Page 16 - Packaging 4/2021
P. 16

TECHNOLOGIE / TIŠTĚNÁ ELEKTRONIKA
  Neselže, jako když tiskne:
tištěná a organická elektronika dnes
Tištěnou elektronikou nazýváme všechny elektronické prvky vytvářené některou z tiskových technologií, ať jsou tyto prvky tvořeny z jakýchkoliv materiálů. Organickou elektronikou pak nazýváme elektronické prvky z organických materiálů, tedy materiálů na bázi uhlíku – nejčastěji jde o grafen a z něj připravenou vodivou pastu. Organická elektronika může a nemusí být vyráběna tiskem, v tomto článku nás ale bude zajímat jen její tištěná varianta.
 Vodivé, dielektrické, ne- vodivé či magnetické materiály v pastózní konzistenci či tisko- vých barev (například inkoustů) obsahují kovové nebo organické materiály, ty, na rozdíl od křemíku, nevyžadují při výrobě vysoké teploty a mohou být tištěny na různé substráty.
Výhodou tištěné elektroniky je možnost levně vytvářet elektronické prvky na velkých plochách, přestože parametry takto vytvořených prvků, pokud jde například o přesnost nebo životnost, nedosahují parametrů
TEXT: MIROSLAV DOČKAL
klasické křemíkové elektroniky – pro mnoho aplikací jsou však zcela do- stačující. Lze využít mnoho různých tiskových substrátů, z komerčního hlediska mají pro obaly a etikety ovšem největší význam PE a další plastové fólie, velmi perspektivní je
i tisk těchto prvků na papír. Tisknout lze jak konvenčními technikami (flexotiskem, ofsetem, hlubotiskem, sítotiskem), tak digitálním tiskem (především některou z podob inkjetu). Tisknout lze vodivé plošné spoje
a obvody, displeje z OLED diod a další zdroje světla, baterie včetně solárních, čidla, dotykové povrchy (poslední dvě
skupiny jsou často společně nazývá- ny senzory), OFET tranzistory, paměti a další elektronické součástky. Tisk obvykle probíhá postupně, ve vodi- vých vrstvách prokládaných vrstvami izolačními s mezerami v místech žádoucího kontaktu různých vrstev. Vodivé fólie mohou být i průhledné, což je žádoucí například u displejů. Tisková pasta pro tisk elektronických obvodů obsahuje kovové nanočástice (stříbra, mědi, hliníku, niklu apod.), rozpouštědlo a pojivo, díky kterému přilne lépe k tiskovému substrátu. Or- ganická pasta z grafenu je využívána v prvé řadě pro tisk čidel (senzorů). Podívejme se nyní na některé z nejza- jímavějších novinek, které se na trhu tištěné a organické elektroniky obje- vily od konce minulého roku.
Innoscentia s tištěnými displeji Ynvisible
Švédská společnost Innoscentia AB, vývojář etiket s dynamickými čidly schopnými monitorovat stav potravin v reálném čase, si pro své výrobky
    16 PACKAGING 4/2021

   14   15   16   17   18