Page 35 - Packaging 4/2021
P. 35

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
  šeného novinového papíru zůstane beze změny.
Od obou přestavěných strojů se
v roce 2025/26 očekává EBITDA asi 700–800 mil. NOK (= 67–77 mil. €). Sven Ombudstvedt, CEO, Norske Skog: „Golbey a Bruck budou dodávat 760 000 t/r bednové lepenky ze 100% recyklovaných materiálů a zelené ener- gie. Obaly se stanou významnou a silnou součástí podnikání Norske Skog.“
• Naopak asi ve II. pol. 2021 Norske Skog uzavře papírnu Tasman na No- vém Zélandu, vyrábějící 150 000
t/r novinového papíru, prodá její aktiva a propustí 160 zaměstnanců. Hrubý výnos a pracovní kapitál by mohly být 60 mil. NZD (= 36 mil. €), náklady na propouštění a uzavření budou cca 40 mil. NZD a společnosti to přinese další ztrátu 15 mil. NZD kvůli ukončení smluv o dodávkách energie do místní sítě.
Metsä
• Metsä Board za 210 mil. € zvýší kapacitu výroby skládačkové lepen- ky v Husumu ve Švédsku o 200 000 t/r. Během let 2024/2025 stoupne výkon stroje BM1 ze současných
400 000 na 600 000 t/r, s náběhem od podzimu 2023. Přípravy započ- nou v říjnu 2021 spolu s plánovanou každoroční odstávkou pro údržbu.
V listopadu 2020 Metsä získala ekologické povolení pro první etapu, která zahrnuje nový regenerační kotel a turbínu; ve druhé etapě (o povolení měla zažádat letos) by měly být dvě současné rozvlákňovací linky nahra- zeny jednou novou. Investice bude financována ze stávajících peněžních prostředků a budoucího cashflow
z provozu. Přinese Metsä Board zvý- šení tržeb asi o 200 mil. € a EBITDA o 50 mil. € od roku 2026. Jakostní lepenky s nízkou plošnou hmotností zamíří na severoamerický a evropský trh např. do potravinářského, farma- ceutického a kosmetického průmyslu a stravovacích služeb.
Progroup
• Progroup hodlá do roku 2024 vybu- dovat čtyři závody na vlnitou lepenku v různých evropských zemích a zvý- šit tím své kapacity o téměř 50 %. Je- den bude ve Strykówě v Polsku s plá- novaným zahájením výstavby ve III. Q 2022. Závod Douvrin ve Francii
dostane nový zvlňovací stroj se šíří 3,35 m. A ve fázi plánování jsou prý projekty na zelené louce v Německu a Itálii, ale zde nechce společnost komentovat jejich umístění. Celkové investice dosáhnou asi 300 mil. €. Cílem Progroup je zdvojnásobit
do roku 2025 svou velikost oproti roku 2015, vynaloží na to asi 1,35 mld. €. Plány zahrnují výstavbu cel- kově osmi závodů na archovou vlni- tou lepenku, kogenerační elektrárny a papírny PM3 (srpen 2020). Vznikne tím 500 nových pracovních míst.
• Z papírny Stryków se stane jeden
z největších výrobních areálů na vl- nitou lepenku na světě s celkovým výkonem 825 mil. m2/r. V lokalitě PW07 zahajuje Progroup výstavbu druhého závodu PW14 s více než
50 novými pracovními místy. Ve IV. Q 2022 by zde měl stroj s provozní rychlostí 400 m/min a šířkou 3,35 m začít vyrábět až 200 000 t/r lepenky Next Board o nízké plošné hmotnos- ti, ve všech kombinacích třívrstvé
a pětivrstvé s vlnou B, C a E. Po in- vestici asi 72 mil. € bude na ploše kolem 27 900 m2 mj. 32 m vysoký, plně automatizovaný sklad se čtyřmi automatickými zakladači a trigene- rační jednotka (chlazení, výroba tepla a elektřiny). V konečné fázi bude Stry- ków jedním z nejautomatizovaněj- ších pracovišť v oboru: Zaměstnanci dostanou provozní údaje ze stroje
a pokyny k práci v přímém přenosu na nositelná zařízení, připomínající chytré hodinky, nebo do sluchátek.
Stora Enso
• Stora Enso podepsala se švýcarskou rodinnou firmou Model Group do- hodu, že na ni převede svou papírnu Sachsen v Eilenburgu v Německu
za přibližně 35 mil. €. Transakce
by měla proběhnout ve III. Q 2021. Kapacita tamější výroby je 310 000 t/r (210 000 t papíru na letáky a přílo-
hy, 35 000 t novinového, 35 000 t adresářového a 24 000 t vlákniny, to vše z odbarveného sběrového papíru). Skupina Model převezme všech
230 zaměstnanců, bude papírnu vlastnit a provozovat následujících
18 měsíců a Stora Enso bude dál prodávat a distribuovat její výrobky. Poté Model papírnu přestaví na pro- dukci recyklované bednové lepenky. Kati ter Horstová, výkonná viceprezi-
  FACHPACK –
READY TO GO! 28–3O.9.2O21
      KEY THEME 2O21
THE DIGITAL EXTENSION:
myFACHPACK
MATCHMAKING KNOWLEDGE TRANSFER
EXHIBITOR AND PRODUCT PRESENTATIONS
STAY TUNED: FACHPACK.DE/EN
EUROPEAN TRADE FAIR
FOR PACKAGING, TECHNOLOGY AND PROCESSING
     NEW

   33   34   35   36   37