Page 56 - Packaging 4/2021
P. 56

Hadry bavlněné, lněné konopné i vlákna z ma- nily juty, to vše, a ještě několik menších zdro- jů, jako koudel či ramie (rostlina s vlastnostmi
podobnými lnu), to byly historicky první suroviny pro výrobu papíru
v té podobě, v jaké jej známe dodnes. Za zmínku stojí fakt, že od okamžiku, kdy si majitelé panství a představi- telé církve v Čechách, a konec konců
i v celé Evropě, uvědomili, jakou strate- gickou surovinou hadry jsou, rozhodli se zavést do hospodaření s nimi pevný řád. Není divu – jestliže byla hadrovi- na jedinou tehdy známou surovinou
k výrobě papíru, vyplatilo se mít ji
pod kontrolou. Tím, že panstvo a klér společně ovládali sběr hadrů a jejich distribuci do papíren, udržovali si de facto dohled nad množstvím papíru
a tím i tiskovin, tedy knih a jiných spisků, které se v jejich panství dostá- valy do oběhu. K ničemu jinému, než
k psaní a k tisku, se papír nepoužíval. Doba levných dřevitých balicích papírů a lepenek byla tehdy ještě v ne- dohlednu. Hadry se tak staly jednou
z prvních surovin, dnes bychom řekli komodit, které byly někým ovládány
a k jejichž sběru a výkupu bylo dokon- ce třeba mít příslušnou licenci.
Sběr a třídění
Hadry – většinou odpadky z domác- ností – sbírali v městě i na venkově podomní obchodníci – hadrníci –
a spolu s odpadem z textilních tová- ren a různými odstřižky látek a prá- dla z konfekčních závodů je prodávali velkoskladům, třídírnám, nebo přímo papírnám. Nakoupenou surovinu pak papírny třídily jak podle druhu a kva- lity vlákna, tak i podle barvy. Zajíma- vé je, že se nikdy neustálil jednotný, obecně platný způsob třídění hadrů do předem daných kategorií – kaž-
dý výrobce si tvořil vlastní kritéria prostě podle toho, jaký papír z nich vyráběl. První procedurou, kterou však hadry v papírně, ještě v nevytří- děném stavu, prošly, byla desinfekce. Přece jen se jednalo materiál často značně znečištěný různými látkami, kde hrozilo reálné nebezpečí nákazy
Třidění hadrů
řadou nemocí, ty exotické nevyjíma- je. Vlastní desinfekce vodní párou nebo oxidem siřičitým probíhala buď v kotlích, nebo ve zvláštních uzavře- ných komorách, kudy hadry prochá- zely, hnány šroubovým dopravníkem.
Odprašování a dělení
Z technologického pohledu bylo prv- ním procesem při zpracování hadrů jejich řezání a odprašování. Řezalo
i odprašovalo se zprvu ručně. Odpra- šování se však brzy zmechanizova- lo, a pro zařízení, které se skládalo
z děrovaného bubnu, v němž se otáčel dřevěný válec opatřený ozubci, se vži- lo označení „Vlk“. Hadry, procházející bubnem, byly dřevěnými ozubci řád-
PAPÍR / VÝROBA
  Papírenské suroviny – hadrovina
Jestliže jsme se v minulém vydání našeho časopisu zabývali zpracováním, tříděním a využitím sběrového papíru, dotkli jsme se tak jedné zásadní otázky – z čeho se v našich zemích vlastně papír vyráběl a vyrábí? Jaké suroviny jsou,
a historicky byly, pro výrobu toho ušlechtilého materiálu používány? Snad nebude na škodu si to alespoň v základních rysech připomenout. Většina z nás již ví, že k nám papír dorazil na počátku 1. tisíciletí z Číny, aby vystřídal papyrus a pergamen. Většího rozmachu pak doznal s překvapivým objevem, totiž že jej lze s úspěchem vyrábět z textilních vláken. A u tohoto zjištění bychom, s dovolením, pro dnešek zůstali. Pro Packaging od kpt. Petra Novotného.
     56 PACKAGING 4/2021


   54   55   56   57   58