Page 54 - Packaging 4/2021
P. 54

ANALÝZA / VÝVOJ CEN
  Ceny lepenek a papírů dále stoupají
Nedostatek materiálů a surovin, obzvlášť buničiny a chemikálií – způsobený buď omezením výrobních kapacit anebo zpožďováním dodávek – a tím pádem jejich stoupající ceny plus náklady na energii, pracovní sílu, obaly, vnitrostátní i mezinárodní přepravu a logistiku... Od začátku letošního roku se v obalářském průmyslu projevuje dominový efekt a postupně zdražuje úplně všechno, jak si můžete přečíst už v pátém pokračování našeho seriálu. Podle zahraničních pramenů zpracovala Ing. Olga Frídlová.
 Uamerického Buckma- nu, specialisty
na chemikálie nejen pro průmysl papíru
a celulózy, celosvěto-
vě vzrostly o 5–20 % ceny všech nabízených výrobků
po vydání tiskové zprávy 4. června nebo jak umožní smlouvy. Procento se liší podle oblasti, výrobku a trhu. Výrobce už letos jednou zdražil, a to o 8–25 % k 5. únoru.
Švédská Södra už potřetí zvedla ceny bělené sulfátové buničiny ze sever- ských jehličnanů (NBSK) v Evropě, tentokrát na 1 380 $/t od 1. června.
Americký Greif zvýšil ceny všech nenatíraných recyklovaných lepenek o 50 $/t od vydání tiskové zprávy
25. června pro nové objednávky a pro zásilky po 26. červenci.
Britský DS Smith Paper zdražil recyklované vlnité lepenky na bedny a krabice na všech evropských trzích o 50 €/t u objednávek zadaných
po datu oznámení 15. června.
Nizozemský Solidus Solutions
po lednovém zdražení zvýšil ceny opět k 1. červnu, a to u všech plných a dutinkových lepenek o 30 €/t
a následně u všech hotových obalů z plných lepenek o 3,5 %.
Italský výrobce Cartiera Merati zvedl ceny všech svých dutinkových lepenek na evropských i zámořských trzích o 10–12 % u dodávek od 1. čer- vence. Poukázal na to, že ceny recyklovaného papíru sice poklesly
z březnových a dubnových vrcholů,
ale stále zůstávají na relativně vysoké úrovni.
Sonoco v USA a Kanadě zvýšilo ceny všech lepenkových tub a dutinek
o minimálně 6 % pro zásilky po 15. červenci a všech nenatíraných recyk- lovaných lepenek o 50 $/t.
U SCA došlo ke zdražení bílého
a hnědého kraftlineru v Evropě
o 50 €/t od 1. srpna. Mikael Frölander, viceprezident prodeje a marketingu bednové lepenky: „Díky pokračující silné poptávce po přepravních obalech zůstává celosvětová poptávka po kraftli- neru stále vysoká.“
Sappi Europe zdražilo od poslední- ho oznámení hned dvakrát: všechny natírané i nenatírané sublimač-
ní papíry i inkjetové papíry pro velkoformátový tisk o 8–15 % pro dodávky od 1. července a o 8–12 % pro dodávky od 1. září; všechny bednové lepenky o 8–10 % pro dodávky od 1. července a všechny lepenky včetně bednových o 8–12 % pro dodávky od 1. září; speciální papíry (natírané a nenatírané pro měkké obaly i silikonované papíry) k 1. říjnu. A opět stouply ceny všech tiskových papírů (bezdřevé natíra- né, nenatírané a mechanicky natíra- né) na všech evropských trzích o ne méně než 10 % k 14. červenci pro nově uzavírané obchody a nejpoz- ději 1. října u stávajících smluv.
U Mondi podraží většina nenatíra- ných bezdřevých tiskových papírů až o 8–15 % od 5. července, konkrétně se jedná o produkty závodů v Rakousku a na Slovensku.
Fedrigoni upravil ceny speciálních
a kreativních papírů o 5–8 % a natí- raných a nenatíraných akcidenčních papírů o 50–80 €/t od 1. dubna; poté u všech uvedených druhů o další 3 % od 1. července.
Společnost Navigator zvýšila v Sever- ní Americe ceny všech papírů v rolích (inkjetový, ofsetový, kopírovací...)
o 8–10 % a archových (pro textovou část i obálky a digitální tisk) o 6–9 % v závislosti na kategorii pro zásilky od 1. července.
Americký Schweitzer-Mauduit Inter- national zdražil veškerý sortiment své divize papírů pro zvláštní účely od 1. července až o 15 %, protože náklady na tržní dřevnou buničinu stouply za poslední půlrok až o 50 %. Hlavně kvůli pandemii byl v roce 2020 o dřevní buničinu nižší zájem, než se očekávalo, a proto zůstávala na skladě. Od IV. Q. 2020 se ale znač- ně zotavila poptávka v Asii, kam teď směřuje většina nabídky, a světové zásoby rychle poklesly. Navíc značně kolísají i ceny polymerů a náklady na obalový materiál. Námořní pře- pravci vydělávají na vysoké poptávce a zneužívají svého postavení, aby si diktovali ceny, a poskytují jen ome- zený přehled o sazbách za přepravu a zvláštních příplatcích.
Německý Koehler Paper zvýšil ceny termálních a samopropisovacích papírů až o 15 % u nových objedná- vek od 10. června (samopropisovací papíry globálně zdražil už předtím o 10 % od 3. května, termální papíry v Latinské Americe až o 10 % od 8. března); natíraného a nenatíraného
  54 PACKAGING 4/2021

   52   53   54   55   56