Page 46 - Packaging 4/2021
P. 46

SOUTĚŽ / IF DESIGN
   mističtí a přenesli párty-náladu k sobě domů. Přestavením jednorázových obalů na pivo získá spotřebitel „přehrá- vač a reproduktory“. Obal je opakovaně použitelný, a tedy se nevyhazuje hned po použití. Spotřebitel je vyzýván k po- slechu hudby na boomboxu, zatímco si užívá svou láhev piva a tvoří si nezapo- menutelné zážitky.
Výrobce: AB InBev Korea, Soul, Jižní Korea
Design: draftLine Seoul, Soul, Jižní Korea
Petal / láhev na zpěněné mýdlo
Petal je ruční mýdlový systém s nulo- vým odpadem, který se skládá z polš- tářků plněných mýdlem a opakovaně použitelných lahví vyrobených ze 100% recyklovatelného, lehkého hliní- ku ve třech elegantních provedeních. Polštářky se namočí a spolu s vodou se umístí do láhve, kde pumpička z re- cyklovaného spotřebitelského plastu vytvoří přímo pěnu. Mýdlo je vyrobe- no z přírodních surovin. Systém Petal snižuje používání plastů na jedno použití a následný prodej pouhého koncentrátu zefektivňuje přepravu. Toto balení dokazuje, že také v USA se zamýšlejí nad účinnějším využívaním zdrojů u výrobků a jejich balení. Výrobce: Trivium Packaging USA, Youngstown, USA
Design: Trivium Packaging USA, Youngstown, USA
Obal na kávu / káva Eilles č. 1873
Úkolem bylo uvést na trh novou řadu kávových produktů, která by oslovo- vala spotřebitele hlavně generace Y
a současně vyjádřila myšlenku tradič- ní kvality v souladu s dnešním vku- sem. Obal by měl působit a vypadat jako mladý, přímý, jemný a umělecký. Projekt také zahrnoval vývoj speciali- ty s číslem 1873, právě unikátní pas- telové barvy podtrhují jemnou chuť
a speciální charakter této tradiční kávy. Značka nabízí typické pražení se třemi chutěmi, jaké vyvinul v roce 1873 zakladatel Joseph Eilles. Výrobce: JJ Darboven GmbH & Co. KG, Hamburk, Německo
Design: Philipp and Keuntje GmbH, Hamburg, Německo
Eilles Čaj / čajové obaly
dále zůstal věrný pověsti této tradiční značky, její vysokou kvalitu a odborné znalosti v oblasti jemných čajových ingrediencí. Výsledkem je zjedno- dušené, ale stále inspirativní balení, které navazuje na předchozí balení,
a tím zachovává potřebnou kontinuitu tradiční značky. Svěží, výrazné barvy, živé kontrasty a moderní typografie se kombinuje s vizuálními prvky, které se u Eilles Tees používají již dlouho. Výrobce: JJ Darboven GmbH & Co. KG, Hamburk, Německo
Design: Peter Schmidt Group, Ham- burg, Německo
Ecover Bio Laundry / design recyklo- vaných lahví a víček
V Ecoveru je veškerá činnost založena na udržitelnosti. Prací prostředek je vyroben z velké části na rostlinné bázi
4
a je zcela biologicky rozložitelný, ale současně se stará o kvalitní péči o ob- lečení, které pere. Princip udržitelnosti se vztahuje i na redesign obalu. Láhev je vyrobena ze 100% recyklovaného PET, jednodílný dávkovací uzávěr je vyroben z 50% postindustriálního
a 50% postspotřebitelského PP. Láhev je navržena jako minimalistický, transparentní symbol, usnadňuje po- užití, bez problému se snadno znovu naplní, znovu používá, a nakonec se také jednoduše může recyklovat. Výrobce: People Against Dirty, Malle, Belgie
Design: Richmond, Velká Británie
Všechny oceněné příspěvky jsou prezentovány v iF WORLD DESIGN GUIDE a na webových stránkách https://ifworlddesignguide.com/.
   Také původ čaje Eilles se datuje
do roku 1873. Tým designérů byl pověřen aktualizací obalu, ale aby i na-
5
46 PACKAGING 4/2021
   44   45   46   47   48