Page 31 - Packaging 4/2021
P. 31

DODAVATELÉ / TISK
 MMR Group: strategické rozhodnutí
Ke dni 24. srpna 2021 M&MR Trading Polska Sp. z o.o. změnila dosavadní název firmy na MMR Group Polska Sp. z o.o. Proces změny názvu byl spojen s rebrandingem společnosti.
Součástí společnosti MMR Group Polska jsou stejně jako dosud tři subjekty: MMR Group TransCom- fort, MMR Group PrintSo- lutions (dříve PHOENIX
Xtra Print Polska) a MMR Group MediaTransfer (dříve TTM Technolo- gia Transferu Mediów). MMR Group nadále působí v oblasti průmyslu
a polygrafie, a naznačuje další plány vývoje v souladu s heslem „Imple- mentujeme technologii, dodáváme hodnotu” / „Implementing technolo- gy, delivering value”.
Změna názvu a proces rebrandingu jsou důsledkem vývoje, vyjadřují obchodní sílu a dlouholetou přítom- nost na polském trhu. Na začátku se firma zabývala především prodejem výhradně těch výrobků, jejichž nej-
vyšší standard a technologie se staly podnětem k vytvoření komplexní nabídky systému. V průběhu 30 let se společnost MMR Group změnila
z obchodní firmy na nezávislého dodavatele komplexních a kompa- tibilních výrobků, služeb, systémů a vlastních značek. Společnost pře- stala plnit roli obyčejného distribu- tora a stala se odborným subjektem zajišťujícím rovněž poradenství
a vyznačujícím nové cesty. Nové logo odráží tři pilíře činnosti skupiny, je projevem dynamiky a modernosti. Zdůrazňuje zkušenosti a evoluci podnikání.
MMR Group důsledně jde za svou vizí vytvářet komplexní systémy výrobků a služeb. Obchodní subjekty skupiny se zaměřují na udržitelný a odpo- vědný rozvoj – kumulaci nových
trhů, rozšiřování portfolia, poraden- ství a zdokonalování komunikační strategie, které budou zákazníkům, zaměstnancům a prostředí přinášet měřitelný přínos a hodnoty. Je to ob- zvláště důležité v současné době, kdy se průmysl rozvíjí stále rychlejším tempem, kdy se objevují nové tech- nologie a tržní požadavky, a současně zcela jiná rizika a ohrožení.
MMR Group vám děkuje za dosavad- ní důvěru a současně vás zve k další spolupráci.
Kontaktní osobou v případě vašich dotazů nebo potřeby získat další informace je:
Joanna Kosterska, Advertisement and Public Relations Manager joanna.kosterska@mmrgroup.pl, tel.: +48 605 231 307
     Nové logo, stejné hodnoty
    
na MMR Group PrintSolutions
   
    
-
    
       -                       -    -    -       
  
  


     29   30   31   32   33