Page 49 - Packaging 4/2021
P. 49

• Během oběda se konají desetiminu- tová „speed-datingová“ setkání Biz- PACK. Jde o ideální způsob setkání zákazníků a dodavatelů na neutrální půdě, kde obě strany rychle zjistí, zda má smysl rozvinout jednání do kon- krétnější podoby.
• Po ukončení kongresového pro- gramu nás čeká Obalový galavečer, na kterém budou slavnostně vyhláše- ni noví držitelé prestižního Ocenění Obal roku pro nejlepší obaly uvedené v posledním roce v České republice
a na Slovensku.
• Po náročném dni, který bude naplněn informacemi, diskusemi
a obalovou praxí, si účastníci odpoči- nou na Obalovém Business Mixeru
– VIP setkání obalových odborníků
v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem pl- ným her, soutěží, zábavy a rautového občerstvení.
• Pokud to epidemiologická situace dovolí, znovu se uskuteční exkurze v rámci programu Balení v akci, jehož cílem je nabízet unikátní
možnost navštívit výrobní závody vybraných partnerů kongresu, a to
s odborným výkladem. Účastník získá nejen šanci vidět celý výrobní proces a lépe pochopit výhody těchto produktů i celou problematiku, ale zároveň dostane podruhé šanci diskutovat o otázkách týkajících se obalového průmyslu.
Pro výrobce a distributory baleného zboží vstup zdarma
Kongres se setkává s velkým zájmem
ze strany partnerů, kterých jsou už desítky, i účastníků, kteří se regist- rují na www.obalko.cz/registrace. Jako každoročně je vstup na celý kongres zdarma pro výrobce a distributory baleného zboží. Ti, kteří si přejí dostá- vat pravidelné novinky o kongresu, se mohou na webu www.atozregistrace.cz/ obalko registrovat k odběru kongre- sového newsletteru. Dále je možné sledovat profily časopisu Svět balení na sociálních sítích LinkedIn anebo Facebook.
KONGRES / OBALKO
    CyCleanTM Bezkontaktní Pásu
     
 CyCleanTM nabízí kompaktní, vysoce  
       
   
    
    
  sales@meech.com
sales@meech.com +44(0)1993 706 700 www.meech.com
     47   48   49   50   51