Page 48 - Packaging 4/2021
P. 48

Vposledních letech se
v oblasti balení disku- tuje nejvíce o udrži- telnosti. Nepochybně z dobrého důvodu, protože je potřeba vyvinout a zavést udržitelná řešení obalů. Někdo by však mohl říci, že byly zapomenuty další funkce balení, například schopnost prodat produkt nebo jej řádně chránit. Z toho důvodu hlavní motto kongresu zní: Tři dimenze obalu. Podíváme se nejen na rozmanité funkce obalů, ale také na interní diskuse a debaty ve společ- nostech, které se snaží vyvážit různé vlastnosti, aby vyvinuly optimální obalová řešení.
Dopoledne ve třech dimenzích
Konferenční program představuje základní kámen kongresu OBALKO. Navzdory složité situaci na trhu, která panovala v posledním roce a půl, nabídne tento ročník bohatý program plný informací a nápadů z obalového trhu. Na úvod kongresu nás bude inspirovat mistr etikety Ladislav Špaček s prezentací Tajná dimenze obalu. Dlouho očekávaná prezentace – původně měla zaznít na loňském kongresu – se zaměří na náš osobní obal a na to, jak ho dokážeme upravit, aby na klienty co nejlépe působil. Zkrátka etiketa, ale ne ta, kterou ob- vykle lepíme na naše výrobky.
Druhý inspirativní řečník přichází
z obalového průmyslu a je dokon-
ce jedním z největších odborníků
na obaly v Evropě: Thomas Reiner, dlouholetý prezident německého oba-
lového institutu a současný CEO pora- denské firmy Berndt + Partner Group. Thomas Reiner se ve své přednášce Hledání obalové rovnováhy při jízdě na vlně udržitelnosti podívá na růz- né funkce obalu a na to, že ve snaze uzavírat smyčku a snižovat uhlíko- vou stopu nelze ztratit ze zřetele další funkce obalů.
Zlatým hřebem dopoledního konfe- renčního programu bude jako každý rok panelová diskuse. Poslechněte si názory profesionálů na to, jak jejich společnosti interně vyvažují odlišné požadavky na balení. Zjistěte, jak různá oddělení výrobních firem spo- lupracují při správném balancování mezi udržitelností, marketingem
a konstrukcí. Poznejte více vztahy mezi hráči na trhu – dodavateli obalů, výrobci a distributory baleného zboží a maloobchodníky. A především sle- dujte, zda společně dokážou odkrýt cestu k obalu, který je zkrátka 3D.
Obaly ze všech stran
Odpolední program kongresu je rozdělen do tří sekcí – marketingové, technologické a transportní, a znovu přinášíme i sekci zaměřenou na udrži- telnost. Marketingová část je věnována tématům jako zvyšování prodejů po- mocí obalů nebo jejich redesign, a to vše s využitím konkrétních případů. Mimo jiné ukážeme, jak pracovat s dalšími nástroji obalového marketingu. Tech- nologická a transportní sekce se zaměří na témata, jako jsou robotizace a au- tomatizace balení, přepravní balení, nebo přiblíží, jak vylepšit identifikaci
a značení obalů. Sekce udržitelnost cílí na ochranu životního prostředí, kdy je důležité strategicky hospodařit se zdroji a zajistit, aby se obaly staly součástí oběhového hospodářství.
Doprovodný program plný networkingu a inspirace
Na účastníky čeká i bohatý doprovod- ný program:
KONGRES / OBALKO
  Přípravy na říjnový kongres OBALKO 9 v plném proudu
Po dlouhé odmlce se obaloví profesionálové těší na kongresy, semináře
a diskuze s živými lidmi. Jednou z vrcholných akcí podzimní konferenční sezony bude devátý ročník československého obalového kongresu OBALKO. Událost, která se řadí mezi největší ve střední Evropě, se koná 14.–15. října 2021 v moderních prostorách Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích.
V těchto dnech jsou na webu www.obalko.cz a sociálních sítích odhalována jména prvních řečníků a na plné obrátky běží také registrace účastníků. Časopis Packaging je tradičním mediálním partnerem kongresu.
   48 PACKAGING 4/2021

   46   47   48   49   50