Page 27 - Packaging 4/2021
P. 27

Prezentaci uvedla Emma Schlottenhauerová (vedoucí marketingu společnosti Miraclon):
„Pro obchodní značky, spoléhající více než kdy
jindy na sílu obalu, konzistenci prezen- tace značky a zaujetí obalem na prv-
ní pohled, je navýsost důležité, aby tiskárny měly k dispozici řešení, která jim pomohou zvládat rostoucí nároky
na reprodukci náročné obalové grafiky bez nutnosti omezit rychlost a efektivitu přípravy i tisku a zároveň omezily riziko odstávek pro nutná nastavení tisku
a další vynucená přerušení produkce. Širší operační prostor pro tisk je klíčem
k produktivní výrobě. Technologie Pure Flexo řeší klíčové problémy distribuce barev, což vede k rozšíření možností tisku a posouvá poměr mezi kvalitním a efek- tivním tiskem na novou úroveň.“ Konkrétním technicko-technologic- kým problémům se věnoval Dr. John Anderson (Director of Advanced Print Applications společnosti Miraclon), který nastínil podstatu problému
a řešení, které technologie Pure Flexo přináší.
Vzhledem k tomu, že jedním z ome- zujících parametrů tisku je chová-
ní barvy, resp. její rozlévání, byla
v Miraclonu napřena pozornost
tímto směrem. Pro tisk solventními barvami na nenasákavé materiály byla vyvinuta nová technologie Pure
Flexo, minimalizující rozlévání barev, slévání v detailech a umožňující tak další posun kvality v tomto segmen- tu tisku. Aplikací nové technologie mikrorastrů, navazující na existující technologii Digicap, lze dosáhnout minimalizace nárůstu tiskových bodů a slévání barvy v detailech
a ve stroji lze použít i tvrdších pásek. To vše s minimalizací zanášení tiskové desky a tak i minimalizací technologických přestávek na čištění a údržbu v průběhu tisku. Kromě zvýšené kvality a rozšíření možností tisku je tak možno dosáhnout i ne- malé ekonomické úspory a zvýšit tak efektivitu zpracování zakázky jako celku.
Konkrétní technologické a technic- ké řešení spočívá v rozšíření sady mikrorastrů Digicap, aplikovaných při expozici na expoziční jednot- ce KODAK Trendsetter NX přímo
v expozičním programu v rámci SW Tiff Assembler Plus (mikrorastry jsou aplikovány až na hotová data ve for- mátu TIF) a umožňující tak obsluze kombinovat nejvhodnější mikrorastry pro jednotlivé zakázky a tiskové des- ky. Speciálně pak je možno aplikovat
mikrorastry pro tisk plných ploch (typicky bílá) a vhodnou kombinací rastr/páska dosáhnout maximální kvality výstupu.
Nově vyvinutá sada mikrorastrů zachovává charakteristiku přenosu
v plochách, pouze modifikuje mikro- rastr na okrajích ploch či bodů – z hle- diska nastavení tisku a dosažených denzit není třeba v podstatě žádných změn oproti aplikaci původní množi- ny mikrorastrů Digicap.
Technologie Pure Flexo Printing je licencovaná formou přídavné licence pro stávající uživatele systému KODAK FLEXCEL, a to formou roční- ho předplatného, v rámci kterého jsou i všechna další vylepšení a upgrady zdarma.
V Miraclon Flexo Hubu v Belgii je možno na vyžádání připravit sadu testovacích desek pro konkrétní tiskové prostředí a případně i zku- šební zakázku. Konkrétní informace k této technologii a k případnému otestování podá společnost AMOS CZ, a. s., zastupující společnost Miraclon na českém trhu a Ing. Alexander Ko- branov rád zodpoví případné otázky k technologii a možným řešením.
DODAVATELÉ / PREPRESS
  Miraclon Pure Flexo
Společnost Miraclon, nositelka a pokračovatelka technologie KODAK FLEXCEL, uspořádala v červenci virtuální prezentaci inovativního řešení s komerčním názvem Pure Flexo Printing, které posouvá možnosti kvality tisku a rozšiřuje možnosti aplikace technologie FLEXCEL NX.
     PACKAGING 4/2021 27


   25   26   27   28   29