Page 51 - Packaging 4/2021
P. 51

DODAVATELÉ / BALENÍ
  Spolehnout se
na profesionály
se vždycky vyplatí
Náplní činnosti logistických firem není jen doprava. Pro špičkového přepravce je samozřejmostí komplexní nabídka služeb zákazníkům včetně balení přepravovaného zboží.
Tomáš Körner, vedoucí produktu Obaly společnosti Geis
nipulací nepoškodí. Přitom velikost zásilky neměla vliv na cenu.
Návrh a výroba bedny samé nebyly složité, protože při celkové hmot- nosti samotného křídla 40 kg nebylo zapotřebí provádět statické výpočty. Cílem bylo navrhnout a vyrobit bed- nu klasické konstrukce tak, aby její rozměry a hmotnost byly co nejnižší, a tím se zákazníkovi ušetřily náklady za přepravu.
„Jako fixaci jsme zvolili polystyrenové desky o tloušťce 120 mm, do nichž jsme termickým nožem vyřezali profil křídla, aby leželo pěkně celou plochou. Tento krok nám ulehčil samotný zákazník, který nám zapůjčil šablony pro výrobu těchto křídel, takže nám stačilo překreslit tvar na desku polystyrenu a vyřezat jej. Před usazením křídla do bedny jsme
jej zabalili do dvou vrstev mirelonu
o tloušťce 1 mm a stretchové fólie. Tím jsme zajistili křídlo proti poškrábání.
Po usazení křídla na spodní části poly- styrenu jsme přiložili horní části a celé toto ,pouzdro‘ jsme zajistili PES páskou k paletě. Tím jsme zajistili křídlo v bedně proti horizontálnímu pohybu. Dále už jen stačilo připevnit víko bedny a mohlo se expedovat,“ popisuje postup balení Tomáš Körner, vedoucí produktu Obaly společnosti Geis.
Při exportu tak vzhledem k využití profesionálních služeb specialistů společnosti Geis klient ušetřil v řádu desítek tisíců korun. Díky šíři služeb společnosti Geis měl vše kompletně zařízené od jednoho dodavatele, protože Geis mu pro tuto netypickou zásilku dokázal nabídnout všechny doplňkové služby – balení, pojištění
i přepravu včetně námořní při cestě přes oceán.
  Občas přicházejí i velmi neobvyklé požadav- ky. Nejde přitom jen
o použití základních obalových technik. Pro společnost Geis je
samozřejmostí vycházet vstříc potře- bám zákazníků a zajistit maximální ochranu jejich zboží.
Na společnost Geis se nedávno obrátil zákazník s prosbou zařídit přepravu opraveného leteckého křídla ultraleh- kého letadla (ultralightu) do Spoje- ných států. Výrobcem křídla je česká firma, a proto bylo možné jeho opravu zajistit pouze v České republice.
Při dovozu do České republiky si klient zvolil „nestohovatelnou“ vari- antu a nevyužil balení od profesioná- la v USA. V důsledku toho bylo křídlo
pro dlouhou cestu ze Spojených států špatně zabalené. Chybným balením, neposkytujícím dostatečnou ochranu, došlo při dopravě k poškození křídla. Až po několikerém šetření pojišťovny byla škoda uznána a proplacena. Křídlo bylo úspěšně opraveno a moh- lo být zasláno zpátky do Spojených států. Bylo ale jasné, že při dopravě opraveného křídla přes oceán se chyba s nevhodným balením nesmí opakovat. Proto se zákazník obrátil na odborníky v oboru speciálních obalů. Obalový technik společnosti Geis pro dopravu křídla do USA vy- myslel jedinečné balení, aby se křídlo nepoškodilo. Obal sice zvětšil objem zásilky, ale křídlo bylo správně zaba- lené a připravené k expedici s jistotou, že se při dopravě a s ní spojenou ma-
   PACKAGING 4/2021 51


   49   50   51   52   53