Page 33 - Packaging 4/2021
P. 33

  Recyklace, Papír
& Obaly
     
Tobias Mohr
+49 172-562 973 9 tobias.mohr@monowell.de
    
 
+420 775 98 98 21

 www.palm.info
  DODAVATELÉ / PAPÍRNY
  ve III. Q 2021. Transakce je v souladu se strategií MM soustředit se na nové akvizice a prorůstové kapitálové výdaje.
Mondi
• Mondi rozšíří svou papírnu na po- lochemický fluting Kuopio ve Fin- sku, nákladem 125 mil. € zvýší její kapacitu o asi 55 000 t/r. Rozjezd
po modernizaci dřevoskladu, rozvlák- ňovací linky, odpařovacího zařízení
a papírenského stroje se plánuje na IV. Q 2023. Zdejší papír na zvlněnou vrstvu ProVantage Powerflute je ur- čen do lepenek na přepravky na ovoce a zeleninu, na krabice i ke specializo- vaným účelům.
• Nový papírenský stroj PM19 se šířkou 5,3 m a výkonem 300 000 t/r v Mondi Ružomberok začal zákaz- níkům v Evropě dodávat bílý krycí sulfátový karton na vlnité lepenky ProVantage Smartwhite a Topwhite na skupinové obaly, prodejní dis- pleje, přepravky, obaly pro elektro- nický obchod apod. Výroba nabíhá
od ledna 2021 a vytvořila mj. 125 nových pracovních míst. Jde o součást dvouletého investičního programu
v hodnotě 370 mil. € na modernizaci papírny a další snížení ekologické zátěže: Zpracování více než 200 000 t/r sběrového papíru ze Slovenska podporuje oběhové hospodářství. Plně integrovaná papírna a celulózka podstupuje velkou modernizaci včet- ně automatizace skladu pro hotové výrobky, linky na recyklovaný papír včetně skladovacích ploch i vylep- šení čistírny odpadních vod, která nyní produkuje bioplyn pro vařáky
v závodu.
Smurfit Kappa
• O investicích do závodů Smurfit Kappa u nás v Žebráku, Žimrovicích a Olomouci a do slovenského Štúrova jste si mohli přečíst v Packagingu č. 3/2021.
• Smurfit Kappa převezme od skupi- ny Burgo moderní papírnu Verzuolo v severní Itálii na 600 000 t/r recyk- lované bednové lepenky. Zdejší stroj
PM9 byl nově postaven v roce 2002
a v roce 2019 přestavěn na výrobu lepenky. Hotovostní platba 360 mil. € bude čerpána z dostupných zdrojů. Dokončení transakce se očekává během IV. Q 2021, protože podléhá obvyklým podmínkám včetně sou- hlasu regulátorů trhu. Papírna se na- chází blízko přístavu v Savoně, proto může strategicky obsluhovat jak jižní Evropu, tak další trhy. Tony Smurfit, CEO, Smurfit Kappa Group: „Vítáme velmi zkušený tým z Verzuola. Tato akvizice také odráží přirozenou pružnost našeho přístupu k rychlému a efektivní- mu nasazení kapitálu.“ Saverio Mayer, CEO, Smurfit Kappa Europe: „Podniku Verzuolo jsme si všimli už před nějakou dobou a obdivovali jsme ho.“
• Do svého „megazávodu“ v Prusz- kowě ve středním Polsku vloží Smur- fit Kappa 25 mil. €, aby zdvojnásobil jeho dodávky pro odběratele z potra- vinářského a nápojového průmyslu
a odvětví rychloobrátkového spo- třebního zboží. Po rozšíření bude mít zařízení 37 500 m2. Vedle původních
   31   32   33   34   35