Page 18 - Packaging 4/2021
P. 18

ním podkladu integruje elektroniku řídicí tištěnou a řídicí elektroniku založenou na OTFT, tištěnou baterii, dotykový senzor a komerčně dostup- ný elektroforeticky segmentovaný displej. Elektroforéza je soubor sepa- račních metod, které využívají k dě- lení látek jejich odlišnou pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli. Na principu rozdílných elektrofore- tických mobilit se při ní dělí nabité molekuly (ionty).
Německý i u nás známý Fraunhofe- rův institut ISC byl oceněn za pro- tipadělatelskou etiketu, vyvinutou
v rámci projektu Supersmart. Etiketa se skládá ze dvou částí vytištěných na papíru: aktivní etikety k detekci otřesů, založené na piezo-materiálu, pro sledování poškození výrobku během přepravy, a samotné protipa- dělatelské etikety s elektrochromním displejem k autentizaci lékařských nebo luxusních produktů.
Všechny do soutěže přihlášené expo- náty byly jako každý rok představeny na mezinárodní konferenci (a veletr- hu) pro tištěnou elektroniku LOPEC, která letos kvůli pandemii proběhla
v online formátu od 23. do 25. března.
Budoucnost tištěné elektroniky podle OE-A
Podle osmého vydání Cestovní mapy OE-A pro aplikace organické
a tištěné elektroniky dnes činí jejich objem na světovém trhu více než
35 miliard USD. V této chvíli již
existují tisknutelné paměti, RFID antény, primární baterie, piezoe- lektrické prvky, detekční snímače (senzory) cukru, tlaku, teploty
a vlhkosti, tištěné telefonické prvky s integrovanou anténou a tenké flexibilní křemíkové čipy. Krátko- době, do roku 2023, by měly být
k dispozici tištěné snímače světla, roztažitelné vodiče a odpory, 3D dotykové snímače, OTFT pozadí pro nízkoenergetické displeje a OPD, 3D a velkoplošná flexibilní elektroni- ka, aktivní dotykové 3D snímače.
Ve střednědobém horizontu do roku 2026 pak tištěné sekundární ionto- vé baterie, tištěná víčka a snímače gest (pohybů). V dlouhodobém ho- rizontu po roce 2027 pak kompletní roztažitelná elektronika a komplet- ní tištěné logické obvody.
Tištěná a organická elektronika
v ČR: příklady (a lidé) táhnou Regionální inovační centrum elek- trotechniky (RICE) Fakulty elektro- technické na Západočeské univerzitě v Plzni vlastní Optomec Aerosol Jet, špičkovou inkjetovou technologii
pro tisk elektroniky. Vystřelované kapičky mají průměr 1–5 mikrometrů (až stokrát tenčí než lidský vlas) a lze tisknout téměř jakýmkoliv tekutým nanočásticovým materiálem s šířkou tištěné čáry od 10 mikronů nebo
v ultratenkých vrstvách i na nerovné povrchy.
Centrum organické chemie v Rybitví
vyvíjí tištěné snímače a paměťo-
vé prvky z vodivých organických sloučenin hlavně pro flexibilní a 3D povrchy i na antistatických obalech, a další flexibilní tištěnou elektroniku založená na organických a hybrid- ních prvcích. Elektrochromní flexi- bilní fólie vyráběné v kontinuálním režimu z role do role jsou vhodné
pro „chytrá“ okenní skla a displeje. Čidla relativní vlhkosti a amonia-
ku jsou rovněž vyráběny procesem roll-to-roll, Centrum vyrábí i etikety k bezkontaktnímu monitorování tep- loty. Multikomponentní elektronické systémy jsou založeny na organic- kých látkách, jako jsou ftalocyaniny a deriváty diketopyrrolu.
Předním českým specialistou na tiš- těnou elektroniku je Ing. Jan Bourek, po jeho přestupu z OTK do kolínské tiskárny Colognia press zhruba před rokem začala na aplikacích tištěné elektroniky pracovat ve zvýšené míře i druhá zmíněná společnost.
TECHNOLOGIE / TIŠTĚNÁ ELEKTRONIKA
      18 PACKAGING 4/2021


   16   17   18   19   20