Page 50 - Packaging 4/2021
P. 50

DODAVATELÉ / OBALY
  Papír Advantage StretchWrap odolá i propíchnutí
Balíme! Papír Advantage StretchWrap, se kterým přichází Mondi, nabízí udržitelnější volbu pro balení palet.
  Mondi, světový lídr v oblasti obalů
a papíru, spolupra- coval s italským výrobcem strojů ACMI na vytvoření
nového obalového systému pro palety, který místo plastových fólií využívá papír. Tím, že transformuje způsob, jakým jsou palety baleny, snižuje pa- pír Advantage StretchWrap závislost dodavatelského řetězce na plastu tak, že přechází na obnovitelný a plně recyklovatelný materiál.
• Papír firmy Mondi Advantage StretchWrap, který je první svého druhu na trhu, je navržen tak, aby s ním bylo možné balit palety se zbožím pro přepravu.
• Inovativní řešení na bázi papíru nahrazuje vícevrstvý plast, který je v současné době průmyslovým standardem pro balení palet.
• Mondi při vývoji komplexního balicího systému na bázi papíru navázalo spolupráci se strojírenskou společností ACMI.
Advantage StretchWrap (čeká na udě- lení patentu) je zcela nová třída lehkého papíru firmy Mondi vyrobe- ná speciálně pro balení palet. Tento papír je schopen se smrštit a odolat propíchnutí a poskytnout tak účin- nou ochranu zboží během přepravy. Současným průmyslovým standar- dem pro balení palet je vícevrstvý plastový materiál s nízkou mírou re- cyklace. Papír Advantage StretchWrap společně s balicím systémem Rocket E-500 firmy ACMI, umožňuje přejít na řešení balení palet, které je plně recyklovatelné.
Díky působivé roztažnosti a vysoké pevnosti v tahu je papír spolehlivou alternativou pro přepravu. Akcelerač- ní testy simulující přepravu pomocí
zařízení ESTL (prováděné podle EUMOS 40509 – standard, který analyzuje tuhost zatížení pomocí testu, který simuluje horizontální zrychlení a zpomalení vlastní typic- kým distribučním cyklům dopravy)
a testy s přepravou v reálném provozu potvrdily, že palety zabalené do pa- píru Advantage StretchWrap jsou
v bezpečí.
„Zkušenosti firmy Mondi s papírem
s vysokou pevností jsou v DNA tohoto nového papírového řešení. Mondi vyrábí silný a pružný papír pro balení pružino- vých matrací již více než 20 let. Neu- stálý vývoj parametrů papíru v oblasti pevnosti, roztažnosti a snížená gramáž umožnila uvažovat o nových aplikacích. Nyní, po dvou letech výzkumu a vývoje, jsme hrdí na to, že uvádíme Advantage StretchWrap, naše inovativní řešení pro balení palet založené na využití papíru. Je to skvělý příklad toho, jak již od chvíle návrhu myslíme na tvorbu udržitelného
obalu a papíru tím, že ve chvíli, kdy je to možné, používáme papír, a ve chvíli, kdy je to užitečné, využijeme plast,“ řekl ředitel prodeje Specialty Kraft Paper, Mondi, Paulus Goess.
Společná práce s firmou Mondi na tom- to novém řešení je vzrušujícím krokem směrem k využití recyklovaného papíru k balení palet. Toto partnerství ukazu- je, jak se mohou inovace v papírenské
a strojní technologii sladit, aby se zvýšil počet možností dostupných pro společ- nosti, které hledají udržitelnější alter- nativy, uvedl Luigi Brugnoli, ředitel globálního prodeje firmy ACMI.
Materiál pro Advantage StretchWrap pochází z obnovitelných zdrojů zodpovědně získaných ve Skandiná- vii. Vysoká míra recyklace v Evropě u obalů na bázi vláken (EUROSTAT 2020) a dostupnost toků papírového odpadu zajišťuje, že papír může být na konci své životnosti recyklován, což přispívá k cirkulární ekonomice.
  50 PACKAGING 4/2021


   48   49   50   51   52