Page 22 - Packaging 4/2021
P. 22

Bottle-to-Bottle v praxi
DODAVATELÉ / PLASTY
   Udržitelnost je jedním z hlavních témat
v obalovém průmyslu. Abychom se dokázali spolu s našimi čtenáři v této oblasti lépe orientovat, navštívili jsme společnost rPET inWaste, která nedávno investovala do zcela nové recyklační linky na PET a měla by již od letošního podzimu dodávat na český trh velmi poptávaný materiál
– recyklovaný PET. S Ing. Jiřím Hudečkem, jednatelem společnosti, v závodě v Rosicích
u Brna hovořila Eva Skopková.
   Firma rPET inWaste, s. r. o., otevřela nový závod na vý- robu recyklovaného PETu. Po zaškolení obsluhy a všech zahajovacích zkouškách bude od listopadu vyrábět
s roční kapacitou až 16 tisíc tun mate- riálu. O recyklovaný materiál je velký zá- jem ze strany výrobců nápojů – slangově bottlerů či plničů. Jejich zájem o rPET by měla společnost uspokojit asi z 98 %. Chystaná legislativa EU chce zavést
v PET lahvích do roku 2025 povinný 25% podíl rPETu. Do roku 2030 bude povinný podíl 35 %.
To byl ten impulz, který vedl k rozhod- nutí o investici?
„Vliv na to měly dvě věci,“ říká Jiří Hu- deček: „Tzv. plastofóbie a samozřejmě nastupující legislativa. A to nám vlastně pomohlo. ,Znečištění světa plasty‘ může
v přírodě vidět každý, PET se válí – přene- seně – v každé škarpě.“ Lahve od nápojů byly hodně viditelné a proto výrobci nápojů byli první, na koho se zaměřila pozornost veřejnosti. Tito výrobci si uvě- domili, jaké negativní dopady může tato plastofóbie na jejich obor mít. Na přelo- mu roku 2018–2019 začali okolo PETu dělat osvětu a chovat se společensky zodpovědněji, a to nejen z donucení, ale kvůli ekologii i kvůli svým zákazníkům a ostatním výrobcům.
Používání recyklovaného materiálu pomáhá výrobcům snižovat tolik sledo- vanou uhlíkovou stopu. Tlak veřejnosti, ekologických iniciativ, legislativy, se soustředil na plniče nápojů. Retaileři, vlastníci privátních značek, obchodní řetězce, oznámili, že nebudou nakupo-
vat láhve, které neobsahují určitý podíl recyklátu, začal tlak na jejich výrobce. „To nám v byznysu velice pomohlo. Vše shora uvedené způsobilo, že zájem o rPET je dnes enormní. Do této doby výroba a prodej regranulátu nebyl byznys, ale spíš sázka
do loterie. Cena rPET byla cenově navázána na primární PET. Tato korelace přesta-
la existovat, neboť se vytvořila stabilní poptávka a dnes tak cena reflektuje skutečné výrobní náklady a výroba začala dávat
i ekonomický smysl.“
Investice byla 360 milionů korun, to není málo. Jak se podařilo získat tyto prostředky?
„Jsou to soukromé peníze českých investorů a banky J&T. Podepisovali jsme smlouvu
v roce 2020 těsně po prvním lockdownu. Ří- kali jsme si tehdy: lockdown? Co se to děje?
Co bude dál? Je to jen hysterie? Stavět jsme začali právě když u nás nastupovala pan- demie. Kdybychom to v tu chvíli zastavili, ztratili bychom dva roky. Takže jsme začali stavět a objednali jsme výrobní linku. Ne- bylo to snadné rozhodnutí, už v roce 2019 jsme objeli skoro celou Evropu a dělali jsme si průzkum a analýzy, porovnávali si řešení, konzultovali s poradci, udělali výběrové řízení a nakonec zvítězila rakouská společ- nost NGR. Rakousko je v recyklaci hodně daleko, má velmi kvalitní technologie.“
„Instalace linky probíhala standardně včetně zaškolení obsluhy. Nepřetržitý provoz bude zahájen od listopadu a půjde o dvanácti- hodinové směny. Závod bude mít asi 25 zaměstnanců.“ Jak říká Jiří Hudeček, „zatím vše zkoušíme, učíme se. Co se týká umístění
 22 PACKAGING 4/2021
   20   21   22   23   24