Page 32 - Packaging 4/2021
P. 32

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
  Rušný rok
papírenského průmyslu
Poptávka po papíru, a novinovém obzvlášť, v Evropě klesá už déle než dekádu a pandemie covidu proces ještě urychlila. Zato obalům současné podmínky svědčí. Částečně v reakci na mnohonásobně větší poptávku po lepenkových obalech, částečně jako pokračování dlouhodobějších strategií vlastního rozvoje či koncentrace na ziskové odvětví právě teď papírenské společnosti silně investují. Podle zahraničních zdrojů zpracovala Ing. Olga Frídlová.
 Onejvětších projek- tech – přestavbě, resp. výstavbě závodů Story Enso ve finském Oulu a švédském Skoghal- lu, SCA ve švédském
Ortvikenu a Metsä Fibre ve finském Kemi – jste si mohli přečíst v naší aktualitě Severské papírny přecházejí od publikačních papírů na lepenky. Kapacitu výroby obalových mate- riálů však zvyšují i ostatní výrobci,
ať už akvizicí menších závodů, nebo přestavbou strojů z novinového papíru na lepenky, či instalací nových zvlňovacích strojů.
Mayr-Melnhof
• Evropská unie v polovině června schválila rakouské skupině Mayr- -Melnhof akvizici producenta sklá- dačkové lepenky z čerstvých vláken Kotkamills z jižního Finska. Podle EU nevzbuzuje transakce obavy z naru- šení hospodářské soutěže, protože jejich činnost se překrývá jen omeze- ně a i po fúzi zůstane na trhu hodně silných hráčů. Dohoda o převodu celého kapitálového podílu z akcio- náře Kotkamills (jímž byl finský soukromý investiční fond MB Funds
s celkovými aktivy asi 0,5 mld. € v asi 40 středně velkých společnostech
v severských zemích) byla podepsá- na v prosinci 2020, finalizace byla
v polovině roku 2021. Hodnota pod- niku je kolem 425 mil. €, hotovostní platba bude financována úvěrem. Integrovaná papírna Kotka provozuje stroj na skládačkovou lepenku (FBB) a na bariérovou lepenku pro stravova- cí služby (FSB) se současnou kapaci-
tou 260 000 a plánovanou 400 000 t/r a stroj na napouštěcí surový sulfá- tový karton s 170 000 t/r spolu s pilou a elektrárnou. Zaměstnává asi 500 lidí a generuje EBITDA cca 55 mil. € při tržbách cca 380 mil. €.
• Mayr-Melnhof Karton odkoupil
od společnosti International Paper (Poland) Holding papírnu Kwidzyn
v Polsku za částku kolem 670 mil. € bezhotovostně a dalších cca 33 mil. € v závazcích z operativního leasingu, platba bude financována bankov- ním úvěrem a vydáním dluhopisu. Dokončení lze čekat ve III. Q 2021. Celková produkce Kwidzynu je asi 740 000 t/r lepenky, papíru, kraftu
a tržní buničiny. Funguje tu celu- lózka s kapacitou kolem 400 000 t/r
a čtyři integrované papírenské stroje: největší z nich na skládačkovou lepenku (FBB) s výkonem 260 000 t/r.
Závod nedávno vstoupil do segmentu strojně hladkých kraftových papírů díky přestavbě jednoho papírenského stroje při současném zvýšení jeho kapacity na 75 000 t/r. A stojí tu dva stroje na nenatíraný bezdřevý kance- lářský papír s 410 000 t/r. Pracuje zde asi 2 300 osob, v roce 2020 závod vy- tvořil upravený EBITDA asi 92 mil. € při tržbách asi 510 mil. €.
• Naopak Mayr-Melnhof Karton
prodá svoje papírny na lepenku
z primárních vláken Eerbeek v Nizo- zemsku a Baiersbronn v Německu,
a to fondům spravovaným Oaktree Capital Management, za 104,6 mil. € a dodatečné vyrovnání po uzavření účtů. Souhrnná kapacita obou závodů se dvěma stroji je kolem 245 000 t skládačkové lepenky (FBB), mají 400 zaměstnanců a v roce 2020 tržby 195 mil. €. Dokončení převodu se očekává
    32 PACKAGING 4/2021
Papírna Mayr-Melnhof v Kwidzynu


   30   31   32   33   34