Page 55 - Packaging 4/2021
P. 55

ANALÝZA / VÝVOJ CEN
  
 
  
  
  
  
   
   
 
   
   
    
     
    
    
      
 papíru na měkké obaly NexFlex až
o 15 % od 1. července (předtím až
o 10 % od 1. dubna); univerzální recyklovaný papír ColorTech (pro řemeslné výrobky i obaly) až o 8 % pro dodávky od 15. května; papír FineTech až o 10 % od 1. dubna. Klaus Krieg, vedoucí správy zásobovacího řetězce, Koehler Paper: „Mnoho dodavatelů
již ve smlouvách s námi využívá klau- zuli o vyšší moci.“ Po šesti měsících
se obchod po celém světě zotavil
a výsledkem jsou chybějící kapacity
v mezinárodní přepravě a nedostatek prázdných kontejnerů, což prodlužuje dodací lhůty o čtyři až šest týdnů. Vše ještě zhoršila nehoda lodi Ever Given na konci března. Koehler Paper změnil svou strategii pro zajištění surovin: metoda just-in-time už je minulostí, teď je to just-in-case a vytváření rezerv klíčových surovin. Při zásobování
z Asie kombinuje přepravu po železni- ci a po moři přes různé přístavy.
Švédský Bong, jeden z největších ev- ropských dodavatelů obálek, poštov- ních krabic, odnosných tašek apod., zvedne během III. Q. cenu většiny svých výrobků. Mezi stoupajícími náklady na suroviny uvádí také okén- kové fólie, barvy, lepidla a plasty.
Clariant zdražil globálně všechna svá aditiva (vosková aditiva, polymery pro úpravu vlastností, bezhalogenové zpomalovače hoření, stabilizátory ad.) nejen pro plastikářský a spotřeb- ní průmysl, výrobu laků a barev až
o 25 % od 1. července. Předtím u něj došlo k celosvětovému zvýšení cen
o 1,2 $/kg za organické pigmenty
a o 0,5 $/kg za pigmentové přípravky od 19. března anebo jak umožnily smlouvy s odběrateli.
Sun Chemical zdražil celý sortiment obalových a akcidenčních archo- vých barev, laků a lepidel v Severní Americe od 1. července. Chris Parrilli, předseda, North American Inks, Sun Chemical: „Dynamika trhu s barvami nemá obdoby. Přetrvávající následky zimní bouře v Texasu a problémy mezi- národní logistiky se spojily s pokračující pandemií covidu a silně ovlivňují náš provoz.“
Electronics For Imaging zvýšil ceny tonerů, spotřebních materiálů a dílů pro své tiskárny značek Vutek, EFI,
Nozomi, Reggiani, Cretaprint a Cubik od 1. července, procento se liší v závis- losti na výrobku.
DuPont Electronics & Industrial
aplikoval 4% nárůst cen u všech tis- kových desek a spotřebních materiálů značky Cyrel od 1. července.
U Agfy (po dubnovém zdražení) vzrostly opět celosvětově ceny ofse- tových desek, a to o 10 % od 1. srpna nebo jak dovolí smlouvy. Výrobce
v tiskové zprávě upřesňuje, že cena hliníku v červnu dosáhla více než 2 500 $/t a ceny obalových materiá- lů se během několika měsíců téměř zdvojnásobily.
Ale ne všichni dodavatelé jdou s da- vem, našly se i dvě výjimky – společ- nosti, které oznámily, že zdražovat nehodlají!
Přestože je InkTec Europe ovlivněn růstem cen surovin (i brexitem) jako ostatní, je ochoten a schopen tyto dodatečné náklady absorbovat, a to díky lepší efektivitě výroby a raciona- lizaci výrobních procesů. V květnu se veřejně zavázal udržovat ceny svých barev na dosavadní úrovni. Peter Davidson, vedoucí, IP Consumables: „Pro trh to může být překvapení, ale naši zákazníci to vřele uvítali, už teď jsou pod obrovským tlakem.“ Joey Kim, výkon- ný ředitel, InkTec Europe: „Na rozdíl od ostatních výrobců, kteří tonery
a související díly získávají z jiných zdrojů, náš jihokorejský výzkumný, vý- vojový a výrobní závod využívá vlastní technologii a rozsáhlé zkušenosti. Proto jsme v předchozím roce dokázali procesy a související náklady přísně kontrolovat.“
Kanadský specialista na dokončování tisku Sydney Stone (dováží a zastupu- je značky jako Duplo, Morgana, Mohr, EBA, Vivid a Watkiss) v červnu ozná- mil úplné zmrazení cen. Dylan West- gate, ředitel, Sydney Stone: „Minulý rok byl pro nás všechny náročný, po profesní i osobní stránce. Zavázali jsme se, že
v tuto chvíli nezvýšíme ceny u žádných dodávek. Je pravda, že jsme zaznamenali zvýšení nákladů na materiál a dopravu, ale těžil jsme též ze silného kanadského dolaru. Během posledních 18 měsíců jsme také výjimečně tvrdě pracovali na našich interních procesech, abychom zajistili jejich maximální efektivitu a zároveň co nejvíce snížili režijní náklady.“
 
   53   54   55   56   57