- tišek Hrdlička si na škole oblíbil dvě hlavní disciplíny a obě velmi praktic-
František Hrdlička
ké – konstrukci s následným řezáním na plotru a fotografii. Obě vášně se rozhodl realizovat i v praktické práci, a protože je i velkým milovníkem longboardu, rozhodl se, že jeden zre- alizuje i z vlnité lepenky. Tvar prkna byl inspirovaný kapkovitým stylem, obohacený o další malé detailní zá- hyby. Tracky na longboardu zhotovil z několika částí lepených na sebe. Jsou v bíle barvě, kolečka naopak v hnědé
s bílými vzorky. Design prkna je jed- noduchý, má na sobě nastříkané logo On the Wheel, které se ztrácí v černém nástřiku jako v mlze. Prkno v reálné velikosti je prezentováno na displeji ve formě nástěnky. Práci pak student doplnil o reklamní předměty – autor- sky tištěné triko, sublimačním tiskem realizovaný tisk na reklamních hrneč- cích apod. A samozřejmě vše doplně-
no o plakáty, letáky a další doprovod- né tiskoviny, které jsou bezchybně nafotografovány.
Daniel Lenz představil expresivně velmi zdařilou sadu různých typů hodin, kromě jednoho vzorku z dře- votřísky byly pochopitelně všechny, jak jinak, opět z vlnité lepenky. A opět nešlo jen o nějaká standardní řešení. Jednoduše, ale přitom velmi výrazně, byly pojaty nástěnné hodiny, které vycházejí z výřezu a vrstvení jen čtyř hlavních čísel, kterým je ciferník obvykle rozdělen (3, 6, 9, 12). Na- opak velmi propracované a zároveň
i rozměrově výrazné jsou kyvadlové hodiny, které Daniel ještě dekoroval různými výřezy ve tvaru rostlinných prvků. Ale zaujaly i zmiňované hodi- ny z dřevotřísky, které si rovněž lze představit i v řadě reálných interiérů.
       62 PACKAGING 4/2021
Kateřina Anna Vršková
Lukáš Rozumovský


   60   61   62   63   64