Page 37 - Packaging 4/2021
P. 37

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
  v květnu skupině Mondi za cca 66 mil. €. Převod zahrnuje pět závodů
v Turecku, které za hospodářský rok září 2019/2020 vyrobily 256 000 t obalů na potraviny, nápoje, zeměděl- ské produkty a průmyslové využití
a vygenerovaly příjmy cca 150 mil. €. Krok je v souladu se strategií Inter- national Paper obsluhovat trhy ze zvýhodněné pozice, obaly z vlnité lepenky zůstávají jeho strategickým podnikáním v EMEA. Po dokončení převodu Mondi nabídne, že odkoupí zbývajících 9,62 % akcií, držených menšinovými akcionáři.
UPM
• UPM prodá svou papírnu Shotton
v severním Walesu, která vyrábí novinový papír, a veškerá její aktiva (včetně přechodu všech 190 zaměst- nanců) společnosti Eren Paper, poboč- ce Modern Karton Sanayi ve Ticaret, podniku na výrobu bednové lepenky a obalů z vlnité lepenky z tureckého průmyslového konglomerátu Eren Holding. Transakce omezí roční
kapacitu UPM pro novinový papír
o 250 000 t a sníží fixní náklady o 30 mil. €. Převod má být dokončen ve III. Q 2021, výroba papíru bude zastave- na v září. Eren hodlá areál integro- vat mezi své jednotky a dále do něj investovat. Další harmonogram bude upřesněn, ale už je známo, že zaří- zení na výrobu obnovitelné energie
a zařízení na rekuperaci a recyklaci materiálů budou během převodu po- kračovat v provozu v rámci regionální infrastruktury. Winfried Schaur, výkonný viceprezident, UPM Com- munication Papers: „Transakce pomůže UPM konsolidovat jeho výrobní kapacity na novinový papír při zvýšení hodno-
ty areálu a tamějších aktiv. Zároveň podpoří Eren v jeho expanzi na britský trh. Jednání s Erenem bylo transparentní a férové, dohodli jsme úzkou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami
v následujících měsících.“
BillerudKorsnäs
• BillerudKorsnäs se v lednu 2021 rozhodl investovat 2,6 mld. SEK
(= 255 mil. €) do nového regene- račního kotle ve Frövi ve Švédsku.
Po uvedení do provozu na konci roku 2023 umožní zvýšit výrobu celulózky a tím pádem i navazující lepenkárny. Projekt bude financován cashflow
z provozní činnosti, letos ve výši kolem 700 mil. SEK. Hodnota starého kotle a náhradních dílů 115 mil. SEK bude odepisována do jeho vyřazení
v roce 2023.
Sappi
• Sappi uvedlo do provozu ultramo- derní závod na výrobu jednostran- ně natíraných etiketových papírů
ve svém hlavním areálu v Gratkornu v Rakousku. Zde vznikají vícenásob- ně natírané bezdřevé tiskové papíry, nyní se nabídka rozšíří i o papíry
na etikety lepené lepidlem (bez pev- nosti za mokra) a samolepicí etikety Parade Label. Areál má k dispozici vše: moderní výrobní zařízení od pa- pírenských strojů po dokončovací technologie i personál s obsáhlými odbornými znalostmi.
     
  
 
   
     Navštivte nás na veletrhu FACHPACK 2021
  
www.neotec.cz/zund
zund@neotec.cz
T +420 737 282 831
     35   36   37   38   39