Page 30 - Packaging 4/2021
P. 30

Na začátku je nutné
si uvědomit, že je-li tiskový stroj ur-
čen pro tisk obalů, neznamená to pouze schopnost potisknout
substráty větší tloušťky. U mnoha výrobců je to jediný argument, kte- rým zařadí své zařízení mezi „oba- lářské“ stroje. Tisk obalů je pochopi- telně komplexní záležitostí a pokud vybavení a funkce stroje nedokážou splnit tyto požadavky, zůstávají pou- ze obyčejnými tiskovými stroji, které potisknou silnější materiály.
HP Indigo 35K splňuje prakticky všechny požadavky pro tisk obalů. Stroj disponuje paletovým nakla- dačem s maximální výškou stohu
85 cm a dále dvěma šuplíkovými zásobníky, které rozšíří celkovou výšku stohu naloženého materiálu až na 145 cm a umožní nepřetržité nakládání materiálu do stroje. Maxi- mální formát archu je 750 × 530 mm, tloušťka od 0,14 do 0,63 mm.
Dalším modulem stroje je inline primovací jednotka, která slouží
ke zlepšení adheze (přilnavosti) barvy na potiskovaný materiál a je důležitá především pro potisk plastů. Díky tomu je možné ve stroji HP Indigo 35K potiskovat nejen lepen-
2
ku (až 450 g/m ), ale také PVC, PP
(až 630 g/m2) a PET (až 550 g/m2). Není tedy nutné používat pro potisk těchto materiálů drahé UV tiskové technologie.
Samotný tiskový engine stroje je obdobou ostatních strojů HP Indigo, disponuje tedy sedmi barevníky, které je možné pro tisk využít i více- násobně. Vzhledem ke specializaci tohoto stroje na tisk obalů nedispo- nuje tento stroj obracecím zaříze- ním. Rychlost tisku v režimu CMYK činí 3 450 archů B2/hod. Pro stroj
je k dispozici celá řada barev včetně speciálních a přímých barev. Mož- nost využití rozšířeného barvového prostoru pomocí barev O, V, G a mož- nost použití přímých barev je velmi důležitou právě pro tisk obalů, kdy je požadavek na přesnost barvy zcela zásadní. Stroj disponuje funkcí Spot Master, která umožňuje simulaci až tří Pantone barev v čase kratším než
tři minuty, se spotřebou tří archů,
s výslednou odchylkou delta E nižší než 1. Samozřejmostí jsou vyspělé systémy průběžné kalibrace během tisku, které zajišťují kontinuální barevnost v rámci zakázky, včetně opakovaného dotisku. K dispozici
je i inspekční systém s automatic- kým vyřazováním defektních archů z produkce.
Předposlední částí stroje je integrova- ná hybridní lakovací jednotka Tresu, umožňující použití UV laků i disperz- ních laků. Na konci stroje je pocho- pitelně umístěn paletový vykladač. Během jednoho průchodu strojem je tedy zajištěn kompletní tisk včetně lakování a archy je možné již pouze dopravit do výsekového stroje.
HP Indigo 35K je špičkový stroj pro skutečnou výrobu obalů. V případě nižších nároků, kdy zákazník chce potiskovat ve stroji různé typy kla- sických ofsetových zakázek a chce mít možnost potisku materiálů vyšší plošné hmotnosti, může být pro něj vhodným řešením například stroj HP Indigo 15K.
DODAVATELÉ / TISKOVÉ STROJE
  HP Indigo 35K – specializovaný stroj pro tisk obalů
Mnoho tiskáren se zabývá výrobou obalů nebo o této výrobě uvažuje. Kromě ofsetových strojů jsou dnes na trhu již i specializované digitální tiskové stroje, určené pro potisk obalů. V článku si představíme tiskový stroj HP Indigo 35K, který je prvním a jediným komplexním řešením pro digitální tisk obalů
ve formátu B2+. Pro Packaging píše Martin Bělík, produktový manažer společnosti DataLine Technology.
     30 PACKAGING 4/2021
   28   29   30   31   32