Page 20 - Packaging 4/2021
P. 20

Na vstřikovacím stroji e-speed 420/90 s inte- grovaným In-Mould- -Labeling (IML) se budou během pěti dnů veletrhu vyrábět
v plně automatizovaném procesu vstřikování kelímky na margarín
z polypropylenu, připravené k plně- ní. Nádoby o tloušťce stěny 0,4 mm včetně etikety jsou vyjmuty z etá- žové formy 4+4 vysokorychlostním automatickým systémem s bočním vstupem a po kontrole kvality pomocí kamery jsou stohovány na vykláda-
cí dopravník. Firemními partnery veletržní prezentace jsou společnosti MCC Verstraete, Plastisud, Campe- tella, Mevisco a Borealis.
Pokračující trend snižování tloušť-
ky stěn vede ke stále extrémnějším poměrům průtokové dráhy a tloušťky stěny, často v rozsahu 1:400. V mnoha aplikacích lze trvale vysoké kvality dílů dosáhnout pouze vstřikováním
v poměru 1:300. Dalšími výhodami technologie vstřikování pod tla-
kem jsou nižší uzavírací síly a nižší vstřikovací tlaky ve srovnání s kon- venčním kompaktním vstřikováním
a možnost reprodukovatelného zpra- cování i vysoce viskózních materiálů. V souhrnu to vede k nižší spotřebě energie a konkurenceschopnějším jednotkovým nákladům.
Přesto se má za to, že vstřikování pod tlakem vylučuje použití etážové formy, protože u mnoha vstřikovacích strojů není dynamika pohybů desky pro etážovou formu dostatečná. Ne tak
u vstřikovacího stroje ENGEL e-speed určeného pro nepřetržitý vysoký vý- kon v obalovém průmyslu. Elektricky poháněná uzavírací jednotka a kon- strukce kloubového systému umož- ňuje velmi rychlé a krátké lisovací zdvihy, například u kelímků na mar- garín 4 mm. Paralelní pohyby lze řídit velmi přesně, což je předpokladem pro sladění lisovacího zdvihu a profilu vstřikování s požadovanou přesností.
Vysoce výkonný stroj e-speed
v nové velikosti
S novou velikostí e-speed 420 s uza- vírací silou 4200 kN společnost EN- GEL dále diverzifikuje svůj sortiment výrobků, aby mohla vstřikovací stroje a systémová řešení ještě přesněji přizpůsobit dané aplikaci z hlediska maximální celkové účinnosti. Vstři- kovací stroje ENGEL e-speed s hybrid- ní vstřikovací a elektrickou uzavírací jednotkou kombinují velmi krátkou dobu cyklu, maximální přesnost
a velmi vysokou rychlost vstřiková- ní až 1200 mm za vteřinu, přičemž pracují energeticky velmi úsporně. Inovativní systém rekuperace energie
DODAVATELÉ / VSTŘIKOVACÍ STROJE
  Tenkostěnné vstřikování pro technologii etážových forem
Stánek společnosti ENGEL na veletrhu Fakuma 2021, který se koná od 12. do 16. října ve Friedrichshafenu, je zaměřen na udržitelnost. Výrobou dekorovaných monomateriálových obalů na potraviny a zpracováním regranulátu z odpadu z etiket je demonstrován procesní řetězec ve smyslu oběhového hospodářství. Vstřikovací stroj ENGEL e-speed ve verzi 4200 kN přitom bude slavit světovou premiéru. Náročná obalová aplikace kombinuje extrémně tenkostěnné vstřikování s technologií etážových forem.
    Nádoby na potraviny mají tloušťku stěny 0,4 mm včetně etikety. Na vstřikovacím stroji e-speed 420/90 s integrovaným IML se budou během veletrhu
vyrábět v plně automatizovaném vstřikovacím procesu kelímky na margarín
z polypropylenu, připravené k plnění.
20 PACKAGING 4/2021

   18   19   20   21   22